Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Vodnik po korakih za registrirane modele
Skupnosti

Kaj je lahko registrirani model Skupnosti?

Primeri prijav modelov

Sesalnik, primer prijav modela

Sesalnik

Številka modela: 003305929-0002

Vrtna lopa, primer prijav modela

Vrtne lope

Številka modela: 002068585-0003


Preden vložite prijavo modela, morate upoštevati tri stvari.


Ali vaš model izpolnjuje pogoje za registracijo?

Model varuje videz izdelka in je neločljivo povezan z njim. Če izdelka ni, varstvo ne more obstajati.

Vsak industrijski ali obrtniški izdelek, vključno z embalažo, grafičnimi simboli in pisavami, se šteje za izdelek. Zavarovati je mogoče tudi dele izdelka, ki jih je mogoče razstaviti in znova sestaviti.

Same barve, besedni elementi in zvoki so primeri stvari, ki ne izpolnjujejo pogojev za registracijo, saj ne sestavljajo videza izdelka. Kljub temu lahko izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstva blagovne znamke.

Iz istega razloga pogojev ne izpolnjujejo živi organizmi in pojmi, a ti ne izpolnjujejo niti pogojev za pridobitev varstva blagovne znamke.

Vaš model mora prav tako upoštevati javni red in mir ter določene moralne standarde. Modeli, ki prikazujejo ali spodbujajo nasilje ali diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, bodo zavrnjeni.

Ali je vaš model nov?

Uredba o modelih vključuje zahtevo, da mora biti vaš registrirani ali neregistrirani model Skupnosti nov in da ima individualno naravo.

Novost

Model je nov, če pred njim ni bil razkrit noben enak model. Če se dva modela razlikujeta samo v nematerialnih podrobnostih, se bosta še vedno štela za enaka.

Individualna narava

Model ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika drug predhodni model.

Ali je vaš model pravilno in natančno prikazan?

Namen grafičnega prikaza videza izdelka je prikazati vse značilnosti modela, za katerega ste vložili prijavo. Sami ste dolžni zagotoviti, da so značilnosti vašega modela čim bolj natančno prikazane.

Zato je pomembno, da prikaz videza vašega izdelka pripravite čim bolj previdno in natančno. Kakovost prikaza videza je za varstvo vašega modela bistvenega pomena.

V praktičnem smislu to pomeni, da mora kakovost grafičnega prikaza videza omogočati, da se lahko vaš model za vpis v Register modelov Skupnosti in objavo v Biltenu modelov Skupnosti pomanjša ali poveča na velikost, ki ne sme presegati velikosti 8 cm x 16 cm.

Pogledi

Za prikaz videza vašega izdelka lahko vložite do deset različnih pogledov, sedem zaščitenih in tri nezaščitene. Naložite lahko različne poglede, kot so na primer tloris, naris, presek, prikaz v različnih perspektivah ali po posameznih delih. Naša spletna prijava modela vam omogoča, da za nalaganje uporabite funkcijo „povleci in spusti" ter vključite tridimenzionalne in statične slike. Prepričajte se, da so vsi pogledi povezani z istim modelom in predstavljajo njegov vidni del.

Če vlagate prijavo za zapleteni izdelek, tj. izdelek, ki je sestavljen iz več delov, ki jih je mogoče zamenjati in ki omogočajo, da se izdelek razstavi in znova sestavi, mora vsaj eden od pogledov prikazovati zapleteni izdelek v sestavljeni obliki. Enako velja za skupino izdelkov, kot sta na primer šahovnica in njene figure ali komplet jedilnega pribora.

Barve

Sklop prikazov videzov izdelka je lahko prikazan črno‑belo ali barvno. Mešanje barvnih tipov ni dovoljeno, npr. vložitev treh pogledov v črno-beli in štirih pogledov v barvah za isti model.

Ozadje

Videz vašega izdelka mora biti prikazan na nevtralnem ozadju. Model mora biti mogoče jasno ločiti od okolja.

Identifikacijske oznake

Če želite izpostaviti posamezne dele modela, ker želite pokazati, da prijavo vlagate samo za določen del ali da izrecno ne vlagate prijave za določen del modela, lahko uporabite eno od naslednjih oznak.

 • Črtkana črta za označevanje delov, za katere varstvo ni potrebno.
 • Meje za označevanje značilnosti modela, za katere želite pridobiti varstvo.
 • Barvno senčenje in zamegljevanje za izključitev več značilnosti iz varstva.
 • Ločilne oznake za označevanje, da se za natančno določeno dolžino modela ne zahteva varstvo.

Na pogledih prikaza videza ne sme biti nobenega razlagalnega besedila, izraza ali znaka.

Opredelitev modela

Zaščita modelov je pomembno poslovno sredstvo za gospodarske družbe vseh velikosti, ne samo za večje.

Raziskava urada EUIPO kaže, da imajo mala in srednja podjetja (MSP), ki so zaščitila svoje modele, 17 % višje prihodke na zaposlenega kot mala in srednja podjetja, ki niso pridobila nobenih pravic intelektualne lastnine.

Modeli so v Evropski uniji dobro opredeljeni:

„Izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem“.

Člen 3 Uredbe o modelih Skupnosti

 

Primeri modelov

Skoraj vsak industrijski ali obrtniški izdelek je lahko primeren za varstvo modela (razen računalniških programov)

Iskanje primera embalaže izdelkov

Embalaža izdelkov

RCD 002710731-0001
Iskanje primera izdelka/skupine izdelkov

Izdelek/skupina izdelkov

RCD 002490193-0001
Iskanje primera sestavljenih izdelkov

Sestavljeni izdelki

RCD 000408166-0001
Iskanje primera delov izdelkov

Deli izdelkov

RCD 229752-0001
 
Iskanje primera računalniških ikon

Računalniške ikone

RCD 003001494-0002
Iskanje primera risb in umetniških del

Grafični modeli

RCD 004547370-0002
 
Iskanje primera modnih krojev

Modni kroji

RCD 002213793-0001
Iskanje primera ornamentov

Ornamenti

RCD 001446066-0009
Iskanje primera spletnega oblikovanja

Spletno oblikovanje

RCD 003465632-0001
Iskanje primera zemljevidov

Zemljevidi

RCD 003567155-0001
 

Na kratko o teoriji

Intelektualna lastnina

Koncept, na katerem temelji intelektualna lastnina, je zelo jasen in nas spremlja že dolgo. Intelektualna lastnina nas obkroža povsod, ne glede na to, kam gremo.

Samo misli ali zamisli ne štejejo, intelektualna lastnina opredeljuje in ščiti človekove inovacije in stvaritve.

 • Blagovne znamke potrošnikom sporočajo izvor izdelkov.
 • Z modelom je določen zunanji videz izdelka.
 • Avtorske pravice se nanašajo na umetniška dela, kot so knjige, glasba, slike, skulpture in filmi.
 • Patenti ščitijo tehnične inovacije na vseh tehnoloških področjih.

Intelektualna lastnina je priznanje inovatorjem in vsakomur omogoča, da črpa koristi iz svojih dosežkov.

 

Načrt postopkov na področju intelektualne lastnine: oblikovalci pogosto ponovno oblikujejo ideje, da naredijo nekaj novega, uporabnega in edinstvenega. Prenesi načrt – ta vam bo pomagal pri registraciji vaših pravic.


Koncept načrta podzemne železnice se uporablja za prikaz časovnice različnih postopkov v zvezi z intelektualno lastnino.

 

Več virov o intelektualni lastnini

 

Pot do registracije

Lastništvo registriranega modela vam in vašim konkurentom jasno kaže, kaj je bilo oblikovano in kdaj. Pravico lahko obnavljate do 25 let in lahko postane ikona vašega podjetja. Vaš model je vaš podpis intelektualne lastnine.

 

Dober model je dodana vrednost, ki postane resničnost z registriranim modelom Skupnosti.

 

Na obrazcu za prijavo so bistveni trije podatki

 • Lastništvo – vsak posameznik ali podjetje je lahko imetnik registriranega modela Skupnosti. Podatki se javno objavijo in morajo biti posodobljeni, tako da ni nobenih dvomov glede tega, kdo je lastnik modela.
 • Kaj je lahko registrirani model Skupnosti? – to mora biti jasno predstavljeno
 • Model in njegov izdelek ali izdelki – to mora biti jasno opisano, po možnosti z izrazi iz mednarodno sprejete Locarnske klasifikacije izdelkov. Če navedbe izdelka ni mogoče najti v Locarnski klasifikaciji, lahko naši preizkuševalci zahtevajo, da navedete naravo in namen zadevnega izdelka ali da spremenite njegovo navedbo.


Vložite prijavo za model Skupnosti na spletu že za 350 EUR

Registrirajte svoj model
hitro in preprosto

Vložite prijavo na spletu 

* Priporočamo vam, da prijavo za model vložite na spletu z orodjem za elektronsko prijavo registriranega modela Skupnosti. Spletno orodje ponuja številne prednosti. Vložitev prijave po faksu ni priporočena, ker se lahko kakovost prikaza videza modela ali modelov med prenosom ali prejemanjem v uradu poslabša.
Poleg tega morate vedeti, da obdelava prijav, poslanih po faksu, traja do enega meseca dlje. Razlog je v tem, da čakamo do en mesec (od dneva prejetja faksa) na potrditveno kopijo, preden se začne nadaljnja obravnava prijave. Po preteku tega obdobja nadaljujemo s preizkušanjem na podlagi dokumentacije v spisu.

Izkoristite lahko možnost plačila nižjih pristojbin, če v eni prijavi vložite prijavo za več modelov istega ali podobnega tipa izdelkov.

Vložite prijavo

Z registriranim modelom Skupnosti si lahko z eno samo registracijo, predloženo prek spleta, zajamčite izključne pravice v vseh sedanjih in prihodnjih državah članicah Evropske unije. Velja pet let in se lahko podaljšuje do največ 25 let, vsakokrat za pet let.

Pred vložitvijo prijave lahko preverite tudi naše nasvete in dobre prakse glede vložitve prijave za model, s čimer se boste izognili pomanjkljivostim v prijavi.

 

Vložite brezhibno prijavo

Preberite naša priporočila, kako se izogniti težavam.

 

Več informacij o naših pristojbinah.

 

Vložite prijavo za registrirani model Skupnosti v štirih korakih

Možnost hitrega postopka „Fast Track" za registracijo vašega modela

Logotip prijave po hitrem postopku Fast Track
 
 
 • Prijavo lahko ustvarite in vložite že v 10 minutah.
 • Skozi postopek prijave vas bomo vodili korak za korakom.
 • Preberite več o hitrem postopku 'Fast Track'.
 • Plačilo je možno samo s kreditno kartico ali s tekočega računa. Bančna nakazila niso možna.

 

Obrazec za naprednejše uporabnike

Uporabite obrazec za naprednejše uporabnike, da predložite lastno navedbo izdelka, naknadno zahtevate priznanje prednostne pravice, naknadno predložite dokumentacijo za priznanje prednostne pravice ali dodate zahtevo glede razstavne pravice. Upoštevajte, da ta obrazec ni združljiv s hitrim postopkom Fast Track.

Postopek registracije

Vložili ste prijavo za model. Kaj sledi? Je treba narediti še kaj?

Ko bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prejel vašo prijavo, jo bodo preverili naši preizkuševalci. Če ste svoj model prijavili na spletu, bo postopek do registracije preprost. Večino spletnih prijav registriramo v nekaj dneh.

Naslednji postopek se uporablja pri prijavah, ki so bile vložene neposredno pri uradu EUIPO. Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) opravi večino preverjanj formalnosti za mednarodne registracije, ki so bile vložene pri organizaciji WIPO in v katerih je imenovana EU.


Merila za preizkus

Formalne zahteve

Pri vseh prijavah se opravi preverjanje formalnosti. Ko preizkuševalec odkrije težavo, o tem obvestimo vas ali vašega zastopnika (če ste ga imenovali), da se napaka odpravi. Običajno imate na voljo dva meseca za odgovor na ugovor preizkuševalca (ali poziv k dopolnitvi podatkov, kakor ga imenujemo mi). Če je to obdobje prekratko, lahko zaprosite za podaljšanje. Urad EUIPO na splošno prvo prošnjo za podaljšanje samodejno odobri. Druga prošnja za podaljšanje pa se odobri samo, če je ustrezno in pravilno utemeljena.


Navajamo nekaj primerov težav, ki se lahko pojavijo.

Rešitev

Predloženi prikaz videza ni primeren za kopiranje, tj. iz njega ni razvidno, za kaj iščete varstvo. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da nam (po pošti) pošljete jasni prikaz videza izdelka, za katerega iščete varstvo. Datum, na katerega urad EUIPO prejme prikaz videza, se šteje kot datum vložitve prijave.

Pogledi, ki ste jih predložili, se ne ujemajo med seboj. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da

 • umaknete neujemajoče se poglede iz svoje prijave ali
 • pretvorite svojo prijavo v združeno prijavo za različne modele in plačate ustrezne pristojbine.
Ste podjetje brez kraja poslovanja ali resne in dejanske poslovalnice v Evropski uniji ali pa ste posameznik brez stalnega prebivališča v Evropski uniji in niste imenovali zastopnika. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da imenujete zastopnika.

Pristojbine, ki ste jih plačali, ne zadostujejo za vse modele, za katere ste vložili prijavo. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da plačate manjkajoče pristojbine ali pa umaknete nekatere od svojih modelov.

Niste navedli izdelka ali pa je navedba napačna. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da navedete izdelek ali navedete naravo in namen izdelkov, da se omogoči njihova pravilna razvrstitev. Priporočamo vam, da uporabite orodje za klasifikacijo Eurolocarno.


Če vaš odgovor težave ne odpravi, bo preizkuševalec zavrnil vašo prijavo za model v celoti ali, če gre za združeno prijavo, za nekatere od modelov. Preizkuševalec bo izdal odločbo, na katero se lahko pritožite, če se ne strinjate z njo.

Kaj preverjamo?

Pri vsebinskem preizkusu se urad EUIPO omeji na dve vprašanji:

 1. Ali je vaš videz izdelka model?
  Ali vaš model predstavlja videz celotnega izdelka ali samo njegovega dela? Preizkuševalec bo izdal obvestilo, če bo menil, da ne. Takšno obvestilo bi bilo izdano na primer za model, ki predstavlja živo rastlino.
 2. Ali model vsebuje element, ki je v nasprotju z javnim redom in mirom ali moralo?
  Pojmovanje javnega reda in miru ter morale se lahko razlikuje med posameznimi državami. Vendar lahko zaradi enotnega značaja registriranega modela Skupnosti za zavrnitev modela zadostuje že, če je nezdružljiv z javnim redom in mirom v samo enem delu Evropske unije.

Če preizkuševalec meni, da vaš model krši katero koli od teh dveh pravil, bo poslal poziv k dopolnitvi podatkov, v katerem vam bo ponujena možnost, da umaknete ali spremenite prikaz videza izdelka. Predložite lahko tudi pripombe. Če se odločite, da boste predložili spremenjeni prikaz videza izdelka, bo ta prikaz dopusten samo, če se obdrži „istovetnost modela". Samoumevno je, da ne morete predložiti popolnoma drugačnega videza izdelka. Dovoljeno je samo, da odstranite ali izključite nepomembne lastnosti, tj. tiste, ki jih seznanjeni uporabnik verjetno ne bo opazil.

Če sploh ne odgovorite ali če ne odpravite težave, ki jo je izpostavil preizkuševalec, boste prejeli obvestilo, da je bil model zavrnjen. Na to odločbo se lahko pritožite.

Izključeno iz preizkusa

Urad na lastno pobudo ne bo preverjal, ali je vaš videza izdelka nov in ali ima individualno naravo. Tretje osebe lahko zahtevajo, da se vaš model razglasi za ničnega. Postopek za razglasitev ničnosti modela je mogoče začeti šele po njegovi registraciji, ne pa že med postopkom registracije.

Dokaz o registraciji

Če ni ugotovljena nobena težava ali če odpravite morebitne težave, ki so se pojavile, bo vaš model registriran. Hkrati bo objavljen v Biltenu modelov Skupnosti. Če ste zaprosili za odlog objave svojega modela, bodo objavljeni samo številka modela, datum vložitve prijave, datum registracije ter imeni prijavitelja in zastopnika. Sam prikaz videza izdelka ne bo objavljen.

Potrdilo o registraciji se izda na spletu, ko je registrirani model Skupnosti objavljen v celoti. Pozivamo vas, da si potrdilo s spleta prenesete dan po objavi. Potrdilo o registraciji ne bo izdano v papirnati obliki. Kljub temu lahko zahtevate neoverjene ali overjene kopije potrdila o registraciji.

Kako izpodbijati odločitev urada?

Stranke, na katere končna odločitev negativno vpliva, lahko vložijo pritožbo. Če želite vložiti pritožbo, lahko uporabite naš obrazec v papirnati obliki. Če je potrebno, si lahko ogledate tudi pojasnila. To lahko naredite na spletu v svojem uporabniškem območju User Area.

Stran je bila nazadnje posodobljena 01-07-2020
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj