Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Institucionalne spremembe

Namen reforme uredbe je poenotiti postopke in povečati pravno varnost ter jasno opredeliti vse naloge Urada, vključno z okvirom za sodelovanje in približevanje praks med Uradom in nacionalnimi ter regionalnimi uradi za intelektualno lastnino v EU.

 

Sprememba imena

Logotip UUNT
Logotip EUIPO
 

pred 23. marcem

po 23. marcu

 

Prilagoditev Lizbonski pogodbi: ime se spremeni

Izrazje uredbe se prilagodi Lizbonski pogodbi, vsa sklicevanja na Skupnost se nadomestijo s sklicevanji na Evropsko unijo ali v nekaterih primerih na Unijo. To pomeni, da je besedna zveza „znamka Skupnosti“ nadomeščena z „blagovna znamka Evropske unije“. Obstoječe znamke Skupnosti in prijave znamke Skupnosti so zato ob začetku veljavnosti uredbe o spremembi samodejno postale blagovne znamke Evropske unije in prijave blagovne znamke Evropske unije, uredba o znamki Skupnosti pa je po novem uredba o blagovni znamki Evropske unije.

 

Dejavnosti sodelovanja

Uredba o spremembi uvaja trden pravni okvir za obstoječe sodelovanje med Uradom in uradi držav članic. Dodatni pomembni vidik novega okvira je, da zagotavlja posvetovanje predstavnikov uporabnikov za projekte sodelovanja, zlasti v fazah opredelitve projektov in vrednotenja njihovih rezultatov.

 

Področja sodelovanja

Uredba o spremembi obsega nepopoln seznam področij dejavnosti, ki jih pokriva sodelovanje med Uradom in uradi držav članic, med katerimi so:

  • uvedba skupnih standardov in praks;
  • oblikovanje skupnih podatkovnih zbirk in portalov;
  • izmenjava podatkov in informacij ter izmenjava strokovnega znanja in izkušenj ter pomoči;
  • osveščanje v zvezi s sistemom blagovnih znamk in bojem proti ponarejanju;

Druge institucionalne spremembe vključujejo:

  • predsednik urada OHIM postane izvršni direktor urada EUIPO, upravni odbor pa ostane upravni odbor;
  • prvič je v upravnem odboru in odboru za proračun (en) predstavnik Evropskega parlamenta.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.