Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Registracija po hitrem postopku
FastTrack

Ali želite zaščititi svojo blagovno znamko ali model?

BLAGOVNA ZNAMKA MODEL

Registracija vaše
blagovne znamke
Kaj je lahko
blagovna znamka?
Kakšne so
koristi?

Z blagovno znamko Evropske unije (EUTM) si lahko z eno samo registracijo zajamčite izključne pravice v vseh sedanjih in prihodnjih državah članicah Evropske unije. Velja deset let in jo je mogoče neomejeno podaljševati za nadaljnja obdobja desetih let.

Želimo vam ponuditi hitro in zanesljivo možnost za registracijo vaše blagovne znamke Evropske unije.

Svojo prijavo lahko sestavite in predložite v treh preprostih korakih. V ta namen uporabite obrazec, ki mala in srednja podjetja (MSP) ter posameznike s sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru vodi skozi postopek prijave, ne da bi za to potrebovali pomoč strokovnjaka za blagovne znamke.

 
 

Registracija
vašega modela
Kaj je lahko
model?
Kakšne so
koristi?

Želimo vam ponuditi hitro in zanesljivo možnost za registracijo vašega modela Evropske unije.

Svojo prijavo lahko ustvarite in oddate v štirih vodenih korakih. Potrebovali boste:

 • svoje ime in naslov;
 • svoj model (7 pogledov).
 • Ali je vaš model nov? Preverite tukaj, ali je vaš model na voljo.
 • S čim se ukvarja vaše podjetje? Ali prodajate izdelke? Ali ponujate storitve? Poiščite ustrezne izraze tukaj.
 • Osnovna pristojbina za registracijo in objavo modela je 350 EUR.

Vložite prijavo za registrirani model Skupnosti v štirih korakih

Možnost hitrega postopka „Fast Track“ za registracijo vašega modela

Logotip prijave po hitrem postopku Fast Track
 
 • Prijavo lahko ustvarite in oddate v samo 10 minutah.
 • Skozi postopek prijave vas bomo vodili korak za korakom.
 • Preberite več informacij o hitrem postopku „Fast Track“.
 • Plačilo je mogoče samo s kreditno kartico ali s tekočega računa. Bančna nakazila niso mogoča.

Pri uradu EUIPO prijaviteljem modelov ponujamo možnost hitrejše registracije njihovih modelov. Ta pospešeni postopek imenujemo „Fast track“.

Ko bo urad EUIPO prejel vašo prijavo, jo bodo naši preizkuševalci preverili. Če bo ustrezala določenim standardom in v njej ne bo pomanjkljivosti, bo obravnavana hitreje, kar pomeni, da je vaš model lahko registriran v dveh delovnih dneh.

Za več informacij o naših standardih glede storitev si oglejte listino urada EUIPO o storitvah na naši strani o kakovosti.

 

Kateri so pogoji za uporabo postopka „Fast track“?

Če želite svoj model registrirati po postopku „Fast track“, morate:

 • uporabiti naš spletni obrazec za prijavo v štirih korakih;
 • uporabiti orodje DesignClass, ko navajate izdelke, na katere se model nanaša;
 • priložiti vse ustrezne priponke, če želite zahtevati prednostno pravico;
 • plačati pristojbine prek svojega tekočega računa ali s kreditno kartico;
 • uporabiti identifikacijsko številko iz podatkovne zbirke urada EUIPO, če ste zastopnik.

Kaj je lahko model Skupnosti?
To je videz vašega izdelka ali vaše embalaže. Z registriranim modelom je zavarovana vaša naložba v videz vašega izdelka, drugim podjetjem pa preprečeno, da bi ga lahko posnemali. Vašemu podjetju dodaja vrednost in ga ločuje od drugih podjetij po vsej Evropski uniji.

 

Pogoji za uporabo hitrega postopka „Fast Track“

Pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prijaviteljem blagovnih znamk ponujamo možnost hitrejšega preizkušanja njihove prijave in njene objave, če ustrezajo pogojem za uporabo hitrega postopka „Fast Track“.

Ko urad EUIPO prejme prijavo, jo naši zaposleni preizkusijo, ali ustreza pogojem za veljavno blagovno znamko. Bolj kot je prijava zapletena, več časa potrebujejo za preizkus. Zato bo urad EUIPO prejete prijave, ki izpolnjujejo določene pogoje, obravnaval hitreje, s čimer bo hitreje dosežen prvi korak v postopku registracije, tj. objava prijave. Ta pospešeni postopek imenujemo Fast Track.


Obdobje preizkušanja je s postopkom „Fast Track“ krajše.

 

Katere so prednosti postopka?

 • Je hitrejši. Vaša prijava je lahko objavljena v pol krajšem času ali še manj v primerjavi z običajno prijavo.
 • Je varnejši. Če za prijavo uporabite hitri postopek „Fast Track“, morate svoje blago in storitve izbrati iz zbirke izrazov, ki so jo potrdili urad EUIPO in vsi uradi za intelektualno lastnino v EU, in je znana kot usklajena podatkovna zbirka (HDB). Z njeno pomočjo je možnost napak veliko manjša, kar vam zagotavlja, da ste se pri svojem izboru pravilno odločili.

Za več informacij o naših standardih glede storitev si oglejte listino urada EUIPO o storitvah na naši strani o kakovosti.

 

Kako izpolnjevati pogoje za postopek „Fast Track“?

Za prijavo po hitrem postopku „Fast Track“ sta potrebna dva pogoja:

 • blago in storitve, za katere se bo vaša blagovna znamka uporabljala, morate izbrati iz zbirke izrazov, ki jih je urad EUIPO že sprejel. Obrazec za prijavo v petih korakih je oblikovan tako, da vas pri izbiri vodi in bo vaša prijava lahko obravnavana po hitrem postopku „Fast Track“.
 • Plačilo je treba izvesti takoj: naši preizkuševalci lahko začnejo s preizkušanjem vaše prijave šele, ko je pristojbina plačana. Ob takojšnjem plačilu in pod pogojem, da v trenutku vložitve prijave ali med njenim preizkušanjem niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, bo vaša prijava obravnavana po hitrem postopku „Fast Track“.

Če želite plačilo izvršiti prek tekočega računa, vedite, da bo račun bremenjen takoj. Če želite plačilo izvršiti prek bančnega nakazila, morate nakazilo izvršiti takoj po vložitvi prijave. 

Čeprav nekatere prijave morda ob vložitvi izpolnjujejo pogoje za hitri postopek „Fast Track“, se lahko pozneje to spremeni. Do tega lahko pride zaradi pomanjkljivosti, kot na primer, da blagovna znamka, ki bi jo radi registrirali, ni dovolj razlikovalna. Če vaša prijava katerega koli od pogojev za hiter postopek „Fast Track“ ne izpolnjuje več, boste o tem pisno obveščeni.

 

Fast Track: Vsi pogoji

 1. Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). V nasprotnem primeru mora imenovati veljavnega zastopnika.
 2. Znamka ne sme biti kolektivna ali certifikacijska znamka.
 3. V prijavi ne zahtevajte poizvedbe na nacionalni ali evropski ravni.
 4. Glede prednostne pravice/prednosti starejše znamke:
  • prijava ne sme vsebovati zahtev za prednostno pravico/prednost starejše znamke, ali
  • če je zahtevana prednostna pravica/prednost starejše znamke, se blagovne znamke, na katerih temeljijo zahteve, uvozijo iz zbirke TMView med postopkom prijave, ali
  • če je navedena zahteva za prednostno pravico/prednost starejše znamke in povezana(-e) blagovna(-e) znamka(-e) ni(so) v zbirki TMView, je treba priložiti ustrezna potrdila.
 5. Če je zahtevana razstavna prednostna pravica, je obravnava po hitrem postopku „Fast Track“ še vedno možna, če je priložena priponka z ustreznim potrdilom.
 6. Znamka mora biti: besedna/figurativna/obllikovna/zvočna.
 7. Če je blagovna znamka figurativna/oblikovna, ne morete več zahtevati barv.
 8. Če je znamka figurativna, oblikovna ali zvočna, je treba priložiti ustrezne in veljavne priponke.
 9. Vsi izrazi na seznamu blaga in storitev morajo biti izbrani iz zbirke izrazov, ki jih je urad EUIPO že sprejel.
 10. Plačilo je treba izvršiti na enega od sprejetih načinov plačila. Vendar pa plačilo prek tekočega računa tretje osebe za hitri postopek „Fast Track“. ni dovoljeno.
 11. Glede plačila pristojbin veljajo naslednji pogoji:
  • kreditna kartica: ni posebnih zahtev;
  • bančna nakazila: prijavitelj mora (1) uporabiti transakcijsko kodo plačila, ki jo ustvari obrazec, in številko znamke za identifikacijo spisa; (2) takoj izvršiti nakazilo; (3) po možnosti izvršiti ločeno plačilo za vsako vloženo prijavo;
  • prijavitelj, ki ima tekoči račun, mora na plačilnem obrazcu izbrati Knjižiti v breme takoj.
 12. Kadar jezik prijave ni eden od petih uradnih jezikov urada EUIPO (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina ali španščina), mora prijavitelj sprejeti prevod, ki ga zagotovi urad EUIPO v drugem jeziku, izbranem izmed sprejetih petih jezikov.

Opomba: pristojbine, ki se plačajo z bančnim nakazilom, iz katerega je razvidna ustrezna transakcijska koda, mora urad EUIPO prejeti v devetih dneh po vložitvi prijave. V nasprotnem primeru urad EUIPO ne more zagotoviti časovnega razporeda, ki ustreza hitremu postopku „Fast Track“.

Natisni vse pogoje
 

Vse omembe rokov so zgolj informativne in za urad EUIPO niso zavezujoče.

Kaj je lahko blagovna znamka EU

Blagovna znamka EU je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti besed (vključno z osebnimi imeni), ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali embalaže blaga ali zvokov.

Z Uredbo o spremembi (EU) 2015/2424 je bila 1. oktobra 2017 umaknjena „zahteva za grafični prikaz videza“.

V praksi to pomeni, da lahko za vašo blagovno znamko, če spada v eno od kategorij blagovnih znamk, ki jih Urad sprejema in se jo da predstaviti v sprejemljivih oblikah, vložite prijavo, ne da bi jo morali prikazati tudi grafično.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kakšne vrste blagovno znamko bi radi zaščitili?

Glede na to, kaj želite zaščititi (besedo, lik, barvo itd.), so vam na voljo različne možnosti blagovnih znamk. Oglejte si možnosti.

Znaki, ki sestavljajo blagovno znamko, morajo biti takšni, da ločujejo blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugega podjetja.

Blagovno znamko je mogoče registrirati, če ima razlikovalni učinek, poleg tega pa ne sme opisovati, kaj prodajate.

 
 

Vaša blagovna znamka mora imeti razlikovalni učinek.

Potrošniki morajo biti sposobni prepoznati znak vaše znamke, npr. kot označbo porekla. Po njem bi se morali razlikovati od drugih podjetij na trgu, da lahko zaščitite in gradite podobo blagovne znamke in njeno vrednost.

Vaša blagovna znamka ne sme opisovati, kaj prodajate.

Vaše znamke ne bi smel predstavljati le znak, ki samo ponazarja blago in/ali storitve, ki jih ponujate. Taki znaki naj ostanejo na voljo vsem: vam in vašim konkurentom.

 

Še vedno ne razumete popolnoma? Naslednji primer bo pomagal odpraviti vse preostale nejasnosti.

Ne razlikovalno
Potrošnik steklenice, kakor je predstavljena tukaj, ne bo zaznal kot razlikovalen znak, ki

Vino

Preveč opisno
Potrošniki v tem primeru steklenice ne bodo prepoznali kot razlikovalne sestavine, beseda „vino“ pa samo opisuje vsebino steklenice. Razumeli jo bodo le kot opis proizvoda.

Primeri ustreznih blagovnih znamk, ki so razlikovalne, a ne preveč opisne.

Joe
Bloggs

Blagovna znamka, primerna za registracijo
Čeprav v tem primeru steklenica sama nima razlikovalnega učinka, pa potrošniki zaradi dodane nalepke z razlikovalnim imenom na njej prepoznajo blagovno znamko, ki označuje točno določeno znamko.

 

Urad EUIPO bo zavrnil vašo prijavo znamke, če bo menil, da ne izpolnjuje teh in nekaterih drugih zahtev. Če želite, si lahko ogledate tudi druge razloge za zavrnitev blagovne znamke (ki se imenujejo tudi absolutni razlogi).

Če imate pomisleke, poiščite nasvet strokovnjaka. Mi takega svetovanja ne moremo zagotoviti.

 

Katere vrste blagovnih znamk je mogoče registrirati?

Registrirati je mogoče tri   vrste znamk: posamezne znamke, certifikacijske znamke in kolektivne znamke.

Na podlagi posamezne znamke se blago in storitve enega podjetja ločijo od blaga in storitev drugega podjetja.

Vendar to ne pomeni, da mora biti posamezna znamka v lasti ene same osebe: posamezne znamke so lahko v lasti ene ali več pravnih ali fizičnih oseb. To pomeni, da je prijaviteljev več.

Osnovna pristojbina za prijavo za posamezno blagovno znamko znaša od 850 EUR (prek elektronskih sredstev).

Na podlagi kolektivnih znamk se blago in storitve skupine podjetij ali članov združenja ločijo od blaga in storitev konkurentov. S kolektivnimi znamkami je mogoče krepiti zaupanje potrošnikov v proizvode in storitve, ki se ponujajo na podlagi kolektivne znamke. Zelo pogosto se uporabljajo za prepoznavanje izdelkov, ki imajo neko skupno značilnost.

Prijavo kolektivne znamke lahko vložijo samo združenja izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev ter pravne osebe, za katere velja javno pravo.

Pristojbina za prijavo kolektivne znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev)

Certifikacijske znamke je urad EUIPO uvedel 1. oktobra 2017. Na ravni EU je to nova vrsta blagovne znamke, čeprav na nacionalnih ravneh obstajajo že mnogo let. Uporabljajo se kot navedba, da blago in storitve ustrezajo certifikacijskim zahtevam institucije ali organizacije za potrjevanje. So znak nadzorovane kakovosti.

Vsaka fizična ali pravna oseba, tudi ustanove, telesa in organi javnega prava, lahko prijavi certifikacijsko znamko EU, če ne opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani.

Pristojbina za prijavo ceritifikacijske znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev).

Celoten seznam pristojbin za znamko 

 

 

Opredelitev modela

Zaščita modelov je pomembno poslovno sredstvo za gospodarske družbe vseh velikosti, ne samo za večje.

Raziskava urada EUIPO kaže, da imajo mala in srednja podjetja (MSP), ki so zaščitila svoje modele, 17 % višje prihodke na zaposlenega kot mala in srednja podjetja, ki niso pridobila nobenih pravic intelektualne lastnine.

Modeli so v Evropski uniji dobro opredeljeni:

„Izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem“.

Člen 3 Uredbe o modelih Skupnosti

 

Primeri modelov

Skoraj vsak industrijski ali obrtniški izdelek je lahko primeren za varstvo modela (razen računalniških programov)

Iskanje primera embalaže izdelkov

Embalaža izdelkov

RCD 002710731-0001
Iskanje primera izdelka/skupine izdelkov

Izdelek/skupina izdelkov

RCD 002490193-0001
Iskanje primera sestavljenih izdelkov

Sestavljeni izdelki

RCD 000408166-0001
Iskanje primera delov izdelkov

Deli izdelkov

RCD 229752-0001
 
Iskanje primera računalniških ikon

Računalniške ikone

RCD 003001494-0002
Iskanje primera risb in umetniških del

Grafični modeli

RCD 004547370-0002
 
Iskanje primera modnih krojev

Modni kroji

RCD 002213793-0001
Iskanje primera ornamentov

Ornamenti

RCD 001446066-0009
Iskanje primera spletnega oblikovanja

Spletno oblikovanje

RCD 003465632-0001
Iskanje primera zemljevidov

Zemljevidi

RCD 003567155-0001
 

Na kratko o teoriji

Intelektualna lastnina

Koncept, na katerem temelji intelektualna lastnina, je zelo jasen in nas spremlja že dolgo. Intelektualna lastnina nas obkroža povsod, ne glede na to, kam gremo.

Samo misli ali zamisli ne štejejo, intelektualna lastnina opredeljuje in ščiti človekove inovacije in stvaritve.

 • Blagovne znamke potrošnikom sporočajo izvor izdelkov.
 • Z modelom je določen zunanji videz izdelka.
 • Avtorske pravice se nanašajo na umetniška dela, kot so knjige, glasba, slike, skulpture in filmi.
 • Patenti ščitijo tehnične inovacije na vseh tehnoloških področjih.

Intelektualna lastnina je priznanje inovatorjem in vsakomur omogoča, da črpa koristi iz svojih dosežkov.

 

Načrt postopkov na področju intelektualne lastnine: oblikovalci pogosto ponovno oblikujejo ideje, da naredijo nekaj novega, uporabnega in edinstvenega. Prenesi načrt – ta vam bo pomagal pri registraciji vaših pravic.


Koncept načrta podzemne železnice se uporablja za prikaz časovnice različnih postopkov v zvezi z intelektualno lastnino.

 

Več virov o intelektualni lastnini

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.