Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Obrazci za mednarodno prijavo

Od 1. oktobra 2004 dalje lahko vložitev mednarodne prijave ali naknadno imenovanje temelji na znamki Evropske Unije ali prijavi za znamko Evropske Unije.

 

Obrazec za mednarodno prijavo

Uporaba uradnega obrazca, ki ga zagotovi urad EUIPO ali Mednarodni urad, je obvezna (člena 183 in 184 uredbe o blagovni znamki EU, člen 65 delegirane uredbe o blagovni znamki EU in člen 28 izvedbene uredbe o blagovni znamki EU). Mednarodna prijava se lahko vloži na spletu:

Vložite mednarodno prijavo na spletu

Za vlogo mednarodne prijave je treba plačati uradu EUIPO pristojbino za prenos v višini 300 EUR. Vse druge pristojbine v zvezi z mednarodnimi prijavami je treba plačati neposredno organizaciji WIPO. Vsa plačila za mednarodno prijavo, poslana uradu EUIPO, bodo vrnjena prijaviteljem. Nadaljnje informacije o plačilih so na voljo na spletni strani organizacije WIPOPayment of Fees section.

Za dodatne informacije o vložitvi mednarodnih prijav v primeru, ko je urad EUIPO urad izvora, si preberite Smernice, Del M, Mednarodne znamke

 

 

Obrazec za naknadno imenovanje

Obvezno morate uporabiti uradni obrazec: :

Tabela za izračun pristojbine (PDF, Word) se šteje za sestavni del naknadnega imenovanja. Če je ne boste izpolnili v ustreznem jeziku (tj. v jeziku, v katerem se mednarodna prijava pošlje organizaciji WIPO) in je priložili obrazcu EM 4, bo organizacija WIPO prijavo štela za nepopolno.

 

Obrazci za mednarodno prijavo in naknadno imenovanje, kadar je imenovana EU (EUIPO kot imenovani urad)

Od 1. oktobra 2004 dalje je mogoče imenovati Evropsko unijo i z uporabo naslednjih obrazcev WIPO:

  • MM 2 (prijava za mednarodno registracijo, ki jo izključno ureja Madridski protokol);

  • MM 4 (imenovanje po mednarodni registraciji).

Organizacija WIPO je te obrazce spremenila zato, da je možna navedba drugega jezika, ki se razlikuje od prvega, izmed štirih preostalih uradnih jezikov urada EUIPO, kadar je imenovana EU.

Kadar se v mednarodni prijavi zahteva prednost starejše znamke, je treba uporabiti ločen obrazec in ga priložiti mednarodni prijavi, v kateri je imenovana Evropska unija, ali naknadnemu imenovanju Evropske unije;

  • MM 17 (zahteva za prednost starejše znamke – Evropska unija)

 

Zahteva za konverzijo mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija

Pri vseh vrstah zahtev za konverzijo je treba izpolnjeni obrazec (opombe) poslati neposredno uradu EUIPO v Alicante.

Ker organizacija WIPO vrsto konverzije, imenovano „opting back“, obravnava kot naknadno imenovanje, je treba pri tej vrsti konverzije vse pristojbine, povezane z naknadnim(-i) imenovanjem(-ji), plačati neposredno tej organizaciji.

Zato je treba priložiti izpolnjeno preglednico WIPO za izračun pristojbine (PDF, Word), in sicer v jeziku, v katerem je vložena mednarodna registracija.

 

Vloga za delitev mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU

Od 1. februarja 2019 je mogoče zahtevati delitev imenovanja EU v mednarodni registraciji.
Pri tem je treba obvezno uporabiti uradni obrazec WIPO MM22 (vključno z ustreznim obrazcem za izračun pristojbine), ki je na voljo v angleščinifrancoščinišpanščini.

Obrazec se predloži uradu EUIPO v jeziku mednarodne registracije. Ker obrazec WIPO ne predvideva navedbe blaga in storitev, ki naj bi ostali v prvotni registraciji, je treba obrazcu priložiti dodaten list s seznamom tega blaga in storitev v skladu s členoma 8 in 11 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.