Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Vodnik po korakih za
blagovne znamke

Strategija

Varstvo blagovne znamke Evropske unije vam daje veliko možnosti za izgradnjo in zaščito vaše znamke ter dostop do številnih možnosti, ki jih lahko ponuja intelektualna lastnina. Vendar pa morate te možnosti tudi znati uresničiti: bolj kot si boste prizadevali, boljši bo rezultat.

 

Strategija, ki jo boste sprejeli v zvezi s svojo blagovno znamko, bo zelo osebna. Odražala bo širše interese podjetja in njegov portfelj intelektualne lastnine. Pri uresničevanju teh interesov morate upoštevati zlasti tri vprašanja:

 

Uporaba vaše blagovne znamke

Kot že omenjeno, pravic brez dolžnosti ni. Pravica, ki vam je bila dodeljena, je učinkovito orodje, ki ga lahko izkoristite za izgradnjo prepoznavnosti blagovne znamke na trgu. Vendar pa mora monopol, ki ga imate, služiti namenu, sicer ga lahko izgubite. Namen vaše blagovne znamke je razlikovanje vašega blaga in/ali storitev od blaga/storitev konkurentov na trgu. Zato je treba vašo znamko uporabljati. Če je ne, jo lahko tretje osebe izpodbijajo zaradi neuporabe. Zakonodaja določa, da se mora blagovna znamka EU resno in dejansko uporabljati v Evropski uniji v petih letih po registraciji.

Zahtevate lahko tudi izbris svoje blagovne znamke, če zaradi načina, kako jo uporabljate, postane obči naziv za blago ali storitev ali če postane zavajajoča glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, za katere je bila registrirana.

Varstvo vaše blagovne znamke

Dejstvo, da ste imetnik blagovne znamke, ne pomeni, da jo bodo tretje osebe prenehale izpodbijati. Pravzaprav dobijo tretje osebe, ki niso upoštevale časovne omejitve za vložitev opažanj ali ugovora, drugo možnost, da poskusijo doseči izbris vaše pravice.

Morda se vam to ne zdi najbolj pošteno, vendar bi bilo vaše stališče v njihovem položaju najbrž drugačno: predstavljajte si, da vam ni uspelo v roku vložiti ugovora proti znamkam vaših konkurentov.

Vložitev ukrepa za izbris sproži začetek postopka, v katerem si vpleteni strani izmenjata stališča. Če ne dosežeta dogovora, bo končno odločitev sprejel urad EUIPO.

Pristojbina za zahtevek za izbris znaša 630 EUR. Uporabite lahko dva različna obrazca, in sicer obrazec za ugotovitev ničnosti in obrazec za razveljavitev. Razlika med njima je, da se z ugotovitvijo ničnosti blagovna znamka razglasi za nično z učinkom za nazaj (tj. znamka se v celoti izbriše iz registra blagovnih znamk), medtem ko razveljavitev velja šele od datuma predložitve zahtevka za razveljavitev pri uradu.

Razvoj vaše znamke

Vaša strategija intelektualne lastnine se bo z leti razvijala, z njo pa se bo večala vaša potreba po širitvi. Če vaše ambicije presegajo območje Evropske unije (EU), bi morali poskušati razširiti svojo znamko zunaj EU.

Za to so vam na voljo različne možnosti. Lahko neposredno vložite posamične prijave pri posameznih uradih za intelektualno lastnino zunaj EU ali pa vložite prijavo po Madridskem protokolu.

Madridski protokol je ključni instrument na področju mednarodnega varstva blagovnih znamk. To je sistem mednarodne registracije, ki ga vodi Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) iz Ženeve in so ga ratificirale številne države iz vsega sveta, vključno s skoraj vsemi posameznimi evropskimi državami, ZDA, Japonsko, Avstralijo, Kitajsko, Rusijo, oktobra 2004 pa tudi Evropska unija.

Madridski protokol zahteva osnovno znamko, ki se potem razširi na druge države, ki so pogodbenice Madridskega sporazuma in/ali protokola. Pomembno je, da veste, da vam s pravnega vidika ni treba čakati, da je vaša blagovna znamka EU registrirana, preden zaprosite za njeno „širitev“ zunaj EU. Vendar bo obdobje odvisnosti trajalo pet let med temeljno registracijo blagovne znamke EU in mednarodno registracijo. Zato bo, če postopek prijave blagovne znamke EU iz katerega koli razloga nikoli ne bo prispel do registracije, vaša mednarodna registracija izgubljena.

Mednarodno prijavo je treba vložiti pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Da bi lahko uporabili urad EUIPO kot „urad izvora“, mora biti imetnik/prijavitelj blagovne znamke EU državljan države članice EU ali imeti resno in dejansko industrijsko ali trgovsko podjetje ali prebivališče v Evropski uniji. Z drugimi besedami, prijave za mednarodno registracijo na podlagi blagovne znamke EU ne morejo vložiti vsi imetniki/prijavitelji blagovne znamke EU.

Za vložitev mednarodne prijave morate obvezno uporabiti uradne obrazce: Prijavitelji ne smejo uporabljati drugih obrazcev ali spreminjati vsebine in oblike uradnih.

 • Urad EUIPO zagotavlja orodje za e-vložitev prijave, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih v obliki, enaki obliki EUIPO EM 2. Urad EUIPO toplo priporoča, da uporabite orodje za e-vložitev prijave, saj prijavitelja vodi in tako zmanjša možnost morebitnih napak in pospeši preizkus. Orodje za e-vložitev prijave je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, označiti pa je treba tudi jezik Madridskega protokola (francoščina, angleščina ali španščina), saj se prijava posreduje organizaciji WIPO v označenem izbranem jeziku.
   
 • Obrazec EUIPO EM 2 v papirni obliki (prilagoditev obrazca WIPO MM2 za urad EUIPO) je na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
   
 • Obrazec WIPO MM2 v angleščini, francoščini ali španščini

Pri zahtevku za mednarodno prijavo je treba uradu EUIPO plačati pristojbino v višini 300 EUR, medtem ko je treba mednarodne pristojbine plačati neposredno organizaciji WIPO. Vsa izostala plačila za organizacijo WIPO, ki bodo poslana uradu EUIPO, bodo vrnjena prijavitelju.

Po preverjanju vsebine in popolnosti prijave bo urad EUIPO mednarodno prijavo posredoval organizaciji WIPO. Urad EUIPO mora organizacijo WIPO obveščati o vseh pomembnih spremembah, ki vplivajo na blagovno znamko EU med obdobjem odvisnosti (pet let po datumu mednarodne prijave).

Ko organizacija WIPO odobri mednarodno registracijo, ji lahko dodate še več držav. Čeprav je to mogoče narediti prek urada EUIPO kot urada izvora, je veliko preprosteje, če vložite naknadna imenovanja pri Mednarodnem uradu organizacije WIPO.

Kaj je lahko blagovna znamka EU

Blagovna znamka EU je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti besed (vključno z osebnimi imeni), ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali embalaže blaga ali zvokov.

Z Uredbo o spremembi (EU) 2015/2424 je bila 1. oktobra 2017 umaknjena „zahteva za grafični prikaz videza“.

V praksi to pomeni, da lahko za vašo blagovno znamko, če spada v eno od kategorij blagovnih znamk, ki jih Urad sprejema in se jo da predstaviti v sprejemljivih oblikah, vložite prijavo, ne da bi jo morali prikazati tudi grafično.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kakšne vrste blagovno znamko bi radi zaščitili?

Glede na to, kaj želite zaščititi (besedo, lik, barvo itd.), so vam na voljo različne možnosti blagovnih znamk. Oglejte si možnosti.

Znaki, ki sestavljajo blagovno znamko, morajo biti takšni, da ločujejo blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugega podjetja.

Blagovno znamko je mogoče registrirati, če ima razlikovalni učinek, poleg tega pa ne sme opisovati, kaj prodajate.

 
 

Vaša blagovna znamka mora imeti razlikovalni učinek.

Potrošniki morajo biti sposobni prepoznati znak vaše znamke, npr. kot označbo porekla. Po njem bi se morali razlikovati od drugih podjetij na trgu, da lahko zaščitite in gradite podobo blagovne znamke in njeno vrednost.

Vaša blagovna znamka ne sme opisovati, kaj prodajate.

Vaše znamke ne bi smel predstavljati le znak, ki samo ponazarja blago in/ali storitve, ki jih ponujate. Taki znaki naj ostanejo na voljo vsem: vam in vašim konkurentom.

 

Še vedno ne razumete popolnoma? Naslednji primer bo pomagal odpraviti vse preostale nejasnosti.

Ne razlikovalno
Potrošnik steklenice, kakor je predstavljena tukaj, ne bo zaznal kot razlikovalen znak, ki

Vino

Preveč opisno
Potrošniki v tem primeru steklenice ne bodo prepoznali kot razlikovalne sestavine, beseda „vino“ pa samo opisuje vsebino steklenice. Razumeli jo bodo le kot opis proizvoda.

Primeri ustreznih blagovnih znamk, ki so razlikovalne, a ne preveč opisne.

Joe
Bloggs

Blagovna znamka, primerna za registracijo
Čeprav v tem primeru steklenica sama nima razlikovalnega učinka, pa potrošniki zaradi dodane nalepke z razlikovalnim imenom na njej prepoznajo blagovno znamko, ki označuje točno določeno znamko.

 

Urad EUIPO bo zavrnil vašo prijavo znamke, če bo menil, da ne izpolnjuje teh in nekaterih drugih zahtev. Če želite, si lahko ogledate tudi druge razloge za zavrnitev blagovne znamke (ki se imenujejo tudi absolutni razlogi).

Če imate pomisleke, poiščite nasvet strokovnjaka. Mi takega svetovanja ne moremo zagotoviti.

 

Katere vrste blagovnih znamk je mogoče registrirati?

Registrirati je mogoče tri   vrste znamk: posamezne znamke, certifikacijske znamke in kolektivne znamke.

Na podlagi posamezne znamke se blago in storitve enega podjetja ločijo od blaga in storitev drugega podjetja.

Vendar to ne pomeni, da mora biti posamezna znamka v lasti ene same osebe: posamezne znamke so lahko v lasti ene ali več pravnih ali fizičnih oseb. To pomeni, da je prijaviteljev več.

Osnovna pristojbina za prijavo za posamezno blagovno znamko znaša od 850 EUR (prek elektronskih sredstev).

Na podlagi kolektivnih znamk se blago in storitve skupine podjetij ali članov združenja ločijo od blaga in storitev konkurentov. S kolektivnimi znamkami je mogoče krepiti zaupanje potrošnikov v proizvode in storitve, ki se ponujajo na podlagi kolektivne znamke. Zelo pogosto se uporabljajo za prepoznavanje izdelkov, ki imajo neko skupno značilnost.

Prijavo kolektivne znamke lahko vložijo samo združenja izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev ter pravne osebe, za katere velja javno pravo.

Pristojbina za prijavo kolektivne znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev)

Certifikacijske znamke je urad EUIPO uvedel 1. oktobra 2017. Na ravni EU je to nova vrsta blagovne znamke, čeprav na nacionalnih ravneh obstajajo že mnogo let. Uporabljajo se kot navedba, da blago in storitve ustrezajo certifikacijskim zahtevam institucije ali organizacije za potrjevanje. So znak nadzorovane kakovosti.

Vsaka fizična ali pravna oseba, tudi ustanove, telesa in organi javnega prava, lahko prijavi certifikacijsko znamko EU, če ne opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani.

Pristojbina za prijavo ceritifikacijske znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev).

Celoten seznam pristojbin za znamko 

 

 

Primeri blagovnih znamk

Besedna znamka

 

 

Figurativna znamka

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Figurativna znamka z besednimi elementi*

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Oblikovna znamka

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Oblikovna znamka z besednimi elementi*

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozicijska znamka

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Znamka z vzorcem

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Barvna (enobarvna) znamka

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Barvna znamka (iz kombinacije barv)

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG

 

Zvočna znamka

Po odpravi zahteve za grafični prikaz od 1. oktobra 2017 je lahko prijava blagovne znamke EU za zvočne znamke samo zvočna datoteka, ki reproducira zvok, ali natančni prikaz zvoka v notnem zapisu.

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG, MP3 (največ 2 Mb)

 

Znamka gibanja

Urad sprejema naslednje oblike datotek: MP4 (video), JPEG (za zaporedje mirujočih slik).

 

Multimedijska znamka

To je nova vrsta blagovnih znamk (od 1. oktobra 2017).

Urad sprejema naslednje oblike datotek: MP4 (največ 20 Mb)

 

Holografska znamka

Urad sprejema naslednje oblike datotek: JPEG, MP3 (največ 20 Mb)

 

* Opomba: Vrste blagovnih znamk, označene z zvezdico, v skladu z izvedbeno uredbo o blagovni znamki EU niso ločene vrste. Se pa iz praktičnih in tehničnih razlogov ločujejo pri elektronski vložitvi prijave.


 

Blago in storitve

Vaša prijava za blagovno znamko Evropske unije mora vsebovati prikaz znamke, ki jo želite registrirati, in seznam blaga in/ali storitev, ki jih bo znamka zajemala.

Obstajajo določena pravila, kako pripraviti seznam blaga in storitev:

 • Blago in storitve naj se navedejo čim bolj točno in natančno.
 • Razvrstiti jih je treba v enega od razredov Nicejske klasifikacije.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je sprejel Nicejsko klasifikacijo za razvrščanje blaga in storitev. Nicejska klasifikacija blago in storitve deli na 45 kategorij (ali razredov).

Pristojbina za prijavo v višini 850 EUR vam omogoča, da izberete en razred. Za dodatno pristojbino v višini 50 EUR lahko dodate še drugi razred, za tri razrede ali več pa boste morali plačati 150 EUR za vsak razred.

 

Poiščite in razvrstite svoje blago in storitve

Ko vlagate prijavo za znamko prek katerega koli od naših spletnih obrazcev, obrazca za prijavo v petih korakih in obrazca za naprednejše uporabnike, lahko prebrskate seznam blaga in storitev, znanega kot usklajena podatkovna zbirka (HDB).

Ta zbirka podatkov vsebuje izraze, ki so jih urad EUIPO in vsi nacionalni uradi za intelektualno lastnino v Evropski uniji, pa tudi zunaj nje, že potrdili.

Kako najhitreje objaviti znamko

Z izbiro svojega blaga in storitev iz usklajene podatkovne zbirke (HDB) nam boste olajšali obdelavo prijave. Morda bo ustrezna tudi za postopek „Fast Track", ki je pospešeni postopek urada EUIPO za hitrejšo objavo vaše prijave.

Za pripravo seznama lahko pred prijavo uporabite tudi orodje za pripravo seznama blaga in storitev. To se priporoča strokovnjakom s področja blagovnih znamk, saj je včasih treba vložiti več prijav hkrati.

Pri pripravi seznama blaga in storitev gre tudi za doseganje ravnotežja.

Razmišljajte široko

Kot podjetje lahko dejansko ponujate več blaga in storitev, kot mislite, da jih lahko. Čeprav ste prepričani v opredelitev trga, na katerem delujete danes, razmislite tudi, kako želite razvijati svojo blagovno znamko v prihodnosti. Če tako na primer danes proizvajate bonbone, boste morda čez dve ali pet let želeli ponuditi še več proizvodov (na primer sladoled).

Bodite stvarni

Morda vas bo mikalo, da bi vložili prijavo za obširen seznam blaga in/ali storitev, vendar se morate zavedati, da bo vaša blagovna znamka EU občutljiva za napade, če je ne boste uporabljali za vse blago in storitve, za katere ste vložili prijavo.

Če boste navedbo zožili, boste zmanjšali nevarnost nasprotovanja z drugimi znamkami.

Tehtnica nad kamnom predstavlja uravnoteženje pri izbiri blaga in storitev za vašo blagovno znamko

Prosimo upoštevajte, da imajo dolgi seznami blaga in/ali storitev številne slabosti, in sicer:

 • večje tveganje za pomanjkljivosti v razvrstitvi blaga/storitev;
 • zamudnejši postopek objave in registracije blagovne znamke EU;
 • večje tveganje za navzkrižja z drugimi blagovnimi znamkami (ugovor);
 • večje tveganje, da bo znamka izbrisana zaradi podobnosti s prejšnjo znamko ali zaradi neuporabe vsega registriranega blaga in/ali storitev.

Ne pozabite: Po vložitvi prijave blaga in storitev ne morete več dopolnjevati, zato dobro razmislite, katere blago in/ali storitve boste izbrali.

Lastništvo

Pri izpolnjevanju obrazca za prijavo boste morali navesti svoje podatke.

 • Navedene informacije bomo uporabili, da vas jasno opredelimo kot edinega imetnika vaše blagovne znamke.
 • Morda bomo morali stopiti v stik z vami, če bomo potrebovali dodatne informacije med postopkom registracije ali po njem.

Zelo pomembno je, da nas obveščate o vseh spremembah osebnih podatkov, kot je na primer nova telefonska številka itd.

Katere informacije je treba navesti?

Če ste pri nas prijavo vložili že prej, morate samo vnesti edinstveno identifikacijsko številko (ID), ki vam je bila dodeljena. To številko bomo uporabili za priklic podatkov o vas, zato jih ni treba znova vnašati.

Svojo identifikacijsko številko lahko najdete v starejših dopisih ali s pomočjo orodja eSearch.

Pri prvi prijavi boste morali navesti svoje podatke. Te podatke bomo hranili za morebitno korespondenco v prihodnosti.

Navesti boste morali, ali vlagate prijavo kot podjetje ali posameznik.

Če je imetnik podjetje, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo in stavbo.

Podjetje

Če ste podjetje, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

 • popolno ime in pravna oblika
 • država registracije
 • naslov
Če je imetnik posameznik, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo.

Posameznik

Če ste posameznik, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • državljanstvo
 • naslov

V obeh primerih je zelo pomembno, da navedete tudi svoj elektronski naslov, telefonsko številko in številko telefaksa (če jo imate), tako da lahko enostavno stopimo v stik z vami.

Kako bo urad EUIPO stopil v stik z vami?

Najpreprosteje in najhitreje boste z nami komunicirali v svojem spletnem uporabniškem območju User area.

Odpri uporabniško območje User area, orodje urada EUIPO za upravljanje

Zagotavlja vam varno platformo, v kateri lahko elektronsko komunicirate z uradom EUIPO.

Upoštevajte, da po elektronski pošti sprejemamo samo neuradna sporočila.

Ali je obvezno imenovati nekoga, ki vas bo zastopal?

Prijavitelj načeloma ne potrebuje zastopnika. Če pa imetnik nima kraja poslovanja, resne in dejanske poslovalnice ali stalnega prebivališča v Evropskem gospodarskem prostoru, mora imenovati zastopnika za vse postopke pred uradom, razen za vložitev prijave. Evropski gospodarski prostor sestavljajo vse države članice Evropske unije ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

Zastopnik je lahko kateri koli od naslednjih subjektov:

Odvetnik (ali enakovredno, odvisno od države)

Odvetnik, ki je pooblaščen za zastopanje v eni od držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in ima kraj poslovanja v EGP. Poleg tega mora biti upravičen, da deluje kot zastopnik na področju blagovnih znamk in/ali modelov v tej državi.

Poklicni zastopnik

Poklicni zastopnik, naveden na seznamu, ki ga vodi urad EUIPO.

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi s stalnim prebivališčem ali glavnim krajem poslovanja ali resno in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropskem gospodarskem prostoru lahko zastopajo druge pravne osebe, če obstajajo med tema dvema pravnima osebama ekonomske povezave.

Pot do registracije

Svojo prijavo lahko sestavite in predložite v treh preprostih korakih. V ta namen uporabite obrazec, ki mala in srednja podjetja (MSP) ter posameznike s sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru vodi skozi postopek prijave, ne da bi za to potrebovali pomoč strokovnjaka za blagovne znamke.

Na obrazcu za prijavo so bistveni trije podatki:

 • Lastništvo – vsak posameznik ali podjetje je lahko imetnik blagovne znamke Evropske unije. Podrobnosti o lastništvu se javno objavijo in redno posodabljajo, tako da ni nobenih dvomov glede tega, kdo je imetnik blagovne znamke.
 • Kaj je lahko blagovna znamka EU? – vaša blagovna znamka mora biti jasno predstavljena.
 • Blago in storitve – morajo biti opredeljeni tako, da drugi trgovci razumejo, katero blago in storitve zajema vaša prijava.

Na spodnjih povezavah vam bomo pokazali, kako lahko vložite prijavo za blagovno znamko EU in jo registrirate. Uspešnost prijave sicer ni zagotovljena, vendar imate več možnosti za uspeh, če ste nanjo dobro pripravljeni.

Postopek registracije

Pravkar ste vložili prijavo za blagovno znamko. Kaj sledi?

Po vložitvi prijave pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) bomo proučili vašo blagovno znamko, da preverimo, ali jo je mogoče registrirati. Ta postopek vključuje več korakov.

Postopek sestavljajo „obdobje preizkušanja", „obdobje za ugovor" in registracija. Obdobje preizkušanja se začne s prejemom prijave in konča z objavo prijave. Obdobje za ugovor se začne z objavo prijave in konča s koncem obdobja za ugovor. Temu sledi registracija. Registrirana blagovna znamka se nato objavi.

Obdobje preizkušanja

Obdobje za ugovor

Registracija

 • Prejem prijave

 • Objava prijave

 • Konec obdobja za ugovor

 • Objava registrirane znamke

 

Kaj se dogaja med obdobjem preizkušanja?

Naslednji potek postopkov vam ponuja pregled dejanj, ki jih urad EUIPO izvede med obdobjem preizkušanja. Izvajajo se skoraj istočasno. Status vaše prijave lahko spremljate na spletu prek orodja eSearch ali v svojem uporabniškem območju User Area.

Spodaj opisani postopek se uporablja pri prijavah, ki so bile vložene neposredno pri uradu EUIPO. Več o poti do registracije za mednarodne prijave, v katerih je imenovana Evropska unija (EU).

V postopku si sledijo naslednje stopnje: „datum vložitve prijave", „klasifikacija", „formalnosti", „absolutni razlogi", „prevod" in „iskanje". S klikom na vsakega od teh korakov boste dobili več informacij. Po dokončanju vseh korakov se blagovna znamka objavi.

Obdobje za ugovor

 
 

Če odkrijemo napako ali vas moramo obvestiti o ugovoru, bomo poslali uradno obvestilo v vaše uporabniško območje User Area, v katerem bomo navedli, kaj smo ugotovili. Na voljo imate dva meseca, da odpravite pomanjkljivosti in odgovorite na obvestilo. Zaprosite lahko za prvo dvomesečno podaljšanje roka, da pripravite odgovor. Prvo podaljšanje se običajno odobri samodejno, za drugo podaljšanje pa boste morali imeti utemeljen razlog.

Pri nekaterih postopkih bodo prijavitelje (ali njihove zastopnike) po telefonu poklicali naši preizkuševalci, da bi razrešili preproste ugovore.

Če menimo, da vaš odgovor v celoti ne odpravi naših pomislekov ali če ne odgovorite, bomo izdali končno odločitev, v kateri bomo delno ali v celoti zavrnili vašo prijavo ali zahtevo v vaši prijavi (kot je na primer zahteva za priznanje prednostne pravice). Lahko pa tudi spremenimo podrobnosti v vaši prijavi, če je to ustrezno (na primer tako, da izbrišemo opis ali dodamo zahtevano barvo). Opozarjamo, da imate pravico do pritožbe, če niste zadovoljni z rezultatom ali če menite, da je prišlo do napake.

Če se vaša prijava zavrne, je vašo prijavo za blagovno znamko EU še vedno mogoče pretvoriti (Most za intelektualno lastnino) v nacionalne registracije, če si blagovna znamka ne nasprotuje z drugimi blagovnimi znamkami.

Če ni bil podan noben ugovor, bomo vašo blagovno znamko objavili v 23 uradnih jezikih EU. To pomeni, da bomo javno objavili dejstvo, da ste vložili prijavo za to blagovno znamko za navedeno blago in/ali storitve.

Kaj se dogaja med obdobjem za ugovor?

Od datuma prijave imajo tretje strani, ki menijo, da vaša blagovna znamka ne bi smela biti registrirana, tri mesece časa za ugovor.

Razloga za ugovor sta običajno dva:

Tretja stran ima prejšnjo pravico (ali pravice) in meni, da ji bo vaša blagovna znamka, če bo registrirana, nasprotovala.

Da bi preprečila registracijo vaše blagovne znamke, ji mora ugovarjati, tako da izpolni obrazec in plača pristojbino v višini 320 EUR. Če je podana vloga za ugovor, bo vaša blagovna znamka predmet postopka ugovora, ki ga mora uspešno prestati. Ugovor je mogoče vložiti v treh mesecih od objave blagovne znamke.
 

Postopek ugovora:

Eni od petih prijav blagovne znamke EU ugovarjajo imetniki blagovnih znamk, ki so že na trgu. O teh sporih odločamo po tem, ko obe strani, prijavitelj in vložnik ugovora, predložita dokazila in utemeljitve. Prijavitelj lahko tveganje ugovora zmanjša z iskanjem morebitnih nasprotovanj pred vložitvijo prijave.
 

Naslednji diagram poteka vam ponuja pregled različnih korakov v postopku ugovora:

Časovni razpored se začne z objavo prijave in konča z objavo registrirane blagovne znamke, sestavljajo pa jo naslednji koraki: „vložitev ugovora", „preverjanje utemeljenosti", „obdobje za razmislek", „kontradiktorni postopek" in „konec postopka". S klikom na vsakega od teh korakov boste dobili več informacij.

Obdobje za pobotanje

Obdobje preizkušanja

Registracija


 

Vse odločitve o ugovoru se objavijo na spletu, vse strani, na katere odločitev negativno vpliva, pa imajo pravico do ugovora.

Če je bil ugovor uspešen, je vašo blagovno znamko EU še vedno mogoče pretvoriti (Most za intelektualno lastnino) v nacionalne registracije, če si blagovna znamka ne nasprotuje z drugimi blagovnimi znamkami.

Tretja stran meni, da vaša blagovna znamka ne bi smela biti sprejeta.

Sklicuje se lahko na kateri koli „absoluten razlog", za katerega meni, da je ustrezen. Absolutni razlogi so zahteve, ki jih mora izpolnjevati vaša blagovna znamka, na primer imeti mora razlikovalni učinek, ne sme opisovati posla, s katerim se ukvarjate, in mora biti razvidno predstavljena. Kdor želi ugovarjati vaši blagovni znamki, mora uradu EUIPO poslati ustrezni dopis in v njem navesti, zakaj po njegovem blagovne znamke ne bi smeli registrirati. To imenujemo „mnenje tretjih oseb" in je brezplačno. Vendar pa se to sredstvo lahko uporabi samo v primerih, v katerih obstaja resen razlog za izpodbijanje blagovne znamke.

Po prejetju mnenja bo urad EUIPO izdal potrdilo osebi, ki je podala mnenje (vložnik mnenja"), mnenja pa bodo sporočena prijavitelju. Po tem vložnik mnenja ne bo prejemal nobenih drugih obvestil urada EUIPO. Vložnik mnenja še posebej ne bo obveščen o izidu morebitnega vnovičnega preizkusa prijave. Kljub temu pa bodo vložniki mnenj, ki bodo želeli biti obveščeni o nadaljnji usodi zadevne prijave blagovne znamke EU, lahko dostopali do informacij v zvezi z njenim statusom v orodju eSearch.

Dokaz o registraciji

Če nihče ne vloži ugovora ali mnenja tretjih oseb, se vaša blagovna znamka registrira, registracija pa se objavi. To se naredi tako, da drugi imetniki blagovnih znamk in splošna javnost vedo, da je ta določena blagovna znamka vaša.

Objava registracije je brezplačna, izda pa se tudi potrdilo o registraciji.

Potrdilo si lahko prenesete s spleta dva dni po objavi. Potrdilo o registraciji ne bo izdano v papirni obliki. Kljub temu pa lahko zahtevate overjene ali neoverjene kopije potrdila o registraciji. To je lahko potrebno, če želite zahtevati prednostno pravico vaše blagovne znamke EU. V nekaterih sodnih pristojnostih se bo sprejelo sklicevanje na našo podatkovno zbirko (eSearch), v drugih pa se zahteva bolj uraden dokument, ki ga lahko pridobite z zahtevo za pregled spisa.

Kako izpodbijati odločitev urada EUIPO?

Strani, na katere končna odločitev negativno vpliva, se lahko pritožijo. Orodje eAppeal omogoča enotno aplikacijo za elektronsko vložitev pritožbe. Vložitev je zdaj hitrejša in enostavnejša kot kdaj koli prej. Do orodja eAppeal lahko dostopate neposredno s svojega uporabniškega območja prek našega razdelka Obrazci in vloge in prek razdelka Dejanja in sporočila po dostopu do datoteke v podatkovni zbirki eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.