Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Postopek registracije

Vložili ste prijavo za model. Kaj sledi? Je treba narediti še kaj?

Ko bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prejel vašo prijavo, jo bodo preverili naši preizkuševalci. Če ste svoj model prijavili na spletu, bo postopek do registracije preprost. Večino spletnih prijav registriramo v nekaj dneh.

Naslednji postopek se uporablja pri prijavah, ki so bile vložene neposredno pri uradu EUIPO. Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) opravi večino preverjanj formalnosti za mednarodne registracije, ki so bile vložene pri organizaciji WIPO in v katerih je imenovana EU.


Merila za preizkus

Formalne zahteve

Pri vseh prijavah se opravi preverjanje formalnosti. Ko preizkuševalec odkrije težavo, o tem obvestimo vas ali vašega zastopnika (če ste ga imenovali), da se napaka odpravi. Običajno imate na voljo dva meseca za odgovor na ugovor preizkuševalca (ali poziv k dopolnitvi podatkov, kakor ga imenujemo mi). Če je to obdobje prekratko, lahko zaprosite za podaljšanje. Urad EUIPO na splošno prvo prošnjo za podaljšanje samodejno odobri. Druga prošnja za podaljšanje pa se odobri samo, če je ustrezno in pravilno utemeljena.


Navajamo nekaj primerov težav, ki se lahko pojavijo.

Rešitev

Predloženi prikaz videza ni primeren za kopiranje, tj. iz njega ni razvidno, za kaj iščete varstvo. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da nam (po pošti) pošljete jasni prikaz videza izdelka, za katerega iščete varstvo. Datum, na katerega urad EUIPO prejme prikaz videza, se šteje kot datum vložitve prijave.

Pogledi, ki ste jih predložili, se ne ujemajo med seboj. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da

  • umaknete neujemajoče se poglede iz svoje prijave ali
  • pretvorite svojo prijavo v združeno prijavo za različne modele in plačate ustrezne pristojbine.
Ste podjetje brez kraja poslovanja ali resne in dejanske poslovalnice v Evropski uniji ali pa ste posameznik brez stalnega prebivališča v Evropski uniji in niste imenovali zastopnika. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da imenujete zastopnika.

Pristojbine, ki ste jih plačali, ne zadostujejo za vse modele, za katere ste vložili prijavo. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da plačate manjkajoče pristojbine ali pa umaknete nekatere od svojih modelov.

Niste navedli izdelka ali pa je navedba napačna. Rešitev Skrij

Prosili vas bomo, da navedete izdelek ali navedete naravo in namen izdelkov, da se omogoči njihova pravilna razvrstitev. Priporočamo vam, da uporabite orodje za klasifikacijo Eurolocarno.


Če vaš odgovor težave ne odpravi, bo preizkuševalec zavrnil vašo prijavo za model v celoti ali, če gre za združeno prijavo, za nekatere od modelov. Preizkuševalec bo izdal odločbo, na katero se lahko pritožite, če se ne strinjate z njo.

Kaj preverjamo?

Pri vsebinskem preizkusu se urad EUIPO omeji na dve vprašanji:

  1. Ali je vaš videz izdelka model?
    Ali vaš model predstavlja videz celotnega izdelka ali samo njegovega dela? Preizkuševalec bo izdal obvestilo, če bo menil, da ne. Takšno obvestilo bi bilo izdano na primer za model, ki predstavlja živo rastlino.
  2. Ali model vsebuje element, ki je v nasprotju z javnim redom in mirom ali moralo?
    Pojmovanje javnega reda in miru ter morale se lahko razlikuje med posameznimi državami. Vendar lahko zaradi enotnega značaja registriranega modela Skupnosti za zavrnitev modela zadostuje že, če je nezdružljiv z javnim redom in mirom v samo enem delu Evropske unije.

Če preizkuševalec meni, da vaš model krši katero koli od teh dveh pravil, bo poslal poziv k dopolnitvi podatkov, v katerem vam bo ponujena možnost, da umaknete ali spremenite prikaz videza izdelka. Predložite lahko tudi pripombe. Če se odločite, da boste predložili spremenjeni prikaz videza izdelka, bo ta prikaz dopusten samo, če se obdrži „istovetnost modela". Samoumevno je, da ne morete predložiti popolnoma drugačnega videza izdelka. Dovoljeno je samo, da odstranite ali izključite nepomembne lastnosti, tj. tiste, ki jih seznanjeni uporabnik verjetno ne bo opazil.

Če sploh ne odgovorite ali če ne odpravite težave, ki jo je izpostavil preizkuševalec, boste prejeli obvestilo, da je bil model zavrnjen. Na to odločbo se lahko pritožite.

Izključeno iz preizkusa

Urad na lastno pobudo ne bo preverjal, ali je vaš videza izdelka nov in ali ima individualno naravo. Tretje osebe lahko zahtevajo, da se vaš model razglasi za ničnega. Postopek za razglasitev ničnosti modela je mogoče začeti šele po njegovi registraciji, ne pa že med postopkom registracije.

Dokaz o registraciji

Če ni ugotovljena nobena težava ali če odpravite morebitne težave, ki so se pojavile, bo vaš model registriran. Hkrati bo objavljen v Biltenu modelov Skupnosti. Če ste zaprosili za odlog objave svojega modela, bodo objavljeni samo številka modela, datum vložitve prijave, datum registracije ter imeni prijavitelja in zastopnika. Sam prikaz videza izdelka ne bo objavljen.

Potrdilo o registraciji se izda na spletu, ko je registrirani model Skupnosti objavljen v celoti. Pozivamo vas, da si potrdilo s spleta prenesete dan po objavi. Potrdilo o registraciji ne bo izdano v papirnati obliki. Kljub temu lahko zahtevate neoverjene ali overjene kopije potrdila o registraciji.

Kako izpodbijati odločitev urada?

Stranke, na katere končna odločitev negativno vpliva, lahko vložijo pritožbo. Če želite vložiti pritožbo, lahko uporabite naš obrazec v papirnati obliki. Če je potrebno, si lahko ogledate tudi pojasnila. To lahko naredite na spletu v svojem uporabniškem območju User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.