Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Poročila Evropskega računskega sodišča

 

Proračunski dokument

 

Evropsko računsko sodišče je institucija Evropske unije, ki je zadolžena za revizijo finančnih sredstev EU. Kot neodvisni zunanji revizor EU prispeva k izboljšanju finančnega poslovodenja EU in nepristransko varuje finančne interese Unije. Njegova naloga je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter ali je bila pri tem dosežena stroškovna učinkovitost. Sodišče vsako leto pripravi revizijsko poročilo o uradu EUIPO, ki se nato objavi na njegovem spletišču.

Od leta 2017 dalje je poročilo urada EUIPO vključeno v tretje poglavje skupnega konsolidiranega poročila Evropskega računskega sodišča za vse agencije EU.

Informacije o obsegu revizije ter odgovornostih revizorja in revidiranca lahko najdete v celotnem poročilu.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.