Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji


Sklad za MSP


 
Sklad za MSP Ideas Powered for business SME Fund je shema nepovratnih sredstev, njen namen pa je pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP) v EU na področju pravic intelektualne lastnine. Sklad za MSP je pobuda Evropske komisije, ki jo bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) izvajal od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022.

Sredstva so omejena in na voljo po načelu „kdor prej pride, prej melje“ (tj. po vrstnem redu prejetih vlog).

Zakaj je treba varovati svojo intelektualno lastnino?

Varstvo intelektualne lastnine je v digitalni dobi nujno. Je edini pravni način, s katerim preprečite, da se vaše edinstvene zamisli, proizvodi in storitve kopirajo ali uporabljajo brez vašega dovoljenja. Varstvo intelektualne lastnine lahko zajema različno premoženje, vključno z znamkami, modeli, patenti, korporativnimi identitetami, proizvodi, storitvami in postopki.

Kdo ima lahko koristi od sklada za MSP?

Sklad za MSP ponuja finančno podporo MSP, ustanovljenim v Evropski uniji. Vlogo lahko odda lastnik, delavec ali pooblaščeni zastopnik MSP iz EU, ki nastopa v njegovem imenu. Nepovratna sredstva se vedno nakažejo neposredno MSP.

Kako deluje sklad za MSP:

Izberite

DRŽAVO

Sklad za MSP je program za povračilo stroškov, v okviru katerega se izdajo vrednotnice, ki se lahko uporabijo za delno kritje pristojbin za izbrane dejavnosti. Na voljo sta dve vrsti vrednotnicglede na zadevno dejavnost:

Vrednotnica 1

1 500 EUR

Uporablja se za IP Scan znamke in modele.

Vrednotnica 2

750 EUR

Uporablja se za pristojbine za patente.

 
 
 
 
 
 


Če želite uporabljati sklad za MSP, se morate:
 1. registrirati, prijaviti v „račun sklada za MSP“ in oddati vlogo.
 2. Po odobritvi vloge boste prejeli obvestilo o dodelitvi nepovratnih sredstev in vrednotnico(-i) (*). Nato lahko zaprosite za dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino, ki jih potrebujete.
 3. Za povračilo stroškov zaprošenih dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino morate po plačilu dejavnosti vložiti zahtevek za povračilo stroškov, pri čemer uporabite obrazec, ki ga najdete v svojem računu sklada za MSP.
(*) Opomba: Vrednotnice veljajo 4 mesece od trenutka, ko so nepovratna sredstva dodeljena, to obdobje pa se lahko po potrebi v zadnjih 30 dneh prvotnega 4-mesečnega obdobja podaljša za dodatna 2 meseca. V tem obdobju lahko zaprosite za dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino in jih plačate, nato pa zahtevate ustrezno povračilo stroškov, s čimer aktivirate vrednotnico(-i).

Poskrbite, da boste vrednotnico(-i) uporabili v obdobju veljavnosti!

 Ko enkrat aktivirate vrednotnico(-i), vam bo na voljo izvedbeno obdobje“, v katerem lahko zaprosite za dodatne dejavnosti in zahtevate dodatno povračilo. To obdobje traja:
 • 6 mesecev za vrednotnico 1,
 • 12 mesecev za vrednotnico 2.
V vsakem primeru imate po „izvedbenem obdobju“ na voljo največ 30 dodatnih dni, da zahtevate povračilo.

Dejavnosti, za katere lahko zaprosite

Sklad za MSP za leto 2022 zajema več dejavnosti, ki vam bodo pomagale pri izvajanju strategije glede intelektualne lastnine v skladu s potrebami vašega podjetja.

90-odstotno povračilo stroškov storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan)

 • V okviru dogovorjenih pogovorov s strokovnjakom za intelektualno lastnino, ki ga imenuje nacionalni urad za intelektualno lastnino, boste skupaj pregledali svoj poslovni model, proizvode ali storitve in načrte za rast ter na podlagi tega določili najustreznejšo strategijo glede intelektualne lastnine za svoje podjetje. Storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) ne pomeni pravne storitve.

 • Po oceni vam bo strokovnjak za intelektualno lastnino predložil popolno poročilo o vaši strategiji glede intelektualne lastnine ter predlagal sklop najboljših praks in priporočil o upravljanju, varovanju in razvijanju vaših pravic intelektualne lastnine v prihodnje.

 • Storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) zajema vse pravice intelektualne lastnine (blagovne znamke, patente, modele, uporabne modele, rastlinske sorte, geografske označbe), vključno s pravicami, ki niso registrirane ali jih ni mogoče registrirati (npr. avtorske pravice, poslovne skrivnosti) ter imeni podjetij in domenskimi imeni.

 • Več informacij o storitvi predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) in njenih prednostih najdete na strani IP Scan. Več informacij o storitvi predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) v okviru sklada za MSP najdete na spletni strani vašega nacionalnega  urada za intelektualno lastnino.

 

Obseg varstva, ki ga izberete (nacionalna, regionalna raven, raven EU ali mednarodna raven), bo odvisen od vaše poslovne strategije in načrtov za rast. Če niste prepričani, za katero zaščito bi zaprosili ali za kateri ozemeljski obseg, si lahko pri izbiri pomagate s storitvijo predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) ali brezplačnim posvetovanjem o intelektualni lastnini (brezplačna storitev).

 • 75-odstotno povračilo pristojbin za znamke in modele na ravni EU:
  Zaprosite lahko za 75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na ravni EU. Registracijo za to vrsto zaščite je treba opraviti pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

 • 75-odstotno povračilo pristojbin za znamke in modele na nacionalni in regionalni ravni
  Zaprosite lahko za 75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na nacionalni in regionalni ravni. Registracijo za to vrsto zaščite je treba opraviti neposredno pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino ali Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (za zaščito na regionalni ravni, ki zajema Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg).

 • 50-odstotno povračilo pristojbin za znamke in modele zunaj EU
  Zaprosite lahko za 50-odstotno povračilo osnovnih pristojbin za prijavo znamk in/ali modelov, pristojbin za imenovanje in naknadnih pristojbin za imenovanje zunaj EU. Pristojbine za imenovanje za države EU so izključene, prav tako pristojbine za obravnavo, ki jih zaračuna urad izvora. Za to vrsto zaščite je treba zaprositi pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino.

 

 • 50-odstotno povračilo pristojbin za patente na nacionalni ravni
  Zaprosite lahko za 50-odstotno povračilo pristojbin pred podelitvijo patenta (npr. prijava, iskanje in pregled), pristojbin za podelitev patenta in pristojbin za objavo na nacionalni ravni. Registracijo za to vrsto zaščite je treba opraviti neposredno pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino.

Podrobne informacije o omejitvah in pristojbinah najdete v razpisu za zbiranje predlogov in pripadajočih prilogah.

Urad za intelektualno lastnino ponuja tudi lastno storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine, ki pa je sklad za MSP ne krije. Več informacij najdete tu.

Pred oddajo vloge:

postopek oddaje vloge je preprost. Poskrbite le, da imate ob oddaji vloge pripravljene naslednje dokumente. Ti dokumenti morajo biti v formatu PDF (skenirane različice fizičnih dokumentov v formatu PDF so dopustne). Vsa predložena dokumentacija mora biti berljiva in ne sme biti zaščitena z geslom.

 
Bančni izpisek družbe ( primer) z naslednjimi podatki: firma kot imetnica računa; celotna številka IBAN s kodo države ( primeri) in koda BIC/SWIFT.
 
Potrdilo o DDV ali potrdilo o nacionalni registrski številki, ki ga je izdal pristojen nacionalni organ.
 
Če vaš MSP uporablja storitve zastopnika ali če ste zastopnik MSP, morate predložiti „častno izjavo“ ( predloga), podpisano s strani pooblaščenega lastnika ali delavca MSP.

Seznam pristojbin in kontaktnih podatkov:

Spodaj so na voljo seznam pristojbin, ki so upravičene do povračila, po posameznih dejavnostih in državah ter kontaktni podatki urada EUIPO, organizacije WIPO in uradov za intelektualno lastnino držav članic, kamor se lahko obrnete glede vseh vprašanj v zvezi s skladom za MSP.

Ta seznam je zgolj okviren in se bo v prihodnosti še spreminjal, saj združuje informacije iz različnih virov. Za najnovejše informacije se obrnite na izvorni vir podatkov.

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Če potrebujete pomoč:

Podrobne informacije o skladu za MSP „Ideas Powered for business“ lahko najdete v razpisu za zbiranje predlogov.

Če imate kakršna koli vprašanja, si preberite rubriko s pogosto zastavljenimi vprašanji ali pa navežite stik z nami v spletni klepetalnici v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem ali španskem jeziku. Za vas smo na voljo od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30 (GMT+1).

Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti v katerem koli uradnem jeziku EU: information@euipo.europa.eu.

Koristna orodja:

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj