Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Skrb za vaše pravice

„Registrirani model Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo v gospodarskem prometu."

Člen 19 Uredbe o modelih Skupnosti

 
 

Uveljavitev vašega modela je enako pomembna kot njegova registracija.

Za uveljavitev svojega registriranega modela Skupnosti ste odgovorni sami. To vam bo uspelo, če boste pozorni. Registrirani model Skupnosti je sicer opozorilo za konkurenco, da ste imetnik pravice, a če nekdo brez dovoljenja uporabi vaš model ali model, ki mu je podoben, morate ukrepati sami in to preprečiti.

 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je odgovoren za registracijo znamk in modelov Skupnosti.

Urad EUIPO ni izvršilna agencija, zato ne moremo ponujati pravnega svetovanja o uveljavljanju znamk ali modelov.

 

Registri

Prepričajte se, da nihče ne poskuša zavarovati enakega ali podobnega modela.

V registrih modelov poskušajte najti modele, ki so enaki ali podobni vašemu.

Ponujamo vam orodje za iskanje registracij modelov. Registrirani uporabniki si lahko nastavijo samodejna opozorila in prejemajo obvestila, kadar urad EUIPO prejme morebitno nasprotujočo prijavo modela Skupnosti.

Orodje DesignView je iskalnik, s katerim lahko iščete registrirane modele Skupnosti ter nacionalne prijave in registracije v državah članicah EU.

Če ne morete iskati sami, vam pravni strokovnjaki ponujajo strokovne storitve za spremljanje intelektualne lastnine.

Če odkrijete, da je tekmec registriral model, ki je podoben ali enak vašemu, lahko uveljavljate svojo predhodno pravico in zahtevate neveljavnost novejše registracije modela.

Za ukrepanje ste odgovorni sami.

Trg

Prepričajte se, da vašega modela nihče ne uporablja na trgu.

Spremljajte trg s pregledovanjem novic, poslovnih publikacij in spleta, kjer lahko najdete podjetja, ki uporabljajo vaš model brez dovoljenja.

Ne pozabite, za nezakonito uporabo vašega modela se šteje uporaba na fizičnem blagu in uporaba v oglaševanju, tudi na spletnih mestih, namenjenih spodbujanju prodaje.

Razmislite o vložitvi prijave za carinski nadzor pri svojem nacionalnem carinskem organu. Carinski uradniki, ki naletijo na izdelke, ki bi lahko bili predmet kršitve, si lahko ogledajo podatkovne zbirke, v katerih so združene vse prijave, kar jim omogoča odkrivanje morebitnih kršitev in zaseg ponaredkov.

Podatke o svojih izdelkih in blagovnih znamkah lahko vnesete v IP Enforcement Portal To je podatkovna zbirka, ki organom kazenskega pregona pomaga prepoznati ponarejeno blago. Zbirka je brezplačna, vanjo pa lahko vnesete najrazličnejše podatke, kot denimo opis embalaže in nalepk ali kontaktne podatke. Ti bodo organom kazenskega pregona pomagali razlikovati ponarejeno blago od izvirnikov.

Pri uradu EUIPO

Vložite prijavo za ugotovitev ničnosti modelov, ki so enaki ali podobni vašemu.

 

Na sodiščih in pri poslovanju

Ukrepajte zoper kršitelja

Svetujemo vam, da se obrnete na pravnega strokovnjaka, preden ukrepate v zvezi s sporom.

 

Obvestite domnevnega kršitelja – zahteve za opustitev ravnanja

Po odkritju kršitve razmislite o tem, da bi poslali zahtevo za opustitev ravnanja in konkurenta obvestili o nasprotovanju pravici. Tako bo vaš konkurent uradno obveščen o vaših pravicah in seznanjen, da se pri nadaljnjem neupoštevanju vaših pravic lahko proti njemu uvedejo nadaljnji ukrepi.

 

Pogajajte se

V nekaterih primerih se boste morda lahko dogovorili o poravnavi s pomočjo mediacije in arbitraže. Takšne storitve so primerne za spore med upravičenimi podjetji, pri katerih obe strani iščeta stroškovno učinkovito in praktično rešitev.

 

Civilnopravni ukrepi

Če vaši poskusi opozarjanja ali pogajanja z domnevnim kršiteljem niso uspešni, so na voljo drugi pravni ukrepi za boj proti kršitvam, kot so na primer predhodne sodne prepovedi in preventivni zasegi, da se prepreči nezakonita uporaba vašega modela. V vseh primerih mora biti civilnopravni izvršilni ukrep izvršen na nacionalni ravni v ustreznih jurisdikcijah EU. Ena od prednosti registriranega modela Skupnosti pa je, da ima eno sodišče pristojnost za odreditev takšnega ukrepa v vseh državah članicah.

 

Kazenskopravni ukrepi

Kazenskopravni ukrepi se uporabljajo v primerih, ki vključujejo ponarejanje in piratstvo. Obrniti se morate na nacionalne organe kazenskega pregona in javno tožilstvo v ustrezni jurisdikciji EU.

Upoštevajte, da kazenskopravna pravila za izvajanje v zvezi z intelektualno lastnino v EU niso usklajena. Kazenskopravni izvršilni ukrepi se izvajajo na nacionalni ravni z ustrezno nacionalno zakonodajo. Zaradi tega se možnosti, ki so na voljo na evropski ravni za kazenskopravne izvršilne ukrepe, močno razlikujejo in kazenskopravnih izvršilnih ukrepov ni vedno mogoče uporabiti enako v vseh državah.

Če morate dokazati obstoj svojega registriranega modela Skupnosti v sodnem postopku, lahko pridobite neoverjeno ali overjeno kopijo svoje registracije v svojem uporabniškem območju User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.