Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Ničnost

 

Zahtevek za ugotovitev ničnosti lahko pri uradu EUIPO vloži fizična ali pravna oseba ali javni organ, ki je za to ustrezno pooblaščen. Za obravnavo zahtevka za razglasitev ničnosti je treba plačati pristojbino.
 
Več informacij o zahtevah za ugotovitev ničnosti je na voljo v Smernicah, Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modelov.


Za več informacij glede pristojbine za prijavo za razglasitev ničnosti glej razdelek pristojbine in plačila.


V zvezi s postopki glede ničnosti za modele Skupnosti, morajo prijavitelji, ki nimajo stalnega prebivališča, glavnega sedeža podjetja ali resnega in dejanskega trgovskega obrata v EGP Evropskem gospodarskem prostoru, biti pred Uradom zastopani. Za dostop do seznama zastopnikov Urada glej orodje eSearch plus.


Jezikovna ureditev v postopkih za ugotovitev ničnosti modelov ni enaka tisti, ki ureja postopke v zvezi z blagovnimi znamkami.
Zahtevo za razglasitev ničnosti je treba vložiti v jeziku postopka, ki je jezik, ki se uporablja za vložitev prijave za registracijo izpodbijanega modela Skupnosti (jezik prijave), če je jezik prijave eden od petih uradnih jezikov Urada (člen 98 delegirane uredbe; člen 29 izvedbene uredbe).
Če jezik prijave ni eden od petih jezikov Urada, je jezik postopka drugi jezik, ki je naveden v prijavi za izpodbijani model Skupnosti (člen 98(4) delegirane uredbe; člen 29(1) izvedbene uredbe).
Za več informacij glejte Smernice, Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modela.


Zahteve za ugotovitev ničnosti se predložijo uradu EUIPO, ki je skupaj s sodišči za modele Skupnosti pristojen za reševanje sporov v zvezi z registriranimi modeli Skupnosti. Po drugi strani pa spore v zvezi z neregistriranimi modeli Skupnosti obravnavajo izključno sodišča za modele Skupnosti.
Ko bodo urad EUIPO in pristojna nacionalna sodišča (sodišča za modele Skupnosti) ali evropska sodišča sprejela določeno število odločb o teh zadevah, se bo postopoma sama po sebi oblikovala sodna praksa, ki bo dokumentirana in opremljena z opombami ter na voljo vsem na vpogled.
Za ogled sodne prakse uporabite Orodje eSearch za sodno prakso.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.