Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Upravljanje

Blagovne znamke Evropske unije je mogoče prodajati, licencirati, spremeniti in podaljšati. Spremembe registriranih blagovnih znamk so objavljene v biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije.

 

Kako ohraniti varstvo?

Registracija blagovne znamke EU velja deset let, vendar jo je mogoče neomejeno podaljševati. Vsakih deset let boste soočeni z vprašanjem, ali želite svojo blagovno znamko podaljšati. Odgovor je odvisen od vaše strategije glede znamk.

Želite ohraniti varstvo?

Podaljšanje 

Na voljo imate naslednje tri možnosti.

 1. Podaljšanje. Spletno podaljšanje za en razred stane 850 EUR, 50 EUR za drugi razred in 150 EUR za tretji in vse naslednje razrede. Če želite ohraniti varstvo v vsej EU, podaljšajte znamko na spletu.


 2. Konverzija. Če želite obdržati svojo blagovno znamko samo v določenih državah članicah, lahko za svojo blagovno znamko EU zahtevate konverzijo v nacionalne registracije. Most za intelektualno lastnino


 3. Opustitev. Če se odločite, da ne boste podaljšali svoje blagovne znamke v EU, bodo pravice, ki so povezane z njo, prenehale veljati.

 

Kdaj podaljšati?

Sami morate poskrbeti, da ne zamudite roka za podaljšanje. Vendar pa je običajno, da Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vas ali vašega zastopnika šest mesecev pred iztekom veljavnosti vaše blagovne znamke obvesti, da jo je treba podaljšati. Urad bo obvestil tudi vse druge osebe, ki imajo pravico do vaše blagovne znamke EU, npr. imetnika licence.

Šest mesecev pred datumom izteka veljavnosti blagovne znamke EU je treba vložiti obrazec za podaljšanje in plačati ustrezno pristojbino. Obrazec za podaljšanje lahko vložite do zadnjega dneva veljavnosti registracije.

Če ta rok zamudite, vendar še vedno želite podaljšati svojo blagovno znamko, lahko to še vedno storite v šestih mesecih po datumu izteka veljavnosti, vendar bo pristojbina za 25 % višja.

Vsako obdobje na seznamu se začne in konča s korakom, predstavljenim na naslednjem seznamu.

 • Obdobje registracije
 • Spletno podaljšanje
  Običajna pristojbina
 • Pozno spletno podaljšanje
  Dodatna pristojbina
  (25 % pribitek)
 • 10. junij 2007

  Datum vložitve
 • 11. december 2016

  Pričetek roka za podaljšanje
 • 10. junij 2017

  Zadnji dan možnosti podaljšanja s plačilom običajne pristojbine
 • 10. december 2017

  Zadnja možnost za podaljšanje

Kako podaljšati?

Urad EUIPO priporoča, da uporabite možnost spletnega podaljšanja, saj je to najhitrejša, najcenejša in najlažja pot. Obstaja tudi možnost uporabe papirnatega obrazca, ki ga pošljete po navadni ali kurirski pošti. Pristojbina za podaljšanje ob uporabi papirnatega obrazca znaša 1 000 EUR, medtem ko spletno podaljšanje stane le 850 EUR. Upoštevajte, da vaše blagovne znamke pri podaljšanju ni mogoče spremeniti. Lahko sicer omejite seznam blaga in storitev, ki ste ga navedli pred desetimi leti, ne morete pa dodajati novega blaga in storitev.

Sporočite nam spremembo vaših podatkov

npr. vašega imena ali imena podjetja, naslova ali kontaktnih podatkov.

Spremenite svoje osebne podatke

User Area 

Zakaj?

Če niste imenovali svojega zastopnika, bomo morali stopiti v stik neposredno z vami. Zato je zelo pomembno, da nas obvestite o vseh spremembah osebnih podatkov. Tudi če ste imenovali zastopnika, je v vašem interesu, da so podatki v zvezi z vašim podjetjem posodobljeni. Morda bomo morali stopiti v stik z vami ali po bo to želela narediti katera koli tretja stran.

 

Kdaj?

Uradne časovne omejitve ni. Čim prej nas boste obvestili o spremembah, tem bolje.

 

Kako?

Če imate zastopnika, ga obvestite, in za vse bo poskrbel on. Lahko pa to storite tudi sami v svojem spletnem uporabniškem območju User Area. Prijavite se v svoje uporabniško območje User Area in uporabite meni z možnostmi, da ustrezno spremenite svoje osebne podatke.

Spremembe osebnih podatkov ne smejo vplivati na identiteto prijavitelja/imetnika. Sprememba identitete prijavitelja se imenuje prenos.

Pravne osebe lahko imajo le en uradni naslov. Če se pojavi dvom, lahko urad EUIPO zahteva dokazila o pravni obliki ali naslovu.

Pri navedbi identifikacijske številke vam ni treba navesti vseh pravic, ki vam pripadajo. Sprememba se bo samodejno upoštevala za vse pravice.

Ali lahko svojo blagovno znamko EU prodam oziroma dam v zakup?

Vaša blagovna znamka je premoženje. Lastništvo je mogoče licencirati ali prodati. Glavna razlika med obema možnostma je, da pri prenosu blagovne znamke EU za stalno prenesete lastništvo na drugo stranko, pri licenciranju pa lastništvo obdržite. Podobno je pri prodaji ali oddajanju hiše. Takoj po sprejetju odločitve nam morate sporočiti podrobnosti.

Zahtevek za vpis lahko vložite hitro in preprosto na spletu

Vložite zahtevek 

Licenciranje in prenos lastništva — podrobnosti
Odločitev o licenciranju ali prenosu lastništva vaše blagovne znamke EU je vaša. Za nas je pomembno le, da vašo odločitev ustrezno vpišemo. V nadaljevanju je naštetih nekaj vprašanj, o katerih je treba razmisliti.

Vpisati licenco ali izvesti prenos?

 
  Prenos Licenca
Pristojbina Ni upravne pristojbine. Upravna pristojbina – 200 EUR na blagovno znamko
Najvišja pristojbina znaša 1 000 EUR (če so stranke iste pri vseh licencah).
Geografski obseg Vaša pravica bo prenesena za celotno ozemlje EU. Pravice je mogoče licencirati za posamične države v EU.
Časovno obdobje Vaša pravica bo prenesena brez časovne omejitve. Svojo pravico lahko licencirate za določeno obdobje.
Blago in storitve Prenos se lahko naredi tudi samo za del vašega seznama blaga in storitev. Licenco lahko izdate tudi samo za del vašega seznama blaga in storitev.
 

Kdaj?

Obvestite nas takoj po sprejetju dogovora med vami in drugo stranko.

 

Kako?

Vse, kar morate storiti, je, da zahtevate vpis prenosa ali licence v register: takšno vlogo imenujemo zahtevek za vpis. Zahtevek za vpis lahko hitro in enostavno vložite na spletu ali pa ga pošljete z navadno ali kurirsko pošto.

Če ste imenovali enega poklicnega zastopnika za obe stranki (in je ta hkrati zastopnik sedanjega imetnika), lahko ta zastopnik podpiše zahtevek v vašem imenu. V takšnem primeru vam ni treba predložiti kopije listine o prenosu ali licenciranju.

Zakaj spremeniti obseg varstva po registraciji?

Morda boste želeli spremeniti obseg varstva svoje blagovne znamke EU zaradi strateških razlogov ali zaradi zunanjih dejavnikov, na primer če vam konkurent zagrozi z napadom na vaše pravice, če ne boste zmanjšali obsega varstva svoje blagovne znamke. Upoštevajte, da lahko omejite samo obseg svoje navedbe blaga in storitev. Razširiti ga ne morete. Ko omejite obseg varstva svoje blagovne znamke EU po njeni registraciji, to imenujemo delna odpoved.

Zahtevajte popolno ali delno odpoved

Vložite zahtevek 

 

Kdaj morate spremeniti obseg varstva po registraciji?

Nemudoma. Samo sporočite nam. Upoštevajte pa, da naknadno ne boste mogli obnoviti svojega prvotnega seznama blaga in storitev.

 

Kako spremeniti obseg varstva po registraciji?

Najpreprostejši način je, da uporabite spletni obrazec za delno odpoved. Obrazec lahko podpišete sami ali vaš zastopnik, v njem navedeni pogoji pa morajo biti jasni in nedvoumni. Upoštevajte, da po zmanjšanju obsega varstva ne bo izdano novo potrdilo o registraciji. Novo potrdilo se izda samo, kadar mora urad EUIPO narediti popravek na lastno pobudo. Če želite pridobiti nov (overjen ali neoverjen) dokument, ga lahko zahtevate prek spletnega obrazca za predložitev zahtevka za pregled spisa.

Kaj še lahko naredite s svojo pravico?

Na voljo so tudi druge, manj običajne možnosti v zvezi z vašo pravico. Več informacij lahko najdete v svojem uporabniškem območju User Area, osnove pa so povzete tukaj.

Vložite druge spletne zahtevke

Vložite zahtevek 

 • Konverzija: To je most med blagovnimi znamkami EU in nacionalnimi sistemi blagovnih znamk. Če je vaša prijava zavrnjena ali če vaša blagovna znamka EU preneha obstajati, ker ste jo opustili ali ker je bila zavrnjena ali izbrisana, jo lahko pretvorite v eno ali več nacionalnih prijav. Pretvorjene nacionalne blagovne znamke ohranijo datum vložitve.Most za intelektualno lastnino

   


 • Delitev: Ta možnost vam omogoča, da svojo blagovno znamko EU razdelite v dve znamki ali več.

   


 • Stvarnopravne pravice: Te vam omogočajo, da svojo znamko uporabite kot vrednostni papir.


 • Prednost starejše znamke: Ta vam omogoča, da zahtevate prednost starejše nacionalne znamke (ali starejše mednarodne registracije, ki je imela učinek v državi članici). V tem primeru prijava za blagovno znamko EU pomeni konsolidacijo prejšnjih nacionalnih registracij. Če zahtevate prednost ene ali več starejših registriranih nacionalnih znamk in je zahteva za prednost sprejeta, se lahko odločite, da ne boste podaljšali starejših nacionalnih registracij. Če opustite svojo starejšo registrirano nacionalno znamko ali dovolite, da poteče, boste še vedno v istem položaju, kot če bi bila starejša znamka še naprej registrirana. Zahtevo za prednost starejše znamke je mogoče vložiti v dveh mesecih od datuma vložitve prijave za blagovno znamko EU ali po njeni registraciji.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.