Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pritožba

Kdo lahko vloži pritožbo?

Pritožbo lahko vloži kdor koli, na kogar ima odločba negativen učinek.

Pritožba zoper odločbo, povezano z blagovno znamko, stane 720 EUR, pritožba zoper odločbo, ki zadeva model, stane 800 EUR.

Rok in oblika pritožbe

Razlikovati je treba med obvestilom o pritožbi in izjavo o vzrokih za pritožbo. Za več informacij kliknite na spodnji besedilni polji.

Obvestilo o pritožbi

  • Obvestilo o izpodbijani odločbi

  • 2 meseca

  • 4 mesece

Izjava o vzrokih za pritožbo

Preizkus na prvi stopnji

Po prejemu izjave o razlogih za pritožbo tajništvo odbora za pritožbe pritožbo (obvestilo o pritožbi in izjavo o vzrokih za pritožbo) predloži prvostopenjskemu sodišču. V primerih ex parte, tj. primerih, ki vključujejo samo eno stranko v postopku, bo oddelek, katerega odločba se izpodbija, popravil svojo odločbo, če meni, da je pritožba dopustna in utemeljena. Če pa meni, da pritožba ni dopustna in utemeljena, bo pritožbo vrnil odboru za pritožbe.

Odkar je stopila v veljavo uredba o blagovni znamki EU, se vmesni preizkus v primerih inter partes ne opravlja več.

Primeri ex parte

Ko je v primeru ex parte vmesni preizkus opravljen, se spis nemudoma predloži predsedniku pristojnega odbora, ki nato imenuje poročevalca.

Primeri inter partes

V primerih inter partes je postopek malo drugačen. V skladu s poslovnikom odborov za pritožbe lahko tožena stranka po prejemu izjave o vzrokih za pritožbo predloži pripombe. Po vložitvi odgovora lahko odbor dovoli, da stranke predložijo nadaljnje pripombe (odgovor/nasprotni odgovor).

Po pisnem delu postopka se spis predloži predsedniku pristojnega odbora, ki bo imenoval poročevalca.

Pri obeh vrstah postopkov bo poročevalec, če bo menil, da je smiselno, stopil v stik s strankami v postopku, da bi razjasnil kakršna koli pomembna vprašanja v zvezi s pritožbo. V nasprotnem primeru bo odbor sestavil in obravnaval odločbo. Ko odbori za pritožbe sprejmejo odločbo, o tem obvestijo stranke v postopku.

Splošno sodišče

V dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi odbora za pritožbe se lahko zoper njo vloži pritožba pri Splošnem sodišču . Razlogi za tovrstne pritožbe so določeni v členu 72(2) uredbe o blagovni znamki EU in členu 61(2) uredbe o registriranem modelu Skupnosti.

Zoper vse sodbe Splošnega sodišča je mogoče vložiti pritožbo na Sodišču Evropske unije.

 

 

Tekoče in zaključene zadeve velikega odbora

Zadeve velikega odbora v obravnavi

Zaključene zadeve velikega odbora

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.