Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Strategija

Varstvo blagovne znamke Evropske unije vam daje veliko možnosti za izgradnjo in zaščito vaše znamke ter dostop do številnih možnosti, ki jih lahko ponuja intelektualna lastnina. Vendar pa morate te možnosti tudi znati uresničiti: bolj kot si boste prizadevali, boljši bo rezultat.

 

Strategija, ki jo boste sprejeli v zvezi s svojo blagovno znamko, bo zelo osebna. Odražala bo širše interese podjetja in njegov portfelj intelektualne lastnine. Pri uresničevanju teh interesov morate upoštevati zlasti tri vprašanja:

 

Uporaba vaše blagovne znamke

Kot že omenjeno, pravic brez dolžnosti ni. Pravica, ki vam je bila dodeljena, je učinkovito orodje, ki ga lahko izkoristite za izgradnjo prepoznavnosti blagovne znamke na trgu. Vendar pa mora monopol, ki ga imate, služiti namenu, sicer ga lahko izgubite. Namen vaše blagovne znamke je razlikovanje vašega blaga in/ali storitev od blaga/storitev konkurentov na trgu. Zato je treba vašo znamko uporabljati. Če je ne, jo lahko tretje osebe izpodbijajo zaradi neuporabe. Zakonodaja določa, da se mora blagovna znamka EU resno in dejansko uporabljati v Evropski uniji v petih letih po registraciji.

Zahtevate lahko tudi izbris svoje blagovne znamke, če zaradi načina, kako jo uporabljate, postane obči naziv za blago ali storitev ali če postane zavajajoča glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, za katere je bila registrirana.

Varstvo vaše blagovne znamke

Dejstvo, da ste imetnik blagovne znamke, ne pomeni, da jo bodo tretje osebe prenehale izpodbijati. Pravzaprav dobijo tretje osebe, ki niso upoštevale časovne omejitve za vložitev opažanj ali ugovora, drugo možnost, da poskusijo doseči izbris vaše pravice.

Morda se vam to ne zdi najbolj pošteno, vendar bi bilo vaše stališče v njihovem položaju najbrž drugačno: predstavljajte si, da vam ni uspelo v roku vložiti ugovora proti znamkam vaših konkurentov.

Vložitev ukrepa za izbris sproži začetek postopka, v katerem si vpleteni strani izmenjata stališča. Če ne dosežeta dogovora, bo končno odločitev sprejel urad EUIPO.

Pristojbina za zahtevek za izbris znaša 630 EUR. Uporabite lahko dva različna obrazca, in sicer obrazec za ugotovitev ničnosti in obrazec za razveljavitev. Razlika med njima je, da se z ugotovitvijo ničnosti blagovna znamka razglasi za nično z učinkom za nazaj (tj. znamka se v celoti izbriše iz registra blagovnih znamk), medtem ko razveljavitev velja šele od datuma predložitve zahtevka za razveljavitev pri uradu.

Razvoj vaše znamke

Vaša strategija intelektualne lastnine se bo z leti razvijala, z njo pa se bo večala vaša potreba po širitvi. Če vaše ambicije presegajo območje Evropske unije (EU), bi morali poskušati razširiti svojo znamko zunaj EU.

Za to so vam na voljo različne možnosti. Lahko neposredno vložite posamične prijave pri posameznih uradih za intelektualno lastnino zunaj EU ali pa vložite prijavo po Madridskem protokolu.

Madridski protokol je ključni instrument na področju mednarodnega varstva blagovnih znamk. To je sistem mednarodne registracije, ki ga vodi Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) iz Ženeve in so ga ratificirale številne države iz vsega sveta, vključno s skoraj vsemi posameznimi evropskimi državami, ZDA, Japonsko, Avstralijo, Kitajsko, Rusijo, oktobra 2004 pa tudi Evropska unija.

Madridski protokol zahteva osnovno znamko, ki se potem razširi na druge države, ki so pogodbenice Madridskega sporazuma in/ali protokola. Pomembno je, da veste, da vam s pravnega vidika ni treba čakati, da je vaša blagovna znamka EU registrirana, preden zaprosite za njeno „širitev“ zunaj EU. Vendar bo obdobje odvisnosti trajalo pet let med temeljno registracijo blagovne znamke EU in mednarodno registracijo. Zato bo, če postopek prijave blagovne znamke EU iz katerega koli razloga nikoli ne bo prispel do registracije, vaša mednarodna registracija izgubljena.

Mednarodno prijavo je treba vložiti pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Da bi lahko uporabili urad EUIPO kot „urad izvora“, mora biti imetnik/prijavitelj blagovne znamke EU državljan države članice EU ali imeti resno in dejansko industrijsko ali trgovsko podjetje ali prebivališče v Evropski uniji. Z drugimi besedami, prijave za mednarodno registracijo na podlagi blagovne znamke EU ne morejo vložiti vsi imetniki/prijavitelji blagovne znamke EU.

Za vložitev mednarodne prijave morate obvezno uporabiti uradne obrazce: Prijavitelji ne smejo uporabljati drugih obrazcev ali spreminjati vsebine in oblike uradnih.

  • Urad EUIPO zagotavlja orodje za e-vložitev prijave, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih v obliki, enaki obliki EUIPO EM 2. Urad EUIPO toplo priporoča, da uporabite orodje za e-vložitev prijave, saj prijavitelja vodi in tako zmanjša možnost morebitnih napak in pospeši preizkus. Orodje za e-vložitev prijave je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, označiti pa je treba tudi jezik Madridskega protokola (francoščina, angleščina ali španščina), saj se prijava posreduje organizaciji WIPO v označenem izbranem jeziku.
     
  • Obrazec EUIPO EM 2 v papirni obliki (prilagoditev obrazca WIPO MM2 za urad EUIPO) je na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
     
  • Obrazec WIPO MM2 v angleščini, francoščini ali španščini

Pri zahtevku za mednarodno prijavo je treba uradu EUIPO plačati pristojbino v višini 300 EUR, medtem ko je treba mednarodne pristojbine plačati neposredno organizaciji WIPO. Vsa izostala plačila za organizacijo WIPO, ki bodo poslana uradu EUIPO, bodo vrnjena prijavitelju.

Po preverjanju vsebine in popolnosti prijave bo urad EUIPO mednarodno prijavo posredoval organizaciji WIPO. Urad EUIPO mora organizacijo WIPO obveščati o vseh pomembnih spremembah, ki vplivajo na blagovno znamko EU med obdobjem odvisnosti (pet let po datumu mednarodne prijave).

Ko organizacija WIPO odobri mednarodno registracijo, ji lahko dodate še več držav. Čeprav je to mogoče narediti prek urada EUIPO kot urada izvora, je veliko preprosteje, če vložite naknadna imenovanja pri Mednarodnem uradu organizacije WIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.