Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Podaljšanje

Blagovna znamka Evropske unije je veljavna 10 let. Lahko se podaljša neomejenokrat, vsakokrat za 10 let. Registrirani model Skupnosti je veljaven 5 let. Podaljšuje se lahko do največ 25 let, vsakokrat za 5 let. Za vložitev zahteve za podaljšanje je treba uporabiti spletni obrazec zahtevkaurada EUIPO.

Za več informacij glejte naše smernice o blagovnih znamkah in modelih.

 
 • Podaljšanje blagovne znamke Evropske unije

  Postopek podaljšanja

  Kdaj vložiti zahtevo? Urad EUIPO šest mesecev pred iztekom registracije pisno obvesti imetnika, zastopnika ali katero koli drugo registrirano osebo, ki je imetnik pravic, da je treba registracijo podaljšati.
  Plačilo Zahteva za podaljšanje se lahko vloži v šestih mesecih pred iztekom veljavnosti registracije. V tem času je treba plačati tudi pristojbino za podaljšanje. Najpoznejši rok za podaljšanje veljavnosti in plačilo pristojbine je na dan prenehanja veljavnosti blagovne znamke. Dodatni šestmesečni rok za podaljšanje se začne dan po datumu prenehanja veljavnosti registracije. V tem obdobju se zaračuna dodatna pristojbina v višini 25 %.
  Pozno podaljšanje Če zahtevek za podaljšanje ni bil vložen pravočasno, je podaljšanje še vedno možno v naslednjih šestih mesecih. V tem dodatnem roku, ki začne teči dan po datumu prenehanja veljavnosti blagovne znamke, je treba vložiti pozni zahtevek za podaljšanje registracije in plačati pristojbino, ki je za 25 % višja.
  Zahteva za podaljšanje ni vložena. Če zahteva za podaljšanje blagovne znamke EU ni vložena ali je bila vložena po poteku obdobja odloga, bo urad EUIPO pisno obvestil njenega imetnika, da je bila izbrisana in odstranjena iz Registra, obvestilo pa bo objavljeno v Biltenu blagovnih znamk EU.
   

  Konverzija ali podaljšanje?
  Če se odločite, da blagovne znamke EU ne boste podaljšali, a bi želeli obdržati pravice v določenih državah članicah, lahko vložite zahtevo za konverzijo. Tovrstno zahtevo je treba vložiti v treh mesecih od konca dodatnega roka za podaljšanje.

  Kako podaljšati?
  Zahteva za podaljšanje se vloži prek spleta z uporabo obrazca zahtevka za podaljšanje. Pristojbine se med postopkom samodejno izračunajo.

  Urad EUIPO bo imetniku ali zastopniku izdal uradno pisno potrdilo o podaljšanju blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti nekaj dni po dejanskem poteku njene (njegove) veljavnosti. Podaljšanje začne veljati dan po izteku veljavnosti obstoječe registracije. Register blagovnih znamk EU se posodobi in obvestilo objavi v Biltenu blagovnih znamk EU.

  Zahtevek za delno podaljšanje blagovne znamke EU
  Blagovno znamko EU lahko podaljšate v celoti ali le delno (lahko odstranite razrede).

  Stroški
  Pristojbine morajo biti plačane v eurih. Oglejte si pristojbine za blagovne znamke in modele.

  Če blagovna znamka EU ni podaljšana
  Če blagovna znamka EU ni podaljšana, bo označena kot potekla približno dva tedna po koncu dodatnega roka za podaljšanje. Vendar izbris začne veljati od naslednjega dne po tem, ko je registracija blagovne znamke EU potekla. Urad EUIPO bo pisno obvestil imetnika blagovne znamke EU, ta pa bo izbrisana iz Registra.

 • Podaljšanje registriranega modela Skupnosti

  Postopek podaljšanja

  Kdaj vložiti zahtevo? Urad EUIPO šest mesecev pred iztekom registracije pisno obvesti imetnika, zastopnika ali katero koli drugo registrirano osebo, ki je imetnik pravic, da je treba registracijo podaljšati.
  Plačilo Zahtevo za podaljšanje je treba oddati v obdobju šestih mesecev pred potekom veljavnosti registracije. Tudi pristojbine za podaljšanjese plačajo v tem roku. Zahtevo je treba oddati in pristojbino plačati pred zadnjim dnem ali zadnji dan meseca, v katerem varstvo preneha.
  Pozno podaljšanje Če zahteva za podaljšanje ni bila vložena pravočasno, je podaljšanje še vedno možno v obdobju dodatnih šestih mesecev. Pozno zahtevo za podaljšanje je treba vložiti in pristojbino, ki je višja za 25 %, plačati v tem dodatnem roku, ki se začne dan po zadnjem dnevu meseca, v katerem bi bilo treba registrirani model Skupnosti podaljšati.
  Zahteva za podaljšanje ni vložena. Če zahteva za podaljšanje ni vložena ali je bila vložena po poteku dodatnega roka, bo urad EUIPO pisno obvestil imetnika registriranega modela Skupnosti, da je bil registrirani model Skupnosti izbrisan in odstranjen iz Registra, v Biltenu registriranih modelov Skupnosti pa bo objavljeno obvestilo o tem.
   

  Kako podaljšati?
  Zahteva za podaljšanje se vloži prek spleta z uporabo obrazca zahtevka za podaljšanje. Pristojbine se med postopkom samodejno izračunajo.

  Urad EUIPO bo imetniku ali zastopniku izdal uradno pisno potrdilo o podaljšanju registriranega modela Skupnosti nekaj dni po dejanskem poteku njegove veljavnosti. Podaljšanje začne veljati dan po izteku veljavnosti obstoječe registracije. Register modelov Skupnosti se posodobi in obvestilo objavi v Biltenu registriranih modelov Skupnosti.

  Stroški
  Pristojbine morajo biti plačane v evrih. Oglejte si pristojbine za blagovne znamke in modele.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.