Nova uredba o blagovni znamki EU Spremembe, ki začnejo veljati s 1. oktobrom 2017

Uredba (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe o blagovni znamki Skupnosti (uredba o spremembi) je začela veljati 23. marca 2016.

Med drugim se z uredbo o spremembi spreminja naslednje: Urad se preimenuje v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino; blagovna znamka, ki jo Urad upravlja, se spremeni v blagovno znamko Evropske unije, spremeni pa se tudi sistem pristojbin za blagovne znamke. Tudi pri postopkih preizkušanja, absolutnih razlogih, postopkih ugovora in izbrisa, relativnih razlogih in pritožbah je prišlo do sprememb. Pregled vseh sprememb je na voljo tukaj.

Uredba o spremembi vsebuje več določb, ki so začele veljati šele 1. oktobra 2017, ker jih je bilo treba podrobneje pripraviti s sekundarno zakonodajo.

Sekundarna zakonodaja je sestavljena iz delegirane uredbe (EU) 2018/625 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 in izvedbene uredbe (EU) 2018/626 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001.

Sekundarna zakonodaja vsebuje podrobne prehodne določbe, ki opredeljujejo, kdaj za postopke veljajo nova postopkovna pravila (preglednica prehodnih določb).

V postopku zakonodajne reforme se priznava uspešnost sistema blagovne znamke EU in potrjuje, da so njegova glavna načela prestala preizkus časa in še vedno izpolnjujejo poslovne potrebe in pričakovanja. Vendar pa si prizadeva nadgraditi ta uspeh tako, da postane kot celota učinkovitejši in doslednejši ter ga prilagaja dobi interneta.

Namen uredbe o spremembi je zlasti poenotiti postopke in povečati pravno varnost ter jasno opredeliti vse naloge Urada, vključno z okvirom za sodelovanje in približevanje praks med njim in uradi za intelektualno lastnino držav članic.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Vsebina tega razdelka je namenjena splošnemu obveščanju in osveščanju o uredbi o blagovni znamki EU. Ni pravno zavezujoča.
Vsem uporabnikom priporočamo, da si ogledajo Uredbo (EU) št. 2015/2424, ki je na voljo v vseh jezikih EU.
Opozarjamo, da so smernice urada EUIPO glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovne znamke Evropske unije in za strokovne svetovalce, ki se želijo prepričati, ali so seznanjeni z najnovejšimi informacijami o praksah preizkušanja v uradu EUIPO.

Informacije, povezane s spremembami, ki so začele veljati 23. marca 2016, so na voljo tukaj.