Uredba o znamki Evropske unije

Uredba (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe o znamki Skupnosti je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Spremenjena uredba bo začela veljati 23. marca 2016. Od tega dne dalje se bo urad UUNT imenoval Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), znamka Skupnosti pa se bo preimenovala v znamko Evropske unije. Več informacij

Vnesite identifikacijsko kodo za ogled izvirnega dokumenta.

Pri kodi se uporablja razlikovanje med malimi in velikimi črkami.