Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Sneg

Brezplačna pomoč

 

po meri na področju intelektualne lastnine

Strokovnjaki iz vse Evrope so vam na voljo, da odgovorijo na vaša vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino.

Ali potrebujete pomoč pri pripravi prijave za blagovno znamko EU, model Skupnosti ali druge pravice intelektualne lastnine?

  • Ali je verjetno, da bo vaša prijava blagovne znamke ali modela sprejeta?
  • Ali kdo uporablja vašo blagovno znamko, model ali patent brez vašega dovoljenja?
  • Ali so vas obdolžili kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe?
  • Morda želite vložiti ugovor ali se pritožiti zoper odločitev glede vaše prijave, vendar potrebujete pomoč?

Prijavite se in pomagali vam bomo najti strokovnjaka za intelektualno lastnino, ki vam bo pomagal v vašem jeziku. Izpolnite obrazec.

Naslovna vrstica ponudnika brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine za MSP 1

Izpolnite in pošljite obrazec. V obrazec vpišite vse zahtevane podatke.

Naslovna vrstica ponudnika brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine za MSP 2

Podatke bomo analizirali. Na podlagi predloženih informacij bomo lažje uskladili našo pomoč z vašimi potrebami.

Naslovna vrstica ponudnika brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine za MSP 3

Za vaš primer bomo našli najboljšo možno rešitev.Bodisi bo z vami stik vzpostavila odgovorna oseba za obravnavanje zadeve iz urada EUIPO za alternativno reševanje sporov (ARS) bodisi vam bomo po elektronski pošti poslali seznam ponudnikov brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine.

Urad EUIPO redno preverja točnost informacij, ki jih navedejo ponudniki.
Vsako MSP je pri uradu EUIPO upravičeno do enega brezplačnega pravnega svetovanja po meri na področju intelektualne lastnine.

Razpoložljivost zahtevanega svetovanja ni zajamčena.

Ta storitev je na voljo malim in srednjim podjetjem, ki ustrezajo opredelitvi v skladu s Priporočilom Komisije 2003/361/ES.

Preden se prijavite za storitev, morate preveriti, ali ustrezate opredelitvi malega in srednjega podjetja, in sicer tako, da izpolnite vprašalnik, ki temelji na priporočilu Evropske komisije. Za točnost predloženih podatkov ste odgovorni sami.

 
  • Upravičenost
  • Podrobnosti
  • Kontaktni podatki
  • Izrazi

Upravičenost do storitve

To polje je obvezno. Izbrana možnost za ta zahtevek ni sprejemljiva.
Opomba1 – Sodelovanje pri tem brezplačnem svetovanju po meri na področju intelektualne lastnine je pod enakimi pogoji na voljo vsem pravnim osebam, ki spadajo na področje uporabe Pogodb. Pokaži Skrij

1 Sodelovanje pri tem brezplačnem svetovanju po meri je pod enakimi pogoji na voljo vsem pravnim osebam, ki spadajo na področje uporabe Pogodb. To vključuje vsa mala in srednja podjetja, registrirana v EU. Mala in srednja podjetja, registrirana na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu, imajo popoln dostop do enotnega trga v okviru Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in imajo zato enak dostop do te pobude. Ker Združeno kraljestvo ni več država članica EU, se britanski državljani, ki živijo v Združenem kraljestvu, oziroma mala in srednja podjetja, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, ne morejo prijaviti.


To polje je obvezno. Izbrana možnost za ta zahtevek ni sprejemljiva.
To polje je obvezno. Izbrana možnost za ta zahtevek ni sprejemljiva.

Podrobnejši podatki o pomoči

To polje je obvezno.
To polje je obvezno.
Opomba2 – Storitve brezplačne pomoči po meri na področju intelektualne lastnine se ne smejo zamenjevati s storitvijo alternativnega reševanja sporov (ARS). Pokaži Skrij

2 Storitve brezplačne pomoči po meri na področju intelektualne lastnine se ne smejo zamenjevati s storitvijo alternativnega reševanja sporov (ARS). Urad EUIPO ponuja posebno nepravno storitev v času pandemije nove koronavirusne bolezni, s katero malim in srednjim podjetjem omogoča, da sprejmejo ozaveščeno odločitev, kateri mehanizem reševanja sporov naj izberejo za rešitev spora pred uradom. Ta posebna nepravna storitev se imenuje alternativno reševanje sporov, zanjo pa lahko zaprosijo mala in srednja podjetja v naslednjih postopkih pred uradom EUIPO: postopek ugovora (po obdobju za pobotanje) za mala in srednja podjetja brez zastopnika, postopek izbrisa, postopek za ugotovitev ničnosti in pritožbeni postopek. Alternativno reševanje sporov je izven brezplačne pomoči po meri na področju intelektualne lastnine
V okviru storitve alternativnega reševanja sporov se mala in srednja podjetja pouči o naslednjih mehanizmih reševanja sporov, ki so na voljo pri uradu EUIPO ali v drugih postopkih: mediaciji, spravnem postopku, vodenem pogajanju, zgodnji nevtralni presoji in (nezavezujočem) imenovanju izvedencev.
Vsa vprašanja glede storitve alternativnega reševanja sporov pošljite na e-naslov ADR-Info@euipo.europa.eu. Eden od možnih izidov storitve alternativnega reševanja sporov za mala in srednja podjetja je, da se jim svetuje, naj zaprosijo za brezplačno pravno pomoč na področju intelektualne lastnine ali poiščejo pravni nasvet.
Ne glede na navedeno lahko storitve brezplačne pomoči po meri na področju intelektualne lastnine vključujejo strokovno zastopanje malega in srednjega podjetja v katerem koli zgoraj omenjenem mehanizmu reševanja sporov in lahko zajemajo tudi svetovanje o možnih mehanizmih reševanja sporov v obdobju za pobotanje (v postopku ugovora) in kadar sta stranki zastopani.

To polje je obvezno.

Izberete lahko več kot eno možnost.

To polje je obvezno.
To polje je obvezno.
To polje je obvezno.

Izberete lahko več kot eno možnost.

*To je država/geografsko območje, kjer potrebujete pomoč na področju intelektualne lastnine.

To polje je obvezno.

*Brezplačna storitev svetovanja po meri (ki ne vključuje alternativnega reševanja sporov) je pomoč malim in srednjim podjetjem zaradi okoliščin, nastalih v zvezi s pandemijo covida-19. Te storitve ne priporočamo, če vaše podjetje že zastopa odvetnik za intelektualno lastnino.

Poslovni kontaktni podatki

To polje je obvezno. To polje je obvezno.
To polje je obvezno.
To polje je obvezno. To polje je obvezno.
To polje je obvezno. Vnesite veljaven e-naslov.

Pogoji za zagotavljanje storitev

Potrjujem, da sem prebral(-a) in da sprejemam spodaj navedene pogoje za zagotavljanje storitev. To polje je obvezno.

Urad EUIPO v zvezi s storitvami brezplačne pravne pomoči trenutno pripravlja seznam ponudnikov storitev, in to na podlagi prijav, prejetih po objavi razpisa za prijavo interesa. Urad se je zavezal, da bo zbiral in razvrščal podatke o ponudnikih ter zagotavljal pomoč malim in srednjim podjetjem, pri čemer jim bo priskrbel kontaktne podatke tistih ponudnikov, ki bodo ustrezali potrebam zadevnega malega ali srednjega podjetja.

Seznam ne bo izčrpen, storitve brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine pa se lahko poiščejo tudi zunaj okvira pobude urada EUIPO.

Storitve, ki jih ponujajo in zagotavljajo ponudniki brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine, niso storitve urada EUIPO. Za točnost predloženih informacij so izključno odgovorni ponudniki brezplačne pravne pomoči.

Urad EUIPO ne jamči za razpoložljivost, kakovost storitev niti dejansko zagotavljanje učinkovitega reševanja sporov ali storitev brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine.

V okviru te pobude brezplačnega svetovanja po meri na področju intelektualne lastnine ne ponuja nikakršnega pravnega nasveta in je razbremenjen vsakršne odgovornosti, vključno glede škode, ki jo povzroči ponudnik storitev ali je nastala v okviru storitve učinkovitega reševanja sporov za malo ali srednje podjetje ali tretje osebe, in to med izvajanjem storitve ali kot posledica te storitve.

Urad EUIPO ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih zaradi storitev malim in srednjim podjetjem ali tretjim osebam, niti ne bo prevzel takih stroškov.

Informacije, navedene na tem spletišču, se ne smejo šteti kot oglaševanje pravnih storitev na podlagi zakonodaje in pravil strokovnega ravnanja katere koli države članice EU/EGP.

Ob predložitvi zahtevka in na podlagi podatkov, navedenih na obrazcu, bo urad vzpostavil stik z malim ali srednjim podjetjem in ponudil podporo, in sicer bo imenoval odgovorno osebo za obravnavanje zadeve, za učinkovito reševanje sporov ali bo posredoval seznam razpoložljivih ponudnikov brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine, ki ustrezajo zadevnim merilom. Malo ali srednje podjetje izbere ponudnika brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine in vzpostavi stik z njim izključno na svojo pobudo. Vsako malo ali srednje podjetje je pri uradu EUIPO upravičeno do enega brezplačnega svetovanja po meri na področju intelektualne lastnine. Ko malo in srednje podjetje prejme storitev brezplačne pravne pomoči, je to podjetje samo odgovorno, da za morebitne nadaljnje plačljive storitve zaprosi neposredno ponudnika in se z njim pogaja o tem.

Strinjam se, da lahko z mano vzpostavite stik glede informacij in mnenja o zadovoljstvu stranke. To polje je obvezno.

Strinjam se, da se anonimizirani rezultati in podrobnosti predloženega povratnega mnenja objavijo javno. To polje je obvezno.

Točnost in pravilnost podatkov To polje je obvezno.

Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni in popolni ter so navedeni v dobri veri. Za morebitno napačnost in pomanjkljivost podatkov sem sam(-a) odgovoren(-rna). Če se za katero koli izmed teh navedb izkaže, da je nepravilna ali netočna, se zavedam, da sem lahko izključen(-a) iz brezplačnega svetovanja na področju intelektualne lastnine po potrebi podjetja.

Upoštevajte, da bodo vsi podatki iz tega obrazca, po tem ko bo ta obrazec potrjen/oddan, obravnavani v skladu z določbami, navedenimi v izjavi o varstvu osebnih podatkov, v kateri je pojasnjen postopek obdelave osebnih podatkov.

Varstvo podatkov Osebni podatki, zbrani za namene tega postopka, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Urad bo navedene osebne podatke obdeloval, kot je navedeno v izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na njegovem spletišču (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/data-protection), in na koncu obrazcev. Vse zahtevke v zvezi s svojimi osebnimi podatki morate nasloviti na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri uradu in poslati na e-naslov DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Pritožbe: Kadar upravljavec podatkov in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov ne reši spora, lahko pritožbo kadar koli naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page