Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

 

Pristojbine, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO

Seznam pristojbin, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO
Koda pristojbine Opis pristojbine Znesek
F-001 Osnovna pristojbina za prijavo posamezne blagovne znamke Evropske unije (člen 31(2) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 000 EUR
F-001 Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo posamezne blagovne znamke EU (člen 31(2) Uredbe o blagovni znamki EU) 850 EUR
F-002 Pristojbina za drugi razred blaga in storitev za posamezno blagovno znamko EU (člen 31(2) Uredbe o blagovni znamki EU) 50 EUR
F-002 Pristojbina za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva razreda, za posamezno blagovno znamko EU (člen 31(2) Uredbe o blagovni znamki EU) 150 EUR
F-001 Osnovna pristojbina za prijavo kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 31(2) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 800 EUR
F-001 Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 31(2) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 500 EUR
F-002 Pristojbina za drugi razred blaga in storitev za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU: (člen 31(2) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 50 EUR
F-002 Pristojbina za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva razreda, za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 31(2) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 150 EUR
F-003 Pristojbina za nacionalna poročila o poizvedbi
* 12 EUR, pomnoženo s številom glavnih uradov za industrijsko lastnino iz člena 43(2) Uredbe o blagovni znamki EU (trenutno 60 EUR, kar ustreza 5 uradom)
60 EUR
F-005 Pristojbina za ugovor (člen 46(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 320 EUR
F-012 Osnovna pristojbina za podaljšanje posamezne blagovne znamke EU (člen 53(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 000 EUR
F-012 Osnovna pristojbina za elektronsko podaljšanje posamezne blagovne znamke EU (člen 53(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 850 EUR
F-012 Pristojbina za podaljšanje drugega razreda blaga in storitev za posamezno blagovno znamko EU (člen 53(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 50 EUR
F-012 Pristojbina za podaljšanje vsakega razreda blaga in storitev, ki presega dva razreda, za posamezno blagovno znamko EU (člen 53(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 150 EUR
F-012 Osnovna pristojbina za podaljšanje kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 53(3) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 800 EUR
F-012 Osnovna pristojbina za elektronsko podaljšanje kolektivne znamke EU ali certifikacijske znamke EU (člen 53(3) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 1 500 EUR
F-012 Pristojbina za podaljšanje drugega razreda blaga in storitev za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 53(3) in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 50 EUR
F-012 Pristojbina za podaljšanje vsakega razreda blaga in storitev, ki presega dva razreda, za kolektivno znamko EU ali certifikacijsko znamko EU (člen 53(3)
in člen 74(3) ali člen 83(3) Uredbe o blagovni znamki EU)
150 EUR
F-016 Dodatna pristojbina za zapoznelo plačilo pristojbine za podaljšanje ali zapoznelo vložitev zahteve za podaljšanje (člen 53(3) Uredbe o blagovni znamki EU): 25 % zapoznele pristojbine za podaljšanje, največ pa 1 500 EUR. 25 %
(največ 1 500 EUR)
F-017 Pristojbina za zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti (člen 63(2) Uredbe o blagovni znamki EU) 630 EUR
F-018 Pristojbina za pritožbo (člen 68(1) Uredbe o blagovni znamki EU) 720 EUR (blagovne znamke)
800 EUR (modeli)
F-019 Pristojbina za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje (člen 104(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 200 EUR
F-020 Pristojbina za vložitev zahteve za konverzijo prijave blagovne znamke EU ali za konverzijo blagovne znamke EU (člen 140(1), tudi v povezavi s členom 202(1) Uredbe o blagovni znamki EU): (a) v prijavo nacionalne blagovne znamke; (b) v imenovanje držav članic na podlagi Madridskega protokola 200 EUR
F-023 Pristojbina za prijavo registracije licence ali druge pravice v zvezi z registrirano blagovno znamko EU (člen 26(2) Uredbe o blagovni znamki EU) ali za prijavo blagovne znamke EU (člen 26(2) Uredbe o blagovni znamki EU): (a) dodelitev licence; (b) prenos licence; (c) nastanek stvarne pravice; (d) prenos stvarne pravice; (e) izvršba
(200 EUR na registracijo, vendar ta znesek, če je v isti vlogi ali hkrati podanih več zahtev, ne presega skupnega zneska v višini 1 000 EUR)
200 EUR
(največ 1 000 EUR)
F-024 Pristojbina za izbris registracije licence ali druge pravice (člen 29(3) Uredbe o blagovni znamki EU): 200 EUR na izbris, vendar ta znesek v primeru, da je v isti vlogi ali hkrati podanih več zahtev, ne presega skupnega zneska v višini 1 000 EUR. 200 EUR
(največ 1 000 EUR)
F-025 Pristojbina za spremembo registrirane blagovne znamke EU (člen 54(4) Uredbe o blagovni znamki EU) 200 EUR
F-026 Pristojbina za izdajo kopije prijave blagovne znamke EU (člen 114(7) Uredbe o blagovni znamki EU), kopije potrdila o registraciji (člen 51(2) Uredbe o blagovni znamki EU) ali izpisa iz registra (člen 111(7) Uredbe o blagovni znamki EU)
neoverjena kopija ali izpis: (10 EUR)
overjena kopija ali izpis: (30 EUR)
* Brezplačno na spletu
10 EUR
30 EUR
F-027 Pristojbina za pregled spisov (člen 114(6) Uredbe o blagovni znamki EU): 30 EUR
F-028 Pristojbina za izdajo kopij dokumentov iz spisov (člen 114(7) Uredbe o blagovni znamki EU):
neoverjena kopija (10 EUR)
overjena kopija (30 EUR + 1 EUR na stran, če je več kot deset strani)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR na stran, če je več kot 10 strani

F-029 Pristojbina za posredovanje informacij v spisu (člen 114(9) Uredbe o blagovni znamki EU) 10 EUR
F-030 Pristojbina za revizijo določitve stroškov postopka, ki se ji povrne (člen 109(8) Uredbe o blagovni znamki EU) 100 EUR
F-033 Pristojbina za nadaljevanje postopkov (člen 105(1) Uredbe o blagovni znamki EU) 400 EUR
F-034 Pristojbina za izjavo o delitvi registrirane blagovne znamke EU (člen 56(4) Uredbe o blagovni znamki EU) ali prijave blagovne znamke EU (člen 50(3) Uredbe o blagovni znamki EU) 250 EUR
W-001 Pristojbina za vložitev mednarodne prijave pri Uradu (člen 148(4) Uredbe o blagovni znamki EU) 300 EUR
Seznam pristojbin, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO
Koda pristojbine Opis pristojbine Znesek
Posamezne pristojbine za mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Unija
Višina pristojbine iz B.I.1 ali B.I.2 je enaka protivrednosti v švicarskih frankih, kakor določi generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v skladu s pravilom 35(2) Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom, za naslednje zneske:
M-001 za posamezno blagovno znamko 820 EUR
M-002 in za drugi razred blaga in storitev 50 EUR
M-002 ter za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda 150 EUR
M-001 za kolektivno znamko ali certifikacijsko znamko 1 400 EUR
M-002 in za drugi razred blaga in storitev 50 EUR
M-002 ter za vsak razred blaga in storitev, ki presega dva razreda 150 EUR
Posamezne pristojbine za podaljšanje mednarodne registracije, v kateri je imenovana Unija
Višina pristojbine iz B.II.1 je enaka protivrednosti v švicarskih frankih, kakor določi generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v skladu s pravilom 35(2) Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom, za naslednje zneske:
M-012 za posamezno blagovno znamko 820 EUR
M-012 in za drugi razred blaga in storitev 50 EUR
M-012 ter za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda 150 EUR
M-012 za kolektivno znamko ali certifikacijsko znamko 1 400 EUR
M-012 in za drugi razred blaga in storitev 50 EUR
M-012 ter za vsak razred blaga in storitev iz mednarodne registracije, ki presega dva razreda 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.