Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pristojbine, ki se neposredno plačajo uradu EUIPO

Seznam pristojbin, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO
Koda pristojbine Opis pristojbine Znesek
D-001 Pristojbina za registracijo (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 230 EUR
Dodatna pristojbina za registracijo za vsak dodatni model, ki je vključen v združeno prijavo (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(c) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
D-002 Pristojbina za vsak model od drugega do desetega modela 115 EUR
D-003 Pristojbina za vsak model od enajstega modela naprej 50 EUR
  Pristojbina za posamično imenovanje za mednarodno registracijo (člen 106(c) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 7(2) Ženevskega akta — (na model) informacije 62 EUR
D-011 Pristojbina za objavo (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 120 EUR
Dodatna pristojbina za objavo za vsak dodatni model, ki je vključen v združeno prijavo (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
D-012 Pristojbina za vsak model od drugega do desetega modela 60 EUR
D-013 Pristojbina za vsak model od enajstega modela naprej 30 EUR
D-021 Pristojbina za odlog objave (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 40 EUR
Dodatna pristojbina za odlog objave za vsak dodatni model, ki je vključen v združeno prijavo (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
D-022 Pristojbina za vsak model od drugega do desetega modela 20 EUR
D-023 Pristojbina za vsak model od enajstega modela naprej 10 EUR
D-004 Pristojbina za prepozno plačilo pristojbine za registracijo (člen 107(2)(a) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 60 EUR
D-014 Pristojbina za prepozno plačilo pristojbine za objavo (člen 107(2)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) in člen 15(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 30 EUR
D-024 Pristojbina za prepozno plačilo pristojbine za odlog objave (člen 107(2)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 10 EUR
D-030 Pristojbina za prepozno plačilo dodatnih pristojbin za združene prijave, kakor je navedeno v točkah 2, 4 in 6 te priloge (člen 107(2)(d) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) in člen 15(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 25 %
dodatnih pristojbin
Pristojbina za podaljšanje (člen 13(1) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 22(2)(a) Uredbe (ES) št. 2245/2002) za vsak model, ne glede na to, ali je vključen v združeno prijavo ali ne:
D-041 Pristojbina za prvo obdobje podaljšanja 90 EUR
D-042 Pristojbina za drugo obdobje podaljšanja 120 EUR
D-043 Pristojbina za tretje obdobje podaljšanja 150 EUR
D-044 Pristojbina za četrto obdobje podaljšanja 180 EUR
D-045 Pristojbina za prepozno plačilo pristojbine za podaljšanje ali prepozno vložitev zahtevka za podaljšanje (člen 13(3) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 22(2)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 25 %
dodatnih pristojbin
Pristojbina za posamično podaljšanje za mednarodno registracijo (člena 13(1) in 106(c) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 22(2)(a) Uredbe (ES) št. 2245/2002) za vsak model: informacije
  Pristojbina za prvo obdobje podaljšanja – (za vsak model) 31 EUR
  Pristojbina za drugo obdobje podaljšanja – (za vsak model) 31 EUR
  Pristojbina za tretje obdobje podaljšanja – (za vsak model) 31 EUR
  Pristojbina za četrto obdobje podaljšanja – (za vsak model) 31 EUR
D-050 Pristojbina za vložitev zahteve za razglasitev ničnosti (člen 52(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 28(2) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 350 EUR
D-052 Pristojbina za pritožbo (člen 57 Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 35(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 800 EUR
D-054 Pristojbina za vrnitev v prejšnje stanje (člen 67(3) Uredbe (ES) št. 6/2002) 200 EUR
D-060 Pristojbina za registracijo prenosa prijave za model Skupnosti (člena 34(2) in 107(2)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(7) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 200 EUR
za vsak model informacije
D-061 Pristojbina za registracijo prenosa registriranega modela Skupnosti (člen 107(2)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 200 EUR
za vsak model informacije
D-062 Pristojbina za registracijo licence ali druge pravice v zvezi z registriranim modelom Skupnosti (člen 107(2)(g) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(3) in člen 24(1) Uredbe (ES) št. 2245/2002) ali prijavo za model Skupnosti (člen 34(2) in člen 107(2)(g) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(3), člen 24(1) in člen 24(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
(a) podelitev licence;
(b) prenos licence;
(c) ustvarjanje stvarne pravice;
(d) prenos stvarne pravice;
(e) izvršba.
200 EUR
za vsak model informacije
D-063 Pristojbina za izbris registracije licence ali druge pravice (člen 107(2)(h) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 26(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 200 EUR
za vsak model informacije
Pristojbina za izdajo kopije prijave za registrirani model Skupnosti (člen 107(2)(n) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(5) Uredbe (ES) št. 2245/2002), kopije potrdila o registraciji (člen 107(2)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 17(2) Uredbe (ES) št. 2245/2002) ali izpiska iz registra (člen 107(2)(i) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 69(6) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
D-070 Neoverjena kopija ali izpisek 10 EUR
D-071 Overjena kopija ali izpisek 30 EUR
D-072 Pristojbina za pregled spisov (člen 107(2)(j) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(1) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 30 EUR
Pristojbina za izdajo kopij dokumentov iz spisov (člen 107(2)(k) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(5) Uredbe (ES) št. 2245/2002):
D-073 Neoverjena kopija 10 EUR
D-074 Overjena kopija 30 EUR
  Dodatek na stran, če kopija presega 10 strani. 1 EUR
D-075 Pristojbina za posredovanje informacij v spisu (člen 107(2)(l) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 75 Uredbe (ES) št. 2245/2002): 10 EUR
  Dodatek na stran, če kopija presega 10 strani. 1 EUR
D-080 Pristojbina za določitev postopkovnih stroškov, ki se povrnejo (člen 107(2)(m) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 79(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.