Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Priporočila v zvezi s plačili

Da bi lahko hitro obdelali plačila in pospešili postopek registracije, vse uporabnike prosimo, da upoštevajo spodnja priporočila v zvezi z bančnimi nakazili.

Upoštevajte, da lahko naša banka v poljih ,pošiljatelj‘ in ,opis‘ posreduje le omejeno število znakov. Zato vas prosimo, da upoštevate navodila v nadaljevanju.


Opisna polja

Vnesite spodnje podatke

 • Uporabite kode, ki so navedene v spodnjih preglednicah,
  npr. EUTM namesto PRISTOJBINA ZA PRIJAVO ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE.

 • Zbrišite začetne ničle v številkah in ne uporabljajte presledkov ali pomišljajev v številkah telefaksa ali telefona, ker po nepotrebnem zavzemajo prostor.

 • Če se plačilo nanaša na več kot eno blagovno znamko ali model, navedite samo prvo in zadnjo ter nam pošljite telefaks s podrobnimi podatki o zadevnih blagovnih znamkah in modelih,
  npr.: EUTM-3558961-3558969.


Primeri

Primeri opisa plačila pristojbine
Vrsta plačila Primer opisa plačila
Pristojbina za elektronsko vložitev prijave (EUTM = blagovna znamka Evropske unije) EUTM-5104422 ime blagovne znamke E-00031516-S REF. JSE06
Pristojbina za elektronsko vložitev prijave (RCD = registrirani model Skupnosti) RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Ugovor EUTM-4325047 OPP ime blagovne znamke
Mednarodna registracija EUTM-4325047 INT
Podaljšanje (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Plačilo na tekoči račun št. 1361 ACC-1361
Overjene kopije EUTM-1820061 COPIES
Prenos več modelov (prvi 1420061 in zadnji 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Uradne kode (po pomembnosti)

Seznam uradnih kod
Koda Opis Primer
ACC Plačilo na tekoči račun ACC-1361
OWN, REP Identifikacijska oznaka imetnika, identifikacijska oznaka zastopnika (če sta znani) REP-10711
EUTM, RCD Številka blagovne znamke ali modela EUTM-5104422
RCD-1698
  Ime blagovne znamke ali modela ime blagovne znamke
REF Interna referenčna številka prijavitelja REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Koda postopka: ugovor, vpis, podaljšanje, pregled, mednarodna registracija, prenos, ničnost, konverzija, overjene kopije, pritožba OPP
INT
INV
APP
FAX Številka telefaksa TELEFAX(49)07511245574


Polje ,pošiljatelj‘

Vnesite spodnje podatke

 • Uporabite ime, ki ga je mogoče opredeliti kot plačnika, prijavitelja (imetnika ali zastopnika), vložnika ugovora ali pošiljatelja.

 • Za ime plačnika navedite le ime brez kratic, kot so: dipl. inž. psih., patentni urad

 • Pri prihodnjih plačilih uporabite isto obliko identifikacije.

 • Primeri naslova
  Ime plačnika
  MARY MOCHAN
  Naslov plačnika
  7 LOCH LONG
  Plačnikova poštna številka in kraj
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.