Odprava zahteve za grafični prikaz

Grafični prikaz – vrste znamk

Pri vložitvi prijave za blagovno znamko od 1. oktobra 2017 dalje zahteve glede grafičnega prikaza ne veljajo več. To pomeni, da se od navedenega datuma znak lahko prikaže v kakršni koli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, če je prikaz jasen, natančen, samozadosten, zlahka dostopen, razumljiv, trajen in objektiven.

Rezultat tega je sistem, imenovan „kar vidite, to dobite“, s katerim naj bi vpisi blagovnih znamk v register blagovnih znamk EU postali preglednejši in dostopnejši ter bi bilo njihovo iskanje lažje.

Člen 3 izvedbene uredbe o blagovni znamki EU določa posebna pravila in zahteve za prikaz nekaterih najbolj priljubljenih vrst blagovnih znamk, vključno z nekaterimi tehničnimi zahtevami, v skladu s posebno naravo in značilnostmi zadevne blagovne znamke.

Cilj je povečati pravno varnost za uporabnike in zmanjšati stopnjo formalnih ugovorov.

Naslednja preglednica vsebuje seznam najbolj priljubljenih vrst blagovnih znamk, njihov prikaz, navedbo, ali se zahteva opis, in obliko, ki je od 1. oktobra 2017 dalje sprejemljiva za urad EUIPO pri vložitvi prijav blagovnih znamk.

Vrsta znamke Ali se zahteva opis? Zahtevana oblika
Besedna Ne N. r. Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, sestavljena izključno iz besed ali črk, številk, drugih standardnih tipografskih znakov ali kombinacije le-teh [...]“

Prikaz

Reprodukcija znaka v navadni pisavi in razporeditvi, brez kakršnih koli grafičnih potez ali barve.

Figurativna Ne JPEG Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, pri kateri se uporabijo nestandardni znaki, stilizacija ali razporeditev znakov ali grafična poteza ali barva, vključno z znamkami, ki jih sestavljajo izključno figurativni elementi ali kombinacija besednih in figurativnih elementov [...]“

Prikaz

Sprememba prakse urada EUIPO – zahteve za barve niso več mogoče, prikaz mora vsebovati barve, če se uporabljajo, in vse elemente znaka.

Oblikovna Ne JPEG OBJ STL X3D Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[…] znamka, ki je sestavljena iz tridimenzionalne oblike ali jo zajema, vključno s posodo, embalažo, samim proizvodom ali njihovim videzom […]“. Izraz „zajema“ pomeni, da lahko znamka poleg oblik kot takih vključuje tudi oblike, ki vsebujejo besedne ali figurativne elemente, oznake itd.

Prikaz

„[...] grafična reprodukcija oblike, vključno z računalniško ustvarjenimi slikami, ali fotografske reprodukcije. Grafična ali fotografska reprodukcija lahko vsebuje različne poglede. Kadar se prikaz ne predloži elektronsko, lahko vsebuje do šest različnih pogledov.“ Če elektronski prikaz ni računalniško ustvarjena slika, lahko vsebuje do šest različnih pogledov, ki jih je treba predložiti v eni sami datoteki JPEG.

Pozicijska Neobvezno (prej obvezno) JPEG Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena iz posebnega načina, na katerega je znamka nameščena ali pritrjena na proizvod [...]“

Prikaz

„[...] reprodukcija, ki ustrezno opredeljuje položaj, velikost in razmerje znamke glede na zadevno blago.
Elementi, ki ne spadajo v predmet registracije, se vizualno ločijo, najbolje s prekinjenimi ali pikčastimi črtami.“

Znamka z vzorcem Neobvezno JPEG Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena izključno iz niza elementov, ki se redno ponavljajo [...]“

Prikaz

Za prikaz se zahteva predložitev „reprodukcije, ki prikazuje vzorec ponavljanja“.

Barvna (enobarvna) Ne JPEG Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, sestavljena izključno iz ene barve brez robov [...]“

Prikaz

„[...] reprodukcija barve in navedba te barve s splošno priznano barvno kodo.“
Sprememba prakse — Do 1. oktobra 2017 barvna koda ni bila obvezna. Po 1. oktobru 2017 je barvna koda obvezna.

Barvna (kombinacija) Neobvezno (prej obvezno) JPEG Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, sestavljena izključno iz kombinacije barv brez robov [...]“

Prikaz

Reprodukcija barvne kombinacije, ki prikazuje „sistematično razporeditev barvne kombinacije na enoten, vnaprej določen način, in navedba te barve s splošno priznano barvno kodo“.
Sprememba prakse — Do 1. oktobra 2017 barvna koda ni bila obvezna. Po 1. oktobru 2017 je barvna koda obvezna.

Zvočna Ne JPEG MP3 (največ 2 Mb) Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov [...]“

Prikaz

„[...] s predložitvijo zvočne datoteke, ki reproducira zvok, ali z natančnim prikazom zvoka v notnem zapisu.“
Sprememba prakse — Do 1. oktobra 2017 so veljale naslednje zahteve: (i) notni zapis (z neobvezno zvočno datoteko) ali (ii) sonogram, kateremu mora biti priložena zvočna datoteka.

Znamka gibanja Neobvezno (prej obvezno) JPEG MP4 (največ 20 Mb) Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena iz gibanja ali spremembe položaja elementov znamke ali ju zajema [...]“

Prikaz

„Video datoteka, ki prikazuje gibanje ali spremembo položaja, ali vrsta zaporednih mirujočih slik, ki prikazujejo gibanje in so lahko oštevilčene.“ Kadar se uporabijo mirujoče slike, so te lahko oštevilčene ali jih spremlja opis, ki pojasnjuje zaporedje.

Multimedijska Ne MP4 (največ 20 Mb) Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena iz kombinacije slike in zvoka ali jo zajema [...]“

Prikaz

„[...] s predložitvijo zvočno-vizualne datoteke, ki vsebuje kombinacijo slike in zvoka.“

Holografska Ne JPEG MP4 (največ 20 Mb) Pokaži Skrij

Opredelitev pojma

„[...] znamka, ki je sestavljena iz elementov s holografskimi značilnostmi [...]“

Prikaz

„[...] s predložitvijo video datoteke ali grafične ali fotografske reprodukcije, ki vsebuje poglede, ki so potrebni za zadovoljivo opredelitev holografskega učinka v celoti.“

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Vsebina tega razdelka je namenjena splošnemu obveščanju in osveščanju o uredbi o blagovni znamki EU. Ni pravno zavezujoča.
Vsem uporabnikom priporočamo, da si ogledajo Uredbo (EU) št. 2015/2424, ki je na voljo v vseh jezikih EU.
Opozarjamo, da so smernice urada EUIPO glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovne znamke Evropske unije in za strokovne svetovalce, ki se želijo prepričati, ali so seznanjeni z najnovejšimi informacijami o praksah preizkušanja v uradu EUIPO.

Informacije, povezane s spremembami, ki so začele veljati 23. marca 2016, so na voljo tukaj.