Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Out-of-Commerce Works Portal

Razprodana dela so dela, ki so zaščitena z avtorsko pravico, vendar niso komercialno dostopna, kot so književna dela, avdiovizualna dela, fonogrami, fotografije in edinstvena umetniška dela. Več informacij o razprodanih delih je na voljo na naši spletni strani.

Osirotela dela so dela, zaščitena z avtorsko pravico, katerih avtorji ali drugi imetniki pravic niso znani ali jih ni mogoče najti. Informacije o osirotelih delih lahko najdete na naši spletni strani in v podatkovni zbirki osirotelih del.

Ureditve za razprodana dela na evropski ravni dopolnjujejo veljavne ukrepe za uporabo osirotelih del.Portal razprodanih del je glavni ukrep obveščanja javnosti o sistemu razprodanih del, vzpostavljen z Direktivo (EU) 2019/790. Glavni namen portala je zagotoviti dostop do informacij o sedanji in prihodnji uporabi razprodanih del.

Portal zbira informacije o razprodanih delih, ki jih ustanove za varstvo kulturne dediščine želijo razširjati, kot so književna dela, avdiovizualna dela, fotografije, videoigre, programska oprema, fonogrami in edinstvena umetniška dela, vključno z deli, ki nikoli niso bila komercialno na voljo, kot so plakati, letaki, časopisi iz strelskih jarkov ali amaterska avdiovizualna dela, ter neobjavljena dela. Vsebuje tudi podrobnosti o uporabi razprodanih del (tj. informacije o licenci ali izjemi).

Druga pomembna značilnost portala je zagotavljanje informacij o mehanizmih za izvzetje, ki so na voljo imetnikom pravic, in omogočanje imetnikom pravic, da lažje umaknejo svoje delo iz sistema.Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je odgovoren za vzpostavitev in upravljanje enotnega spletnega portala razprodanih del. Portal je javno dostopen in je na voljo na spletni strani urada EUIPO.Organizacija za varstvo kulturne dediščine ali organizacija za kolektivno upravljanje pravic lahko kot javni uporabnik dostopa do portala razprodanih del in zahteva registracijo svoje organizacije kot uporabnika na portalu, in sicer tako, da izpolni obrazec zahtevka za registracijo uporabnika, ki je na voljo tukaj.

Zahtevek za registracijo uporabnika bo obravnavala nacionalna kontaktna točka (za države članice, v katerih je kontaktna točka imenovana) ali administrator urada EUIPO (za tiste države članice, v katerih kontaktna točka ni imenovana).Imetnik pravic lahko svoja dela kadar koli izključi iz mehanizma licenciranja ali iz uporabe izjeme ali omejitve. Izvzetje je lahko splošno ali posebno.

Splošno izvzetje velja za vsa dela, vse licence ali vse načine uporabe v okviru izjeme ali omejitve. Imetnik pravic lahko vloži splošno zahtevo za izvzetje, tako da izpolni ta obrazec na portalu.

Posebno izvzetje velja za določena dela, posamezne licence ali načine uporabe v okviru izjeme ali omejitve. Za vložitev posebne zahteve za izvzetje mora imetnik pravic identificirati določen vpis ali vpise na portalu in izpolniti obrazec zahtevka za izvzetje za navedene vpise.

Prek portala je uporaba mehanizma za izvzetje lažja. Vendar upoštevajte, da z začetkom postopka za izvzetje na portalu izvzetje še ne velja. Zahteve za izvzetje bo zunaj portala obravnavala ena ali več organizacij, pristojnih za obravnavo zahtevkov za izvzetje v državah članicah.

Dodatne informacije o značilnostih in možnostih imetnika pravic so na voljo na portalu.Da, priročniki za uporabnike so na voljo na spodnjih povezavah. Ti bodo v pomoč kot uvod v možnosti, ki jih ponuja portal za vsako vrsto uporabnikov ali kot tehnični vodnik pri njegovi uporabi.Če imate vprašanja ali potrebujete tehnično podporo, nam pišite na naslov outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Za lažje prepoznavanje težave priporočamo, da dodate svoje uporabniško ime in, če je mogoče, posnetek zaslona, ki prikazuje težavo oziroma sporočilo o napaki, ki ste ga prejeli.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.