Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Ideas Powered for Business SME Fund

Razpis za zbiranje predlogov – GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Ta razpis za zbiranje predlogov podpirata Evropska komisija in urad EUIPO.

Storitev 1 – storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan): Ta storitev vam lahko pomaga pri odločitvi, katere pravice intelektualne lastnine boste prijavili, kako boste razvijali svoj portfelj intelektualne lastnine, če že imate registrirane pravice, in kako boste načrtovali svojo strategijo za prihodnost;

Storitev 2 – stroški prijave blagovne znamke in modela: Če razmišljate o registraciji blagovne znamke ali modela na ravni EU ali na regionalni (v Beneluksu) ali nacionalni ravni.

 

Vsako malo ali srednje podjetje lahko dobi povrnjenih največ 1 500 EUR kot prispevek nepovratnih sredstev za podporo tem storitvam.

To je pobuda programa Ideas Powered for Business, ki jo izvaja urad EUIPO ob podpori Evropske komisije ter v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi uradi za intelektualno lastnino.

Na tej strani boste lahko:

 

Razpis za zbiranje predlogov

Močno vam priporočamo, da preberete uradne informacije o tem razpisu za zbiranje predlogov, preden odpošljete obrazec vloge. Prenesete jih lahko v spodnje polje. Upoštevajte, da lahko oddate vlogo za to shemo samo, če vaše podjetje ustreza uradni opredelitvi malega in srednjega podjetja.

Preverite opredelitev MSP v Smernicah Evropske komisije za opredelitev MSP (na voljo v vseh jezikih EU), če ste v dvomu.

 

Download PDF

Upoštevajte, da je verodostojni vir informacij angleška različica. V primeru kakršnih koli neskladnosti med prevedenimi različicami in angleško različico prevlada angleška različica.

 

Popravek 

Popravek se nanaša na dodatni časovni okvir za vloge, ki bo od 1. oktobra 2021 do 31. oktobra 2021.

Podrobne spremembe razpisa za zbiranje predlogov so opisane v popravku.

 

Prenesi PDF

Upoštevajte, da je verodostojni vir informacij angleška različica. V primeru kakršnih koli neskladnosti med prevedenimi različicami in angleško različico slednja prevlada.

 

Priporočamo vam tudi, da se pred oddajo vloge za dodelitev sredstev iz sklada za MSP seznanite s spodnjimi dokumenti, preden začnete postopek oddaje vloge:

 

 

Častna izjava Prikaži Skrij

Ta izjava zagotavlja, da vsi upravičenci upoštevajo pravila in niso v položaju, zaradi katerega bi bili izključeni iz prejemanja finančnih sredstev EU (npr. v stečaju).

Download PDF

 

Seznam fiksnih zneskov/pristojbin glede na državo EU za obe storitvi Prikaži Skrij

Ta seznam se lahko med različnimi časovnimi obdobji spremeni. Posodobljen seznam bo objavljen tukaj, zato je za vložnike zelo pomembno, da ga redno preverjajo.

Download PDF

 

Vzorec odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev Prikaži Skrij

Nepovratna sredstva bodo dodeljena z odločitvijo urada (odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev). Med informacijami za vložnika je objavljen tudi vzorec tovrstne odločitve.

Download PDF

 

 

Če nameravate za predložitev vloge uporabiti zastopnika (tretjo osebo), prenesite spodnjo izjavo, jo izpolnite in podpišite ter nato predložite svojemu zastopniku, da jo bo lahko naložil skupaj z vlogo in jo predložil v vašem imenu.

 

Častna izjava – Zastopniki v imenu vložnika Prikaži Skrij

Zastopnik: katera koli tretja oseba, bodisi fizična bodisi pravna oseba, ki jo MSP ustrezno pooblasti za zakonito zastopanje v tem postopku in izpolni e-obrazec ter ga predloži v imenu vložnika.

Prenesi obrazec v obliki PDF

 

 


Časovni razpored in pravila

Vlogo za nepovratna sredstva lahko oddate samo v določenem časovnem obdobju na elektronskem obrazcu vloge (e-obrazec). Vloge, oddane zunaj petih določenih časovnih obdobij, se ne bodo upoštevale.

 

  OBDOBJE 1 OBDOBJE 2 OBDOBJE 3 OBDOBJE 4 OBDOBJE 5 OBDOBJE 6
Proračun, ki je na voljo za posamezno fazo ZAKLJUČENO ZAKLJUČENO ZAKLJUČENO ZAKLJUČENO ZAKLJUČENO ZAKLJUČENO
Začetek obdobja za oddajo vlog 11. 1. 2021 1. 3. 2021 1. 5. 2021 1. 7. 2021 1. 9. 2021 1. 10. 2021
Rok za oddajo vlog 31. 1. 2021 31. 3. 2021 31. 5. 2021 31.7. 2021 30. 9. 2021 31. 10. 2021

Vložniki so pisno obveščeni o rezultatih, v primeru dodelitve pa o odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev

februar–marec 2021 april–maj 2021 junij–julij 2021 avgust–september 2021 oktober–november 2021 november 2021

 

Kot je navedeno v razdelku 1.5 razpisa za zbiranje predlogov, so v posameznem časovnem obdobju na voljo okvirna proračunska sredstva. Če v določenem časovnem obdobju ne bodo porabljena vsa sredstva, bo preostali znesek prenesen v poznejša obdobja.

Če se predvidena sredstva za posamezno časovno obdobje porabijo pred iztekom roka, se lahko časovno obdobje zaključi pred tukaj navedenimi roki. Ta časovni razpored bomo sproti posodabljali in objavili morebitne spremembe, zato vam priporočamo, da ga redno spremljate.

 

POMEMBNA INFORMACIJA: COVID-19: Predvideni časovni razpored in proračunske ocene se lahko po potrebi spremenijo glede na prevladujoče okoliščine, povezane z izbruhom covida-19.

 

Pravila za predložitev vloge

Oddate lahko samo eno vlogo na časovno obdobje za storitev 1 (storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine) ali storitev 2 (registracija blagovne znamke in/ali modela) ali kombinacijo obeh.

Če ste prejeli storitev v enem časovnem obdobju in želite po začetku naslednjega časovnega obdobja oddati vlogo za drugo, ne morete ponovno oddati vloge za isto storitev. Če ste torej predhodno prejeli storitev 1, lahko zaprosite samo za storitev 2. Ne morete dvakrat zaprositi za isto storitev.

Če ste bili zavrnjeni v enem časovnem obdobju, še vedno lahko oddate vlogo v drugem, ko se ta začne. Če v nekem časovnem obdobju predložite več kot eno vlogo, bomo upoštevali samo prvo različico vaše vloge. Za vse druge poslane različice se bo štelo, da so nedopustne.

 

Vprašanja in odgovori

Če imate še vedno vprašanja o postopku predložitve vloge, pravilih, časovnem razporedu ali katero koli drugo vprašanje v zvezi s to shemo, lahko stopite v stik z nami prek našega informacijskega središča.

Vse odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavljajo morebitni vložniki objavljamo v rubriki pogosta vprašanja. Ta vprašanja in odgovore objavljamo zato, da vsem vložnikom zagotovimo dostop do istih informacij in s tem njihovo pošteno obravnavo.

 

Kako oddati vlogo

Vložnikom močno priporočamo, naj z oddajo vloge ne čakajo do zadnjega trenutka, saj bodo vloge, ki jih bomo najprej prejeli, imele prednost.

 

  

 

 

Rezultati, obvestila in kako oddati zahtevek za plačilo

O rezultatih postopka ocenjevanja boste posamično obveščeni po sprejetju odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev v posamičnem časovnem obdobju.

Uradno obvestilo o naši odločitvi bo po e-pošti poslano kontaktnim osebam, ki ste jih navedli v e-obrazcu. Vaša odgovornost je zato, da predložite točne e-poštne naslove svojih kontaktnih oseb.

  • Če vaši vlogi ni bilo ugodeno, boste o razlogih za negativno odločitev obveščeni v elektronskem sporočilu.
  • Če je bilo vaši vlogi ugodeno, boste prejeli potrditev pozitivne odločitve in priponko, ki bo vsebovala sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga pravilno podpiše urad EUIPO.

Če prejmete pozitivno odločitev, postanete upravičenec sheme (sklada za MSP). Pozitivna odločitev začne učinkovati na datum, ko vas o njej obvestimo, v njej pa so navedene vse vaše obveznosti na podlagi sheme.

 

Ko vas obvestimo o pozitivni odločitvi, imate 30 dni, da:

  • vložite vlogo za predhodni pregled intelektualne lastnine. Predhodni pregled intelektualne lastnine lahko opravijo nacionalni uradi, ki ponujajo to storitev.
  • Vložite prijavo in plačajte pristojbino za registracijo svoje blagovne znamke in/ali modela. Prijave za registracijo blagovnih znamk in modelov je mogoče vložiti pri enem od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino (nacionalna raven), v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki pokriva Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg; regionalna raven) ali pri nas v uradu EUIPO (ki pokriva vse države članice EU).

 

Zahtevanje plačila od nas

Po opravljenih storitvah bodo morali upravičenci predložiti elektronski zahtevek za plačilni obrazec prek povezave, ki je na voljo v sklepu o nepovratnih sredstvih.

Plačilo, za katero je pogoj odobritev predloženih informacij in dokumentacije iz zahtevka, bo izvedeno v enem mesecu, upravičenci pa bodo o tem obveščeni po e-pošti.

 

Kontrolni seznam za vložnike

Preden oddate vlogo, preverite, ali lahko pritrdilno odgovorite na vsa naslednja vprašanja:

Da Ne

Ali je vaše podjetje malo in srednje podjetje s sedežem v Evropski uniji?
 
Ali ste pred izpolnitvijo obrazca vloge prebrali razpis za zbiranje predlogov?
 
Ali poznate bančne podatke svojega podjetja in ali imate (kopijo) bančnega izpiska z naslednjimi podrobnostmi: ime podjetja kot imetnika računa; številka IBAN (primeri) in koda BIC/SWIFT?
 
Ali imate potrdilo o DDV svojega podjetja?
 
Ali veste za katere storitve nameravate oddati vlogo (storitev 1/storitev 2 ali obe), kot je opisano v razpisu za zbiranje predlogov?
 
Ali veste, katere pravice intelektualne lastnine (blagovne znamke in/ali modele) nameravate prijaviti (storitev 2)
 
Ali popolnoma razumete, da ne morete zaprositi za te storitve, če ste že prejeli nacionalno financiranje ali financiranje EU za iste storitve ali njihov del?
 

Če lahko pritrdilno odgovorite na vsa ta vprašanja, nadaljujte z obrazcem vloge (v okviru časovnih obdobij za oddajo vlog):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.