Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Model in njegovi izdelki

V vseh prijavah je treba navesti, za katere izdelke se model uporablja.

Pri vložitvi prijave boste morali navesti ime izdelka, za katerega naj bi se model uporabljal ali v katerega naj bi bil vključen. Navedba izdelkov mora biti takšna, da jasno opredeljuje njihovo naravoin da je izdelke mogoče uvrstiti samo v en razred Locarnske klasifikacije.

Locarnska klasifikacija je mednarodna klasifikacija za industrijske modele. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je v sodelovanju z drugimi uradi EU za intelektualno lastnino razvil iskalno orodje, imenovano Eurolocarno, ki vaš izdelek samodejno razvrsti v ustrezne razrede in podrazrede. Temelji na Locarnski klasifikaciji in ima enako zgradbo, na voljo pa je v vseh uradnih jezikih EU.

Mednarodna klasifikacija za industrijske modele

Eurolocarno 

Zakaj uporabiti to orodje?

Razloga sta dva:

  • Če izberete enega od izrazov, ki je naveden v orodju Eurolocarno, vam zagotavljamo, da ga bomo sprejeli. To bo tudi močno pospešilo in poenostavilo postopek registracije. Izraze lahko neposredno izberete v našem orodju za elektronsko vložitev prijave.
  • Klasifikacija se uporablja samo za upravne namene in omogoča iskanje po podatkovni zbirki registriranih modelov Skupnosti. Navedba izdelkov in klasifikacija ne vplivata na obseg varstva modela Skupnosti kot takšnega. Z drugimi besedami, izrazoslovje, ki ga boste uporabili za opis svojega izdelka, ne bo imelo nobenega vpliva na določanje obsega varstva, ki ga boste pridobili z registriranim modelom Skupnosti.

Združene prijave

Če želite več modelov vključiti v isto prijavo in s tem izkoristiti količinski popust, je ključnega pomena klasifikacija izdelkov, saj morajo vsi modeli, ki jih želite zavarovati, spadati v isti razred Locarnske klasifikacije. To imenujemo „zahteva za enotnost razreda".

Kljub temu pa ni nujno, da modeli spadajo v isti podrazred. Združena prijava je na primer sprejemljiva, če vsebuje en model z navedbo izdelka „motorna vozila" in en model z navedbo izdelka „notranja oprema vozil". V tem primeru oba izraza zajema razred 12 Locarnske klasifikacije, vendar podrazreda 8 in 16.


Ornamenti

Pri zahtevi za enotnost razreda v združeni prijavi obstaja ena izjema: ornamenti.

Ornamenti so okrasni elementi, ki jih je mogoče uporabiti na izdelku, ne da bi to vplivalo na njegovo obliko. Ornamenti so razvrščeni v razred 32‑00 Locarnske klasifikacije. V združeni prijavi jih je mogoče združevati z drugim razredom.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.