Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Spletni obrazec zahtevka

V tem razdelku bo pojasnjeno, kako izpolniti spletni obrazec zahtevka za pregled, vpis, podaljšanje, konverzijo in spremembo zastopnika.

Za dostop do spletnih obrazcev morate bitiprijavljeni.

Do njih lahko dostopate na več načinov:

 • prek zavihka „Spletne storitve" v uporabniškem območju, ki je v meniju na levi strani vaše nadzorne plošče;
 • prek polja „Spletne storitve" na domači strani urada EUIPO;
 • Prek orodja eSearch plus.

 • Dostop do spletnih obrazcev prek orodja eSearch plus

  S klikom na ime v naslovni vrstici preglednice odprite podrobni prikaz blagovne znamke, modela ali mednarodne registracije, ki jih želite pregledati.

  Pojdite na razdelek „Dejanja in sporočila" in glede na to, ali iščete blagovno znamko EU, model Skupnosti ali mednarodno registracijo, izberite blagovno znamko EU, registrirani model Skupnosti ali mednarodno registracijo.

  Za odpiranje spletnih obrazcev zahtevka izberite naslednje možnosti:

  • Pregled
  • Vpis
  • Podaljšanje
  • Sprememba zastopnika
  • Konverzija
 • Jeziki in številka registracije

  Prijava za blagovno znamko EU ali registrirani model Skupnosti
  Če vaša zahteva zajema blagovno znamko EU ali registrirani model Skupnosti, ki je še vedno na stopnji prijave (tj., še ni bil(-a) registriran(-a)), morate uporabiti prvi ali drugi jezik prijave, ki mora biti eden izmed uradnih jezikov Evropske unije.

  Registrirana blagovna znamka EU ali registrirani model Skupnosti
  Če vaša zahteva zajema že registrirane blagovne znamke ali modele Skupnosti, morate uporabiti enega izmed uradnih jezikov urada EUIPO (španski, nemški, angleški, francoski ali italijanski).

  Številka prijave/registracije blagovne znamke EU
  Za vsako vlogo za vpis morate navesti številko prijave ali registracije ustreznih pravic industrijske lastnine tako, da jih uvozite ali poiščete v ustreznem razdelku. Če želite prijaviti vpise, ki vplivajo na obe vrsti pravice industrijske lastnine (blagovne znamke EU in model Skupnosti), ju morate prijaviti ločeno.

 • Vlagatelj zahteve

  Identifikacijska številka
  Če je vlagatelj zahteve predhodno že prejel identifikacijsko številko od urada EUIPO, bo zadostovalo, da jo navede skupaj z imenom imetnika/zastopnika.
  Sicer se mora vlagatelj zahteve predstaviti z imenom, naslovom in državljanstvom/državo registracije.

  Sklic
  To je osebni sklic, za katero vlagatelj zahteve želi, da jo urad EUIPO v prihodnje uporablja pri komunikaciji z njim. Sklic mora vsebovati do 30 alfanumeričnih znakov, uporablja se latinica: a–z, A–Z, 0–9. Ne uporabljajte presledkov.

  Prosimo, da za vsa morebitna vprašanja v zvezi s svojo znamko uporabite uradni sklic urada EUIPO. Vaša osebni sklic se bo uporabljal samo v zvezi z vašo zahtevo, ne pa tudi kot zamenjava za sklic v zvezi z znamkami ali modeli, zajetimi v tej zahtevi.

  Vrsta vlagatelja zahteve
  Vlagatelj zahteve mora navesti, ali je družba (pravna oseba) ali posameznik (fizična oseba).

  Naslov za prejemanje sporočil
  Poštni naslov/naslov za prejemanje sporočil je treba posredovati samo, če se razlikuje od uradnega naslova.

 • Prejemnik ali upravičenec v zvezi s pravico

  Če je vlagatelj zahteve prejemnik ali upravičenec v zvezi s pravico in NIMA sedeža, stalnega prebivališča ali glavnega kraja poslovanja oziroma resne in dejanske proizvodnje ali trgovske poslovalnice v Evropski uniji, mora imenovati poklicnega zastopnika, ki ga bo zastopal pred uradom EUIPO (za več informacij glejte Smernice).

 • Blago in storitve

  Kadar zahteva za vpis zajema samo določeno blago in storitve iz zadevne registracije ali zahteve, morate navesti, za katero blago in storitve želite, da je vključeno v vpis.

 • Podpis

  Spletni obrazec mora biti podpisan in ime podpisnika (vlagatelja zahteve) navedeno, sicer ga urad EUIPO ne bo mogel obravnavati.

  Kadar je predstavnik, ki ga je imenoval prvotni imetnik, imenovan tudi kot prejemnik ali upravičenec, se lahko podpiše pod zahtevo v imenu prvotnega in novega imetnika.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.