Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pogoji za uporabo hitrega postopka „Fast Track“

Pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prijaviteljem blagovnih znamk ponujamo možnost hitrejšega preizkušanja njihove prijave in njene objave, če ustrezajo pogojem za uporabo hitrega postopka „Fast Track“.

Ko urad EUIPO prejme prijavo, jo naši zaposleni preizkusijo, ali ustreza pogojem za veljavno blagovno znamko. Bolj kot je prijava zapletena, več časa potrebujejo za preizkus. Zato bo urad EUIPO prejete prijave, ki izpolnjujejo določene pogoje, obravnaval hitreje, s čimer bo hitreje dosežen prvi korak v postopku registracije, tj. objava prijave. Ta pospešeni postopek imenujemo Fast Track.


Obdobje preizkušanja je s postopkom „Fast Track“ krajše.

 

Katere so prednosti postopka?

 • Je hitrejši. Vaša prijava je lahko objavljena v pol krajšem času ali še manj v primerjavi z običajno prijavo.
 • Je varnejši. Če za prijavo uporabite hitri postopek „Fast Track“, morate svoje blago in storitve izbrati iz zbirke izrazov, ki so jo potrdili urad EUIPO in vsi uradi za intelektualno lastnino v EU, in je znana kot usklajena podatkovna zbirka (HDB). Z njeno pomočjo je možnost napak veliko manjša, kar vam zagotavlja, da ste se pri svojem izboru pravilno odločili.

Za več informacij o naših standardih glede storitev si oglejte listino urada EUIPO o storitvah na naši strani o kakovosti.

 

Kako izpolnjevati pogoje za postopek „Fast Track“?

Za prijavo po hitrem postopku „Fast Track“ sta potrebna dva pogoja:

 • blago in storitve, za katere se bo vaša blagovna znamka uporabljala, morate izbrati iz zbirke izrazov, ki jih je urad EUIPO že sprejel. Obrazec za prijavo v petih korakih je oblikovan tako, da vas pri izbiri vodi in bo vaša prijava lahko obravnavana po hitrem postopku „Fast Track“.
 • Plačilo je treba izvesti takoj: naši preizkuševalci lahko začnejo s preizkušanjem vaše prijave šele, ko je pristojbina plačana. Ob takojšnjem plačilu in pod pogojem, da v trenutku vložitve prijave ali med njenim preizkušanjem niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, bo vaša prijava obravnavana po hitrem postopku „Fast Track“.

Če želite plačilo izvršiti prek tekočega računa, vedite, da bo račun bremenjen takoj. Če želite plačilo izvršiti prek bančnega nakazila, morate nakazilo izvršiti takoj po vložitvi prijave. 

Čeprav nekatere prijave morda ob vložitvi izpolnjujejo pogoje za hitri postopek „Fast Track“, se lahko pozneje to spremeni. Do tega lahko pride zaradi pomanjkljivosti, kot na primer, da blagovna znamka, ki bi jo radi registrirali, ni dovolj razlikovalna. Če vaša prijava katerega koli od pogojev za hiter postopek „Fast Track“ ne izpolnjuje več, boste o tem pisno obveščeni.

 

Fast Track: Vsi pogoji

 1. Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). V nasprotnem primeru mora imenovati veljavnega zastopnika.
 2. Znamka ne sme biti kolektivna ali certifikacijska znamka.
 3. V prijavi ne zahtevajte poizvedbe na nacionalni ali evropski ravni.
 4. Glede prednostne pravice/prednosti starejše znamke:
  • prijava ne sme vsebovati zahtev za prednostno pravico/prednost starejše znamke, ali
  • če je zahtevana prednostna pravica/prednost starejše znamke, se blagovne znamke, na katerih temeljijo zahteve, uvozijo iz zbirke TMView med postopkom prijave, ali
  • če je navedena zahteva za prednostno pravico/prednost starejše znamke in povezana(-e) blagovna(-e) znamka(-e) ni(so) v zbirki TMView, je treba priložiti ustrezna potrdila.
 5. Če je zahtevana razstavna prednostna pravica, je obravnava po hitrem postopku „Fast Track“ še vedno možna, če je priložena priponka z ustreznim potrdilom.
 6. Znamka mora biti: besedna/figurativna/obllikovna/zvočna.
 7. Če je blagovna znamka figurativna/oblikovna, ne morete več zahtevati barv.
 8. Če je znamka figurativna, oblikovna ali zvočna, je treba priložiti ustrezne in veljavne priponke.
 9. Vsi izrazi na seznamu blaga in storitev morajo biti izbrani iz zbirke izrazov, ki jih je urad EUIPO že sprejel.
 10. Plačilo je treba izvršiti na enega od sprejetih načinov plačila. Vendar pa plačilo prek tekočega računa tretje osebe za hitri postopek „Fast Track“. ni dovoljeno.
 11. Glede plačila pristojbin veljajo naslednji pogoji:
  • kreditna kartica: ni posebnih zahtev;
  • bančna nakazila: prijavitelj mora (1) uporabiti transakcijsko kodo plačila, ki jo ustvari obrazec, in številko znamke za identifikacijo spisa; (2) takoj izvršiti nakazilo; (3) po možnosti izvršiti ločeno plačilo za vsako vloženo prijavo;
  • prijavitelj, ki ima tekoči račun, mora na plačilnem obrazcu izbrati Knjižiti v breme takoj.
 12. Kadar jezik prijave ni eden od petih uradnih jezikov urada EUIPO (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina ali španščina), mora prijavitelj sprejeti prevod, ki ga zagotovi urad EUIPO v drugem jeziku, izbranem izmed sprejetih petih jezikov.

Opomba: pristojbine, ki se plačajo z bančnim nakazilom, iz katerega je razvidna ustrezna transakcijska koda, mora urad EUIPO prejeti v devetih dneh po vložitvi prijave. V nasprotnem primeru urad EUIPO ne more zagotoviti časovnega razporeda, ki ustreza hitremu postopku „Fast Track“.

Natisni vse pogoje
 

Vse omembe rokov so zgolj informativne in za urad EUIPO niso zavezujoče.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.