Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Letni računovodski izkazi urada EUIPO

Letni računovodski izkazi

Proračunski dokument

Letni računovodski izkazi urada EUIPO 2021

 

Uradna finančna poročila urada EUIPO zajemajo proračun, letne računovodske izkaze, poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju ter poročilo Evropskega računskega sodišča. Letni računovodski izkazi vključujejo finančne izjave in poročila o izvrševanju proračuna urada. Upoštevati morajo ustrezna pravila, biti natančni in celoviti ter predstavljati resničen in pošten prikaz stanja. Sestavljeni so na podlagi splošno veljavnih računovodskih načel.


PDF

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj