Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

 

Preverjanje razpoložljivosti

Modeli se zavarujejo po načelu „prvi pride, prvi melje". Če je kdo drug že registriral ali razkril vaš model ali model, ki mu je podoben, model ni na voljo. Prihranite čas in denar ter pred vložitvijo prijave poiščite modele, ki bi lahko nasprotovali vašemu.

Iskanje je brezplačno, informacije, ki jih boste našli, pa so bistvene za vašo prijavo. Če je nekdo že imetnik modela, bo morda želel ugovarjati vašemu modelu.

Pomembno je, da iskanja ne omejite samo na registrirane modele. Morebitno nevarnost za vaš model lahko pomenijo tudi vsi predhodno razkriti modeli, ne glede na to, ali so neregistrirani ali registrirani in potekli.


Registrirani modeli

Registrirane modele lahko iščete v dveh podatkovnih zbirkah:

Pojdite na iskalnik eSearch plus, podatkovno zbirko urada EUIPO

Iskalnik eSearch plus zagotavlja dostop do podatkovne zbirke urada EUIPO o registriranih modelih Skupnosti. Z uporabo tega iskalnika lahko ugotovite, ali je nekdo pri nas registriral podoben model.

Pojdite na iskalnik Designview, podatkovno zbirko evropske mreže znamk in modelov

V orodju Designview lahko najdete podatkovno zbirko urada EUIPO o modelih in podatkovne zbirke drugih nacionalnih registrov. Model, za katerega je bila vložena prijava pred vašo ali ki je bil registriran prej, lahko pomeni nevarnost za vašo prijavo.


Neregistrirani modeli

Opravite iskanje na področjih, ki jih zajema vaš sektor. Preglejte morebitno literaturo, obiščite sejme, preiščite splet itd.

Kot strokovnjak na svojem področju gotovo poznate trende pri oblikovanju in veste, kako izkoristiti to znanje. Svojega iskanja ne bi smeli omejiti na ozemlje EU: upoštevati je treba vsak model, ki je bil kjer koli na svetu in kadar koli dostopen javnosti, če je razumno predvidevati, da je med običajnim poslovanjem postal znan krogom, ki so se specializirali za zadevni sektor in poslujejo na območju Evropske unije.

Načini iskanja

Pri analizi rezultatov iskanja morate upoštevati dva glavna dejavnika: čas in model. S preverjanjem teh parametrov ne boste popolnoma odpravili tveganj, jih pa boste močno zmanjšali.

Prednostna pravica

Pravice v zvezi z neregistriranim modelom začnejo veljati, ko je model dostopen javnosti: to imenujemo „razkritje".

Varstvo registriranega modela se začne z dodelitvijo datuma prijave.

Vendar pa se pri ugotavljanju, kdo je bil prvi, ne upošteva samo datum prijave morebitnega modela konkurenta. Če obstaja datum prednostne pravice, je treba upoštevati tudi to.

Kaj je prednostna pravica?

Priznanje prednostne pravice lahko zahteva vsak, ki je vložil prijavo modela v kateri koli državi pogodbenici Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, in sicer tako, da svojo prijavo modela uporabi kot podlago za prijavo za registrirani model Skupnosti.

Za uveljavitev te prednostne pravice morate prijavo za registrirani model Skupnosti vložiti v šestih mesecih od datuma prejšnje prijave modela. Če je vaša zahteva za priznanje prednostne pravice sprejeta, bo imel vaš model po registraciji prednost pred drugimi prijavami, vloženimi v tem šestmesečnem obdobju.

Pri izpolnjevanju obrazca za prijavo za registrirani model Skupnosti imate možnost zahtevati priznanje prednostne pravice. Datum vložitve prve prijave bo merilo za ugotavljanje, kdo je prijavo vložil prvi.

 


Obdobje prednostne pravice modela

Oba seznama, ki sta predstavljena v nadaljevanju, sta odvisna drug od drugega. Prvi element na prvem seznamu je povezan s prvim elementom na drugem seznamu in tako naprej.

 • 1. 7. 2015
  Datum vložitve v ZDA

 • 1. 10. 2015
  Datum vložitve pri uradu EUIPO

 • 1. 11. 2015
  Datum vložitve pri uradu EUIPO


V tem primeru lahko imetnik modela B vloži zahtevo za razglasitev ničnosti modela A, čeprav je bila prijava za model A prva prijava, ki je bila vložena v EU.

Primerjanje vašega modela z drugimi

Pri primerjanju videza predhodnega modela s svojim morate primerjati modele z vsega sveta. Če je mogoče vsak element, ki sestavlja vaš model, najti v predhodnem modelu, se bo štelo, da sta oba modela enaka, in vaš model nima elementa novosti.

Primerjava postane bolj zapletena, kadar med obema modeloma obstaja več razlik, vendar sta še vedno na splošno videti zelo podobno. Vprašati se morate:

„Ali bo moj model dajal drugačen celotni vtis na seznanjenega uporabnika kot model, ki že obstaja?"

Ta dva pojma je treba razložiti:

 • seznanjeni uporabnik: o „seznanjenem uporabniku" razmišljajte kot o osebi, ki ima nekaj znanja o modelih v zadevnem sektorju, vendar ta oseba ni nujno oblikovalec, tehnični strokovnjak, proizvajalec ali prodajalec;
 • celotni vtis: pri primerjanju modelov se ne poskušajte preveč osredotočati na lastnosti, ki so manj očitne ali vidne pri uporabi proizvoda, ali na standardne značilnosti zadevnega tipa izdelka. Namesto tega se osredotočite na značilnosti, ki so razlikovalne ali odstopajo od običajnih.

Kaj narediti z rezultati iskanja?

Če odkrijete nov registriran ali neregistriran model, ki daje enak celotni vtis kot vaš model, imate na voljo več možnosti:

 • pogajajte se: stopite v stik z imetnikom predhodnega modela in poskusite skleniti dogovor (saj na trgu obstajajo številne enake ali podobne znamke);
 • tvegajte z registracijo: vložite svojo prijavo in tvegajte ukrep za ugotovitev ničnosti. Odločitev o ugovarjanju registraciji registriranega modela Skupnosti je odvisna od številnih dejavnikov. Obstoj predhodnega (ne)registriranega modela vam ne preprečuje prijave, vendar to pomeni, da tvegate kršenje pravic nekoga drugega in možnost sodnega postopka proti vam;
 • izpodbijajte model: izpodbijajte prvi model;
 • opustite model: opustite prijavo, ker je tveganje nasprotovanja preveliko.

Pred odločitvijo o kateri koli od prej navedenih možnosti priporočamo, da poiščete nasvet strokovnjaka.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.