Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Napredni obrazec

Napredni obrazec za prijavo je namenjen zahtevnejšim prijavam. Ta obrazec morate uporabiti, da predložite svojo navedbo izdelka, uporabite obstoječ model kot predlogo za vašo prijavo, zahtevate prednostno pravico brez podporne dokumentacije ali plačate z bančnim nakazilom. Za vložitev prijave za model Skupnosti morate biti registrirani uporabnik. Če še niste registrirani, se boste morali prijaviti.

Za dostop do naprednega obrazca za prijavo se premikajte po spletišču in sledite spodnjim zavihkom:

 1. „Modeli" > „Registrirajte svoj model – hitro in preprosto" > „Vložite prijavo na spletu", nato izberite vrsto prijave: „Napredni obrazec" in kliknite na modri gumb „Začni postopek prijave".
 2. „Modeli" > „Pot do registracije" > „Prijavo vložite zdaj", nato izberite vrsto prijave „Napredni obrazec" in kliknite na modri gumb „Začni postopek prijave".
 3. „Domov" > „Spletne storitve" > „Vložite prijavo za model – Napredni obrazec" in kliknite na modri gumb „Začni postopek prijave".

Prijave za registrirani model Skupnosti za nerezidente EU
Če živite zunaj Evropske unije, lahko prijavite registrirani model Skupnosti, vendar boste morali imenovati zastopnika.

Za informacije o tem, kako preizkusimo prijave modela, preberite naše Smernice.

 

Začnite postopek prijave

 • Sklic prijavitelja

  Vaš sklic lahko vsebuje največ 30 alfanumeričnih znakov, uporablja se latinica: črke a–z, A–Z, števila 0–9 in simboli. Ne uporabljajte presledkov.

  Če boste v prihodnje imeli kakršna koli vprašanja o svojem modelu, navedite številko prijave za registrirani model Skupnosti, ki jo dodeli urad.

 • Uporabite podrobnosti že registriranega modela Skupnosti kot predlogo

  Vnesite celotno ali delno identifikacijsko številko prejšnjega modela – prikazal se bo seznam obstoječih modelov – izberite model in kliknite na gumb „Uvozi". Če izberete možnost za uvoz modela kot predloge, boste pospešili postopek prijave, saj bodo podatki predhodno izpolnjeni. Različne razdelke lahko nato uredite v skladu s podrobnostmi svojega novega registriranega modela Skupnosti.

 • Informacije o zastopniku

  Zastopnika lahko dodate na dva načina.

  Dodajanje obstoječega zastopnika
  Vnesite zastopnikovo ime – prikazal se bo seznam obstoječih zastopnikov – izberite ustreznega in kliknite na gumb „Uvozi". Prikazali se bodo zastopnikovi podatki; če želite nadaljevati, kliknite na gumb „Dodaj".

  Dodajanje novega zastopnika

  1. Kliknite na gumb „Ustvari novo" in ročno vnesite podrobnosti.
  2. Izberite vrsto zastopnika s spustnega seznama.
  3. Izpolnite preostali del obrazca (obvezna polja so označena z zvezdico *).
  4. Za nadaljevanje kliknite na gumb „Dodaj".

  Če izberete možnost „Zaposleni v vlogi zastopnika", se prikaže potrditveno polje „Ekonomske povezave". Če ga odkljukate, boste morali izpolniti dve dodatni polji, in sicer v eno vnesete vrsto ekonomske povezave, ki jo imate s prijaviteljem (npr. uslužbenec ali poslovni partner), v drugo pa ime svojega delodajalca. Zaposleni, ki delujejo v imenu fizičnih ali pravnih oseb, morajo predložiti podpisano pooblastilo, ki se vloži v spis.

 • Informacije o prijavitelju

  Prijavitelja lahko dodate na dva načina.

  Dodajanje obstoječega prijavitelja
  Vnesite prijaviteljevo ime – prikazal se bo seznam obstoječih prijaviteljev – izberite ustreznega in kliknite na gumb „Uvozi". Prikazali se bodo prijaviteljevi podatki; če želite nadaljevati, kliknite na gumb „Dodaj".

  Dodajanje novega prijavitelja

  1. Kliknite na gumb „Ustvari novo" in ročno vnesite podrobnosti.
  2. Izberite vrsto prijavitelja s spustnega seznama.
  3. Izpolnite preostali del obrazca (obvezna polja so označena z zvezdico *).
  4. Za nadaljevanje kliknite na gumb „Dodaj".
 • Jeziki

  Prvi jezik
  S spustnega seznama izberite jezik, ki ga želite uporabiti za svojo prijavo (prvi jezik); lahko je kateri koli od 23 jezikov EU.

  Drugi jezik
  Za drugi jezik morate izbrati enega od petih delovnih jezikov urada (ES, DE, EN, FR in IT). Drugi jezik mora biti drugačen od prvega jezika, ki ste ga izbrali. Upoštevajte, da se lahko vaš model izpodbija v tem jeziku.

  Če želite prejemati uradna sporočila v drugem jeziku, odkljukajte ustrezno potrditveno polje.

 

Dodajte predstavitev svojega modela

 • Informacije o modelu(-ih)

  Poglede modela lahko dodate na dva načina:

  • dodajte slike (oblika JPEG),
  • dodajte tridimenzionalni dinamični pogled in statične poglede, pridobljene iz tridimenzionalnega pogleda.

  Slike
  Za nalaganje slik modela uporabite funkcijo „povleci in spusti" ali pobrskajte na svojem računalniku in jih naložite. Naložite lahko največ sedem zaščitenih slik in tri nezaščitene.

  Šele ko naložite sedem zaščitenih pogledov, lahko naložite nezaščitene poglede.

  Zahteve v zvezi s pogledi:

  • 2 MB na sliko;
  • oblika JPEG;
  • barvni model RGB, barvni model CMYK (ki bo pretvorjen v barvni model RGB, kar bo morda vplivalo na barve), lestvica sivine, črno-beli ali barvni modeli. Da bi se izognili samodejni pretvorbi barv in ohranili njihovo zanesljivost na zaslonu, se priporoča uporaba slik RGB namesto CMYK. Nalaganje 3D-dinamičnih pogledov IN drugih statičnih pogledov je omejeno;
  • ločljivost tiskanja: najmanj 72 in največ 300 dpi;
  • največja velikost slike: 5 000 x 5 000 slikovnih pik;
  • slike v obliki Progressive JPEG bodo pretvorjene v obliko Baseline.

  Zahteve v zvezi s prilogami (za zahteve za priznanje prednostne pravice, zahteve glede razstavnih prednostnih pravic, splošna pooblastila za zaposlene v vlogi zastopnikov):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikacije
  Pogled mora biti prikazan na nevtralnem ozadju in mora biti takšne kakovosti, da so vse podrobnosti, ki so pomembne za zaščito modela, jasno razvidne, poleg tega pa mora omogočati, da se ga lahko za vključitev v register in neposredno objavo v Biltenu modelov Skupnosti zmanjša ali poveča na ustrezno velikost.

  Prikaz videza modela ne sme vsebovati razlag, besedila ali simbolov in ne sme biti oštevilčen.

  Ponavljajoči se površinski vzorci: Če se prijava za registrirani model Skupnosti nanaša na ponavljajoč se površinski vzorec, mora prikaz videza modela vsebovati celoten vzorec in zadosten del ponavljajoče se površine.

  Tipografska pisava: Če se prijava za registrirani model Skupnosti nanaša na videz izdelka, ki je tipografska pisava, mora prikaz videza modela zajemati niz vseh malih in velikih črk v abecedi in vseh arabskih številk, skupaj s petvrstičnim besedilom, pri katerem je uporabljena ta pisava, pri čemer morajo biti črke in številke velikosti pisave 16.

  Priporočljivo je, da obrazloženim specifikacijam namenite posebno pozornost. Praksa je pokazala, da je neupoštevanje teh specifikacij eden od najpogostejših razlogov, zaradi katerih Urad opozori na pomanjkljivost prijave, kar neizogibno vodi do dodatnega dela in izgube časa za uporabnike.

  Uporaba drugih elementov v pomoč pri prepoznavanju značilnosti modela
  Prikaz videza modela mora biti omejen na značilnosti modela, ki jih želimo zaščititi. Vendar lahko vsebuje tudi druge elemente, ki pomagajo pri prepoznavanju značilnosti modela, ki jih želimo zaščititi. Prijavitelj se mora pri tem zavedati svoje odgovornosti, da na primer črtkane in razmejitvene črte uporablja tako, da jasno opredeli, katere značilnosti modela želi zaščititi.

  Kadar želite posebej poudariti določen del modela, da bi tako pokazali, da želite zaščititi le ta del oziroma da tega dela izrecno ne želite zaščititi, imate na voljo naslednje možnosti:

  • črtkane črte za označevanje elementov, za katere se varstvo ne zahteva;

  • razmejitvene črte za označevanje značilnosti modela, za katere se zahteva varstvo;

  • barvno senčenje in zamegljevanje za izključitev določenih značilnosti modela iz obsega varstva;

  • prekinitve za označevanje, da se varstvo ne zahteva za natančno določeno dolžino modela.

  Na pogledih modela ni dovoljeno uporabljati razlag, besedila ali dodatnih simbolov.

  Katere so ključne koristi dodajanja nezaščitenih slik?

  • Šteje se, da so bile vložene s prijavnim obrazcem, zato so lahko del zahteve za priznanje prednostne pravice v poznejši prijavi.
  • Uporabiti jih je mogoče za pojasnitev modela, kar lahko preizkuševalcu pomaga pri ocenjevanju zaščitenih slik.
  • Ko prijavitelj naloži slike, jih lahko pregleda in nezaščiteni pogled spremeni v zaščitenega in obratno.

  Opomba: Nezaščiteni pogledi bodo v orodju eSearch na voljo le imetnikom modela.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi
  Elektronska prijava registriranega modela Skupnosti sprejema novo vrsto predstavitve pogledov, ki se uporablja kot orodje za pridobitev pogledov v prijavi: tridimenzionalne dinamične poglede. Če s svojega računalnika naložite tridimenzionalni dinamični pogled v obliki OBJ, STL ali X3D, boste lahko pridobili statične poglede zaščitenih ali nezaščitenih slik modelov.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi simulirajo tridimenzionalne perspektive v dvodimenzionalnem okolju (zaslon), saj lahko spreminjate pogled (tako da ga premikate oz. povečate ali pomanjšate), da vidite različne perspektive. Pogledov, zajetih iz tridimenzionalnega pogleda, ni mogoče spreminjati (statični pogledi) in prijavnemu obrazcu bodo dodani kot pogledi za ustrezni model.

  Tridimenzionalne dinamične poglede modela naložite tako, da uporabite funkcijo „povleci in spusti" ali pobrskate po datotekah na svojem računalniku.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi – tehnične specifikacije
  Ko tridimenzionalni dinamični pogled naložite v obrazec za prijavo registriranega modela Skupnosti, bo prikazan z naslednjimi tehničnimi značilnostmi:

  • sivo prelivajoče ozadje;
  • sam tridimenzionalni dinamični pogled je prikazan v beli barvi;
  • tridimenzionalne dinamične poglede je mogoče naložiti v kateri koli od naslednjih treh oblik: OBJ, STL ali X3D;
  • Največja velikost na priponko za tridimenzionalne modele v obliki OBJ, STL ali X3D (za poglede modela): 20 MB
  • statični pogledi, pridobljeni iz tridimenzionalnega dinamičnega pogleda, bodo enobarvni (prikazani v črni in beli barvi);
  • senčenje: označevanje tridimenzionalnega dinamičnega pogleda z virom svetlobe na podlagi perspektive uporabnika;
  • velikost v slikovnih pikah je 490 x 315 in je nespremenljiva. Uporabniki lahko v okviru vidijo, da prostor, ki je na voljo za tridimenzionalni dinamični pogled, ostane nespremenjen, če brskalnik povečajo ali zmanjšajo;
  • kadar uporabljate tridimenzionalni dinamični pogled, je treba vse statične poglede pridobiti iz tridimenzionalnega pogleda.

  Opomba: Internet Explorer 10 in njegove starejše različice ne podpirajo datotek vrste X3D.

  Opomba: Modele, ki so sestavljeni iz površinskih ornamentov ali jih vključujejo, je treba predložiti brez tridimenzionalnih dinamičnih pogledov.

  Opomba: Binarna oblika STL ni podprta. Binarno obliko STL lahko s pomočjo orodij pretvorite v standardno obliko STL.

  Katere so ključne koristi uporabe tridimenzionalnih dinamičnih pogledov?

  • Ko bo model objavljen, se bo pojavil v orodju eSearch in bo na voljo ne le preizkuševalcem, temveč tudi vsem zainteresiranim stranem, kot so tretje osebe in sodniki.
  • Jasno bo, da statične slike izhajajo iz enega modela.
  • To bo pripomoglo k razumevanju medsebojne povezave različnih statičnih pogledov.
  • Zelo malo verjetno je, da bo predstavitev modela pomanjkljiva, kar koristi prijaviteljem in uradu.

  Kako premikati tridimenzionalni dinamični pogled?
  Tridimenzionalni dinamični pogled vam omogoča, da svoj model predstavite iz različnih zornih kotov kamere.

  Za premikanje tridimenzionalnega dinamičnega pogleda
  Uporabite puščice (levo, desno, navzgor, navzdol) na tipkovnici in/ali zumirajte.

  Kontrolne tipke na tipkovnici
   

  Ali uporabite miško in kliknite na pogled.

  Dinamični pogled tridimenzionalnega modela
   

  Da boste lažje spreminjali zorne kote kamere, uporabite možnost „Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici" in izberite enega od pogledov.

  Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici
   

  Kako ustvarite slike želenega pogleda?
  To lahko naredite na dva načina.

  Ustvari pogled iz tega zornega kota
  Zorni kot Ustvari vnaprej opredeljene poglede
  Vnaprej opredeljeni pogledi
  • Ko izberete pogled iz svojega tridimenzionalnega dinamičnega pogleda, kliknite na gumb „Ustvari pogled iz tega zornega kota". Nato se bo prikazala spodnja slika.  •  
  • Kliknite na gumb „Ustvari vnaprej opredeljene poglede" in samodejno bo ustvarjenih vseh sedem pogledov, ki so prikazani na osnovnih kontrolnih tipkah na tipkovnici. Nato se bodo prikazale spodnje slike.  •  

  Ustvarite lahko največ sedem zaščitenih slik in funkcijo uporabite tudi, da ustvarite tri dodatne nezaščitene slike.

  Premakni, izbriši in odpri sliko
  Kliknite na ikono „Premakni" „Premakni na sliki, da spremenite vrstni red pogledov modela in nezaščitene slike spremenite v zaščitene.

  Kliknite na ikono „Izbriši" „Izbriši na sliki, da izbrišete pogled modela.

  Kliknite na naloženo sliko in jo odprite v naravni velikosti.

 

Izberite navedbo svojega izdelka

 • Navedba(-e) izdelka(-ov)/Locarnska klasifikacija

  Navedba izdelka
  Dodati boste morali navedbo izdelka. Ta ne vpliva na obseg varstva registriranega modela Skupnosti, temveč se zahteva iz pravnih razlogov. Priporočamo vam, da navedbo izdelka poiščete na seznamu izdelkov EuroLocarno. V nasprotnem primeru utegne postopek registracije trajati dlje časa, saj je treba zadevne izraze prevesti.

  Za vsak model, ki ga prijavljate, morate vnesti navedbo izdelka.

  Če se boste odločili, da pri tem ne želite uporabiti seznama izdelkov EuroLocarno, morate navedbo izdelka oblikovati tako, da jasno opredeljuje vrsto izdelka.

  Klasifikacija
  Če boste uporabljali seznam izdelkov EuroLocarno, bo samodejno prikazan tudi razred, v katerega spada vaš izdelek.

  Če boste uporabili svojo navedbo izdelka, lahko navedete tudi njegovo klasifikacijo na podlagi mednarodne klasifikacije industrijskih modelov (Locarnska klasifikacija). V primeru združene prijave morajo izdelki, v katere naj bi se modeli iz prijave vključili oziroma na katerih naj bi se ti uporabili, spadati v isti razred razvrstitvenega seznama (razen v primeru ornamentov).

 • Kako lahko dodam navedbo izdelka?

  Preden vam pojasnimo, kako dodate navedbo izdelka, se morate zavedati, da:

  • lahko en model vsebuje največ pet izrazov;
  • morajo v združeni prijavi vsi izrazi spadati v isti razred, izjema so izrazi iz razreda 32, ki jih je mogoče vnesti dodatno (ker ornamenti spadajo v razred 32).

  Navedba izdelka in razvrstitev po Locarnski klasifikaciji se lahko dodata na tri načine:

  1. z vnosom izdelka, ki ga model predstavlja, in klikom na gumb „Dodaj": izraz se bo samodejno dokončal in bo preverjen na podlagi Locarnske klasifikacije.

   Locarnska klasifikacija
    

   Če se navedba izdelka pojavi v zelenem oknu, to pomeni, da je bil izraz ustrezno potrjen. Številki razreda in podrazreda se bosta samodejno pojavili v stolpcu „Locarnska klasifikacija" na levi strani.

   Izrazi iz Locarnske klasifikacije
    
  2. Če kliknete na gumb „Brskaj", se bo v modalnem oknu prikazal celoten seznam navedb izdelkov EuroLocarno.

   Locarnska klasifikacija

   Izberi svojo navedbo izdelka
    

   To orodje vam pomaga izbrati pravilne navedbe izdelkov, vključno z razredi in podrazredi. Navedbo izdelka boste morali vnesti v vrstico za iskanje in klikniti na gumb „Išči" oziroma iskati po razredu/podrazredu.

   Išči navedbo izdelka
    

   Nato se bodo prikazali vsi rezultati iskanja skupaj z opredelitvijo njihovega razreda in podrazreda. Odkljukajte okence na levi strani seznama rezultatov in izberite pravilno navedbo izdelka. Ko izberete navedbe, lahko pregledate celoten seznam s klikom na gumb „Ogled moje izbire" ali gumb „Naprej". Nato kliknite na gumb „Nadaljuj", da dokončate izbirni postopek in dodate izraze svoji prijavi modela.

   Če je bil izraz ustrezno potrjen, se bo v zelenih pikčastih okencih pojavila pravilna navedba izdelka, v stolpcu „Locarnska klasifikacija" na levi strani pa se bosta samodejno prikazali številki razreda in podrazreda.

   Seznam potrjenih izrazov
    
  3. „Vnesi moje izraze" Ta možnost vam omogoča, da vnesete svoj seznam navedb izdelkov. Vnos številke razreda in podrazreda iz Locarnske klasifikacije za vsako navedbo izdelka je neobvezen.

   Opomba: Vse navedbe izdelkov morajo biti ločene s podpičjem.

   Možnost vnosa svojega seznama navedb izdelkov
    

   Če je bil izraz ustrezno potrjen, se bo v zelenih pikčastih okencih pojavila pravilna navedba izdelka, v stolpcu „Locarnska klasifikacija" na levi strani pa se bosta samodejno prikazali številki razreda in podrazreda.

   V rdečih pikčastih oklepajih se bo pojavila nepotrjena navedba, ki jo mora potrditi preizkuševalec.

   Kliknite na te ikone v vrstici z dejanji, da uredite ali izbrišete izraz.

   Potrditev izrazov
 • Odlog objave in opis

  Odlog objave
  Ob vložitvi prijave za registrirani model Skupnosti lahko zahtevate, da se objava modela odloži za največ 30 mesecev. Tako lahko vaš model ostane zaupen, dokler ga niste pripravljeni razkriti.

  Po izteku obdobja za odlog boste morali za objavo modela plačati ustrezne pristojbine. Pristojbino za objavo lahko poravnate tudi skupaj s pristojbino za odlog objave ob predložitvi prijave. Vendar se vam pristojbina za objavo ne povrne, če se pozneje odločite, da modela ne želite objaviti.

  Če se odločite, da registriranega modela Skupnosti sploh ne boste objavili in pristojbine za objavo niste plačali, bo registracija po 30‑mesečnem odlogu potekla.

  Kako prekiniti odlog objave modela?
  Odlog lahko prekinete kadar koli prek svojega uporabniškega območja User Area.

  Če želite prekiniti odlog objave registriranega modela Skupnosti, se pomikajte po spletišču po naslednji poti:

  1. Vstopite v svoje uporabniško območje User Area in kliknite na „Nadzorna plošča“.
  2. Kliknite na „Zaupni registrirani model Skupnosti“ in izberite zadevni model. Nato boste preusmerjeni na orodje eSearch.

   Odlog objave
    
  3. V drugem razdelku orodja eSearch z naslovom „Dejanja in sporočila“ kliknite na gumb „Registrirani model Skupnosti“.
  4. Izberite „Objavi odložen model“ v razdelku „Preizkušanje“.

   Odlog objave
    
  5. Izpolnite obrazec.
  6. Za predložitev zahtevka kliknite na ukaz „Potrdi“. Urad EUIPO bo to prejel in obdelal. Traja lahko nekaj minut, da se novo sporočilo prikaže v vašem nabiralniku.

  Opis
  Če želite, lahko dodate opis prikaza videza vašega modela, vendar to ni obvezno.

   

  Člen 1(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti določa, da lahko prijava vsebuje en opis videza izdelka, ki ne presega 100 besed in ki razlaga prikaz videza izdelka ali primerek. Opis se mora nanašati samo na značilnosti, ki so razvidne iz reprodukcije videza izdelka ali primerka. Ne sme vsebovati navedb o domnevni novosti ali individualni naravi videza izdelka ali njegovi tehnični vrednosti.

  Vendar če opis ni v skladu z uredbo, se ugovor ne vloži. Opis se ne prouči, vendar ga lahko preizkuševalec uporabi za odpravo kakršnega koli dvoma. Če sta na primer predloženi dve sliki, ki prikazujeta različni karti, mora preizkuševalec vložiti ugovor, če pa je v opisu navedeno, da sta prikazani različni strani iste karte, ugovora ni treba vložiti.

  Opomba: Opisi se ne sprejmejo po datumu vložitve prijave.

  Odlog objave
 • Informacije o oblikovalcu(-ih)

  Namen tega razdelka, ki ni obvezen, je povezati oblikovalca z ustreznim modelom. Če pa izberete „Ustvari novo", morate predložiti naslednje informacije o oblikovalcu(-ih):

  • priimek in ime, če gre za samostojnega oblikovalca, ali
  • ime skupine oblikovalcev, kjer je to ustrezno.
  Podrobnosti o oblikovalcu

  Dodaj oblikovalca
   

  Če je urad oblikovalcu predhodno dodelil identifikacijsko številko, jo boste morali vnesti in podatki se bodo nato naložili iz podatkovne zbirke.

  Če se je oblikovalec odrekel pravici do navedbe, odkljukajte polje „Odpoved".

  Odpoved
 

Zahtevajte priznanje prednostne pravice

 • Vložiti želim zahtevo za priznanje prednostne pravice

  Če ste v zadnjih šestih mesecih vložili prijavo za isti model, lahko s klikom na gumb „Dodaj prednostno pravico" vložite zahtevo za priznanje prednostne pravice:

  Vtipkaj številko prednostne pravice ali identifikacijsko številko modela Več informacij o zahtevi za priznanje prednostne pravice
  • s spustnega seznama izberite „državo prve vložitve prijave";
  • vpišite številko prednostne pravice ali identifikacijsko številko modela (polje se bo samodejno dokončalo, če so podrobnosti o modelu na voljo v orodju DesignView) in kliknite „Uvozi"; ali
  • vnesite podatke ročno s klikom na gumb „Ustvari ročno";
  • dodajte datum vložitve prijave in številko vložitve.

  Opomba: Če prva prijava ni bila opravljena v enem od uradnih jezikov EU, je treba priložiti izvod prevoda.

  Zahtevaj prednostno pravico pozneje
  Izberite potrditveno polje poleg gumba „Dodaj prednostno pravico", če želite prednostno pravico zahtevati pozneje (to lahko storite najpozneje mesec dni po datumu vložitve prijave).

  Zahtevaj prednostno pravico pozneje
 • Zahteva za priznanje razstavne prednostne pravice

  Zahteva za priznanje razstavne prednostne pravice ob prijavi
  Če želite prijavi dodati zahtevo glede razstavne prednostne pravice, kliknite gumb „Dodaj razstavno pravico" in odprl se bo nov razdelek.

  1. Izberite ime razstave s spustnega seznama.
  2. Dodajte datum prvega razkritja.
  3. Izberite možnost priložitve zahtevanih dokumentov: ob vložitvi prijave ali pozneje (najpozneje tri mesece po datumu vložitve prijave).
  4. Kliknite na gumb „+ Dodaj".
  Razstavna prednostna pravica
   

  Zahtevaj razstavno prednostno pravico pozneje
  Izberite potrditveno polje poleg gumba „Dodaj razstavno prednostno pravico", če želite to prednostno pravico zahtevati pozneje (to lahko storite najpozneje mesec dni po datumu vložitve prijave).

  Opomba: Na področje uporabe te določbe spada le zelo majhno število razstav, predvsem svetovne razstave. Za več informacij obiščite spletišče Mednarodnega urada za razstave (Bureau International des Expositions – BIE).

  Razstavna prednostna pravica
 

Dokončajte postopek prijave

 • Shrani model in kopiraj iz modela

  Ko dodate vse zahtevane informacije o modelu, ga shranite. Nato boste lahko videli povzetek informacij o svojem modelu in jih uredili.

  Informacije o modelu(-ih)
   

  Če želite dodati nov model, kliknite na gumb „Dodaj nov", ali s klikom na gumb „Kopiraj iz modela" kopirajte informacije iz modela, ki ste ga že vstavili. Če ste predložili že več modelov, lahko izberete številko modela, katerega informacije želite kopirati.

  Kopiraj iz modela
 • Osnutki (shrani mojo prijavo kot osnutek)
  Med izpolnjevanjem prijavnega obrazca lahko kadar koli shranite že opravljeno delo, tako da prijavo shranite kot osnutek. Kliknite na gumb „Shrani prijavo" v stolpcu na desni strani prijavnega obrazca, ki je označen s to ikono Shrani. Do osnutka lahko dostopate iz razdelka „Osnutki" v svojem uporabniškem območju User Area.
 • Ponastavi prijavni obrazec

  Če želite prijavni postopek začeti znova, kliknite na gumb „Ponastavi prijavo" in vsa predhodno izpolnjena polja bodo počiščena, informacije pa izbrisane.

 • Natisni mojo prijavo

  Prijavni obrazec lahko natisnete kadar koli med postopkom prijave.

 • Potrditev

  Preglejte podrobnosti o sebi in svojem modelu
  V tej fazi lahko vidite podrobnosti o prijavi, ki jo boste kmalu predložili; pred predložitvijo prijave jih lahko še vedno spremenite v polju „Podrobnosti o modelu".

 • Podpis

  Z izpolnitvijo polj „Podrobnosti o modelu" in „Funkcija podpisnika" potrjujete, da ste preverili podatke in da želite predložiti ta prijavni obrazec.

  Podpis
   

  Kot dodatnega podpisnika lahko dodate eno osebo.

  Opomba: Upoštevajte, da se lahko na prijavni obrazec podpišejo samo fizične osebe.

  Ko pregledate prijavo, kliknite gumb „Potrdi in plačaj".

  Potrdi in plačaj
   

  V oknu za plačila boste morali izbrati način plačila, ki ga želite uporabiti. Če izberete bančno nakazilo, vam priporočamo, da si zapišete transakcijsko kodo plačila, saj bo ta v pomoč pri identifikaciji vašega plačila.

  Ko boste kliknili na gumb „Potrdi plačilo" in „Nadaljuj" v naslednjem oknu, bo vaša prijava predložena.

  Potrdi in plačaj Potrdi in plačaj
 • Kaj se zgodi, ko predložim prijavni obrazec?

  Po končanem postopku predložitve boste prejeli potrditev, da je bila vaša prijava pravilno vložena, in uradno številko prijave. Poleg tega boste morali prenesti uradno potrdilo in potrditev v eni sami datoteki PDF. Upoštevajte, da Urad ne izdaja kopij potrdil.

  Potrditev, da je bila prijava pravilno predložena
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.