Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Portal za preglednost

Urad EUIPO se v celoti zavzema za načelo preglednosti in dostopnosti v skladu s členom 15(3) PDEU. Portal za preglednost je namenjen čim lažjemu iskanju dokumentov, na njem pa bodo sproti objavljeni tudi vsi novi dokumenti. Dokumenti so razporejeni v pet kategorij: ekonomski vidik, okolje, zaposleni, organizacijski vidik ter družba in odnosi, te kategorije pa so dostopne prek menijskega stolpca na desni strani ali drsnega menija spodaj:

Vsebine, navedene v nadaljevanju, so glavni dokumenti ali povezave do glavnih svežnjev dokumentov in informacij v javnem registru, na tem mestu pa so predstavljeni zaradi lažjega dostopa.

Strateški načrt do leta 2025

 

Strateški načrt je časovni načrt urada EUIPO, s katerim je določena strateška vizija urada do leta 2025. Oblikuje se na podlagi nasvetov in prispevkov zelo različnih virov, tj. zaposlenih, uporabnikov in uradov za intelektualno lastnino v Evropski uniji in zunaj nje, potrdi pa ga upravni odbor urada EUIPO.

 


PDF Podrobnejše informacije >>

Delovni program

 

Urad vsako leto pripravi delovni program, ki ga potrdi upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov držav članic EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Delovni program zajema vse načrtovane dejavnosti Urada za naslednje leto. Izvajati se začne, ko ga potrdi upravni odbor.


PDF Podrobnejše informacije >>

Proračun urada EUIPO 2022

 

Proračun urada EUIPO za naslednje leto je že pripravljen in predložen njegovemu odboru za proračun v odobritev. Izvrševati se lahko začne šele, ko ga odobri odbor za proračun, ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta.
 


PDF Podrobnejše informacije >>

Kazalo vsebine trajnostnega poročila po standardih GRI urada EUIPO

 

Kazalo vsebine trajnostnega poročila po standardih organizacije GRI povzema cikel poročanja urada EUIPO in se objavi kot priloga k letnemu poročilu urada v prvem semestru posameznega leta. Urad EUIPO kot javna organizacija svojo zavezanost trajnosti izkazuje z opravljanjem storitev ter izvajanjem politik in strategij, ki so določene v njegovem strateškem načrtu do leta 2020.


PDF

Dokument Prenesi
Strategic Plan 2025 PDF Podrobnejše informacije >>
Organigram urada PDF Podrobnejše informacije >>
Upravni odbor Podrobnejše informacije >>
Posebno poročilo urada EUIPO o blagovnih znamkah: Napredek v obdobju 2010–2017 PDF
Posebno poročilo urada EUIPO o modelih: Napredek v obdobju 2010–2019 PDF
Ustanovni akt PDF

 

Naslov DIN Ustvarjen Pogled
Can’t find what you are looking for? Request here

ADT ni določen.

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj