Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Služba za pomoč uporabnikom – pritožbe

Obravnava pritožb

Če je prišlo do zapletov ali če naša raven storitev ni izpolnila vaših pričakovanj, nas o tem obvestite. Cenimo vse vaše pritožbe, saj se želimo učiti iz napak, da bomo lahko v prihodnosti zagotavljali čim boljše storitve.

V splošnem menimo, da je pritožba pisni izraz nezadovoljstva s storitvami, ki jih opravlja urad EUIPO, in/ali postopki urada EUIPO. Služba za pomoč uporabnikom – enota za pritožbe ni pristojna za odgovarjanje na pritožbe o pravni utemeljitvi odločb, ki jih je izdal urad EUIPO. Če se ne strinjate z odločbami urada EUIPO, lahko vložite pritožbo zoper odločbo, ki so jo izdali preizkuševalci za blagovne znamke EU ali modele Skupnosti.

Če se vaša pritožba nanaša na vprašanja v zvezi s človeškimi viri, jo naslovite neposredno na naš oddelek za človeške vire – po navadni ali elektronski pošti.

 

Kako vložiti pritožbo?

Pritožbo lahko vložite na spletnem obrazcu. To je prednostni način komunikacije z uradom EUIPO, saj zagotavlja, da bo vaša pritožba nemudoma obravnavana. Svojo pritožbo lahko pošljete tudi po navadni pošti.

Navedite naslednje informacije (če je primerno), da bomo lahko prepoznali in analizirali vaš primer:

  • številko spisa o blagovni znamki Evropske unije (EUTM)/registriranem modelu Skupnosti (RCD);
  • identiteto pritožnika (ime, priimek);
  • naslov pritožnika (ulica, mesto, država, telefonska številka, e-poštni naslov);
  • razlog za pritožbo.
 

Kaj sledi?

  1. Ko bomo prejeli vašo pritožbo, vam bo služba za pomoč uporabnikom – enota za pritožbe v enem delovnem dnevu po e-pošti ali navadni pošti poslala potrdilo o prejemu.
  2. Vašo pritožbo bodo ustrezni oddelki obravnavali hitro, da bo pisni odgovor lahko pripravljen v okviru standardov listine o opravljanju storitev.
  3. V devetih delovnih dneh od datuma potrdila o prejemu vam bomo poslali pisni odgovor na vašo pritožbo.
 

Kaj lahko naredite, če še vedno niste zadovoljni?

Če niste zadovoljni z izidom postopka ali načinom obravnave pritožbe, nam še enkrat sporočite svoje pomisleke. Nato bo naše višje vodstvo pregledalo pritožbo in naš odgovor.

Evropski varuh človekovih pravic

Če ste državljan države članice Evropske unije ali prebivate v državi članici, lahko pritožbo naslovite tudi na evropskega varuha človekovih pravic. Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe o nepravilnostih v institucijah in organih Evropske unije.

Pred vložitvijo pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic je treba uporabiti ustrezna pravna sredstva pri uradu EUIPO.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.