Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pristojbine in njihovo plačilo

 

Za registracijo blagovne znamke EU je treba vložiti prijavo, za katero se plača enotna pristojbina.
Znesek pristojbine je odvisen od tega:
  • ali je bila vložena elektronska prijava,
  • ali gre za posamezno blagovno znamko EU, kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU,
  • koliko razredov blaga in/ali storitev vključuje prijava (običajno je treba upoštevati dve pristojbini: osnovna pristojbina in pristojbina za razred).
Več informacij o sistemu pristojbin najdete na našem spletišču v razdelku o pristojbinah in plačilih. Z orodjem za izračun pristojbin lahko izračunate natančen znesek pristojbine glede na število razredov in način vložitve prijave.
Osnovno pristojbino in po potrebi pristojbine za razrede je treba plačati v enem mesecu od vložitve prijave, da bi obdržali začasni datum vložitve. Če pristojbina ni plačana v enem mesecu, se ta datum izbriše.


Datum vložitve se določi, če prijava izpolnjuje naslednje zahteve:
  • pristojbina je bila plačana,
  • prijava se zahteva za registracijo blagovne znamke EU,
  • prijava vsebuje podatke za identifikacijo prijavitelja,
  • prijava vsebuje prikaz blagovne znamke,
  • prijava vsebuje seznam blaga/storitev.
Če katera koli od zgornjih zahtev ni izpolnjena, bo prijavitelju poslan poziv za odpravo pomanjkljivosti, v katerem se bo zahtevalo, naj manjkajoče elemente predloži v dveh mesecih od obvestila o pozivu za odpravo pomanjkljivosti. Tega roka ni mogoče podaljšati. Datum vložitve postane datum, ko so vse obvezne informacije, vključno z informacijami o plačilu, popolne.

Za podrobnejšo razlago glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 3, Plačilo pristojbin, stroškov in taks.


V večini primerov so dopustna plačila z bančnim nakazilom, bremenitvijo transakcijskega računa pri Uradu in (samo za nekatere spletne storitve) debetnimi ali kreditnimi karticami.
Če vložite elektronsko prijavo, je za večino uporabnikov priporočena oblika plačilo s kreditno ali debetno kartico, razen za redne in pogoste uporabnike sistema blagovnih znamk EU. V tem primeru je priporočljivo odpreti transakcijski račun.
Če plačate z bančnim nakazilom, uporabite bančno transakcijsko kodo, navedeno na potrdilu. Uporabite lahko tudi pripravljen obrazec, ki ga odnesete na banko.
Oblike plačil si lahko ogledate na našem spletišču v razdelku o pristojbinah in plačilih.


Odprete ga lahko prek spleta tako, da prenesete obrazec in ga izpolnite.

Najnižji polog znaša 1 000 EUR. Preberite več o prednostih vključitve v program za ključne uporabnike, za več podrobnosti o tem, kako nadaljevati, pa glejte razdelek o uporabniškem območju User Area.
 
Glejte tudi Sklep št. EX‑21-5 izvršnega direktorja urada EUIPO z dne 18. septembra 2017 o oblikah plačila pristojbin in taks ter določanju zanemarljivega zneska pristojbin in taks.


Glavna prednost sistema transakcijskega računa je, da boste lahko prijave in zahtevke z omejenimi roki, kot so ugovori in pritožbe, vložili na zadnji dan izteka roka. Posledično bo ta dan veljal kot datum plačila, če bo seveda na transakcijskem računu dovolj sredstev.
Datum prejema zahtevka za bremenitev računa praviloma velja kot datum plačila, čeprav se transakcijski račun bremeni pozneje.
Urad EUIPO pogostim uporabnikom toplo priporoča, da odprejo transakcijski račun.

Preberite več o prednostih vključitve v program za ključne uporabnike.


Če ste imetnik transakcijskega računa, bo pri odkljukanem polju „Knjižiti v breme sedaj“ vaš račun praviloma takoj bremenjen. Če pristojbine ne želite plačati pred iztekom določenega enomesečnega obdobja, odkljukajte polje „Knjižiti v breme pozneje“. Če ste prijavo že oddali, uporabite temu namenjen ukaz v elektronski komunikaciji „Zahteva za takojšnjo bremenitev (samo za imetnike transakcijskih računov)“, tako da navedete številko prijave in zahtevate takojšnjo bremenitev svojega transakcijskega računa.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Ne, vendar se kot datum vložitve prijave ne bo več štel datum njenega prejetja, temveč datum prejetja plačila.


Ne, vaša prijava bo zaključena in poslati boste morali povsem novo prijavo.


Ne, pristojbina za blagovno znamko EU zapade v plačilo s prijavo, zapadle pristojbine pa se ne vračajo.
Za več informacij o povračilu pristojbin glejte Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 3, Plačilo pristojbin, stroškov in taks.


Če vključite dodatni seznam, ne glede na to, ali ga priložite k spletni prijavi ali pošljete isti dan po faksu, boste prejeli pisno obvestilo o zahtevanem plačilu pristojbine za prijavo v papirni obliki (+ 150 EUR). Dodatni seznam blaga ali storitev se ne šteje za vložen, dokler ni plačana pristojbina za papirno obliko. Še zlasti je to pomembno za tiste prijavitelje, ki v začetno spletno prijavo niso izbrali ali vključili nobenega blaga ali storitev, saj zaradi tega datum vložitve njihove prijave ne bo več veljaven.
Če je plačilo pristojbine za papirno obliko (+ 150 EUR) izvršeno v enem mesecu od vložitve prijave, se ohrani prvotni datum vložitve prijave. Če je plačilo izvršeno kasneje, a še vedno v dvomesečnem roku, kot je določeno v obvestilu, se kot datum vložitve prijave upošteva datum, ko je bila pristojbina plačana v celoti.
Urad EUIPO priporoča, da prijavitelji na spletnem prijavnem obrazcu v namensko polje vpišejo svoje blago in storitve. Če tega ne storijo, to povzroči dodatne stroške in pomanjkljivosti, zaradi katerih je obdelava prijave blagovne znamke počasnejša. Spremeni se lahko tudi datum vložitve prijave. Pri oblikovanju seznama si lahko pomagate z orodjem za pripravo seznama blaga in storitev.

Za več informacij o pristojbinah za blagovno znamko glejrazdelek o pristojbinah in plačilih.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.