Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

 

Preverjanje razpoložljivosti

Če je vašo znamko že nekdo registriral, ta ni več razpoložljiva. Prihranite čas in denar, tako da že pred vložitvijo prijave preverite, ali morda že obstajajo znamke, ki bi lahko nasprotovale vaši znamki. V Evropski uniji (EU) je registriranih več kot enajst milijonov blagovnih znamk.

Iskanje je brezplačno, informacije, ki jih boste našli, pa so bistvene za vašo prijavo. Če je nekdo že imetnik znamke, bo morda želel ugovarjati vaši prijavi.

Blagovne znamke EU

Registrirane blagovne znamke lahko iščete v dveh različnih podatkovnih zbirkah:

Pojdite na iskalnik eSearch plus, podatkovno zbirko urada EUIPO

Z iskalnikom eSearch plus lahko dostopate do podatkovne zbirke urada EUIPO o blagovnih znamkah Evropske unije in registriranih modelih Skupnosti. Lahko vam pomaga ugotoviti, ali je kdo pri uradu EUIPO registriral podobno znamko. Z iskalnikom eSearch plus lahko iščete in spremljate slike, si poiščete zastopnika ali preiščete bilten.

Odpri iskalnik Designview, podatkovno zbirko evropske mreže blagovnih znamk in modelov

Podatkovna zbirka TMview vsebuje podatke o prijavah blagovnih znamk in registriranih znamkah vseh nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in več mednarodnih partnerskih uradov zunaj EU. Znamka, za katero je bila vložena prijava pred vašo ali je bila registrirana prej, lahko ogroža vašo prijavo.

Načini iskanja

Pri analizi rezultatov iskanja morate upoštevati tri glavne dejavnike: čas, znak ter blago in storitve. Preverjanje teh dejavnikov ne bo popolnoma odpravilo vseh tveganj, jih bo pa močno zmanjšalo.

Prednostna pravica

Blagovne znamke se zaščitijo po načelu „kdor prej pride, prej melje“.

Varstvo znamke se začne z dodelitvijo zakonitega datuma vložitve prijave.

Vendar pa se pri ugotavljanju, kdo je prvi vložil prijavo, ne upošteva samo datum, na katerega je morebitni konkurent vložil prijavo za blagovno znamko, ampak tudi morebitni datum prednostne pravice.

Kaj je prednostna pravica?

Prej vložene prijave znamk imajo lahko prednostno pravico šest mesecev od datuma vložitve prijave blagovne znamke EU in obratno. Prednostno pravico je mogoče zahtevati na podlagi prijav znamke, vloženih na nacionalni ravni (ali na ravni Beneluksa), na ravni podpisnice Pariške konvencije ali pogodbenice Sporazuma o trgovskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), na ravni države, za katero je Komisija potrdila vzajemnost, ali na podlagi prijave blagovne znamke EU.

Če želite uveljavljati prednostno pravico, morate vložiti prijavo znamke EU v šestih mesecih od vložitve prijave znamke na nacionalni ravni. Če se prednostna pravica za vašo nacionalno znamko sprejme, se za vašo prijavo blagovne znamke EU šteje, kot da bi bila vložena na isti dan kot prejšnja prijava; to pomeni, da zanjo velja prednostna pravica glede na prijave, ki jih drugi vložijo v navedenem šestmesečnem obdobju.

Pri vložitvi obrazca za prijavo blagovne znamke morate izpolniti del, ki se nanaša na prednostno pravico. Datum vložitve prve prijave bo merilo za ugotavljanje, kdo je prvi vložil prijavo.

 

Naslednji primer prikazuje, kako deluje prednostna pravica. V tem primeru ima blagovna znamka EU B prednost pred blagovno znamko EU A, čeprav je bila znamka A vložena pred znamko B v EU:

 • 1.7.2014
  Datum prednostne pravice, ki se sklicuje na prvo vložitev v ZDA

 • 1.10.2014
  Datum vložitve prijave pri uradu EUIPO

 • 1.11.2014
  Datum vložitve prijave pri uradu EUIPO

 

 

Podobnost

Pri primerjanju svoje blagovne znamke s starejšimi blagovnimi znamkami se morate postaviti v kožo povprečnega potrošnika. Vprašati se morate: „Ali je verjetno, da bi potrošnik mislil, da moja blagovna znamka pripada nekomu drugemu?“ Če je odgovor da, lahko to vodi do težav.

Mimogrede, iskanja ne omejite samo na enake blagovne znamke. Nevarnost lahko predstavljajo tudi znaki, ki so podobni vašemu. V iskalniku eSearch plus lahko iščete po imenu blagovne znamke, vrsti blagovne znamke, datumu vložitve prijave in več drugih merilih, lahko pa uporabite slike za iskanje podobnih blagovnih znamk.

 

Analogija

V večini primerov mora obstajati tudi povezava med blagom in storitvami, ki jih ponujate, in tistimi, za katere ste vložili prijavo v zvezi z morebitno nasprotujočo blagovno znamko. Tudi tukaj ni potrebno, da so blago in storitve, ki jih ponujate, enake kot blago in storitve druge stranke. Tudi če so si samo podobni, lahko pomenijo nevarnost.

Kaj bi morali narediti z rezultati iskanja?

Če ugotovite, da je bila vaša blagovna znamka ali njej podobna znamka že registrirana ali pa je zanjo bila vložena prijava, imate več možnosti:

 • pogajajte se: stopite v stik z lastnikom starejše blagovne znamke in poskusite skleniti dogovor (na trgu obstajajo številne enake ali podobne znamke);
 • tvegajte z registracijo: vložite svojo prijavo in tvegajte, da bo podan ugovor (odločitev o ugovarjanju prijavi blagovne znamke EU je odvisna od številnih dejavnikov; obstoj predhodne registracije vam ne preprečuje prijave);
 • izpodbijajte znamko: izpodbijajte prvotno blagovno znamko;
 • opustite trud: opustite prijavo, ker je tveganje preveliko.
 

Poiščite strokovni nasvet pri odvetniku za blagovne znamke. Oglejte si seznam strokovnih svetovalcev.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.