Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Širitev EU

 

Po kateri koli prihodnji širitvi Evropske unije se bo veljavnost vseh blagovnih znamk EU in registriranih modelov Skupnosti, ki so registrirani ali za katere je bila vložena prijava, brez kakršnih koli formalnosti ali plačila pristojbine samodejno razširila na novo(-e) državo(-e) članico(-e).
 
Za dodatne informacije glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 9, Širitev.


Ne, veljavnosti razširjenih blagovnih znamk EU (registrirane blagovne znamke EU in blagovne znamke EU, ki so še v prijavnem postopku) ni mogoče izpodbijati na podlagi absolutnih razlogov, če se je ta podlaga začela uporabljati le zaradi pristopa novih držav članic. Če registrirano blagovno znamko EU sestavlja beseda, ki je opisna v jeziku ene od novih držav članic, to ne bo razlog za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti, kot določa Uredba o blagovni znamki EU.

Dodatne informacije o blagovnih znamkah v Evropski uniji.


Ne, blagovne znamke EU, za katere je bila prijava vložena pred pristopom novih držav članic ali so bile registrirane pred njim, ne bodo prevedene ali objavljene v novih jezikih. Vendar so od datuma pristopa novi uradni jeziki držav članic postali uradni jeziki EU, zato se vse blagovne znamke EU, za katere je bila prijava vložena na ta datum ali po njem, prevajajo v nove uradne jezike.


Da. Imetniki prejšnjih nacionalnih pravic lahko prepovejo uporabo (samo) razširjenih blagovnih znamk EU na ozemlju nove države članice v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo pod dvema pogojema. Prvič, prejšnje pravice so bile registrirane, zanje je bila vložena prijava ali so bile pridobljene v novi državi članici pred dnevom pristopa te države, in drugič, prejšnje pravice so bile pridobljene v dobri veri. Ta določba zagotavlja enotni značaj sistema blagovnih znamk EU, saj ostane blagovna znamka EU veljavna v vseh državah EU, ne more pa se uporabljati samo na ozemlju „nove države članice“, na kateri obstaja nasprotujoča prejšnja pravica.

Za več informacij glej Odločbo št. 2013-3 predsedstva odborov za pritožbe z dne 5. julija 2013 o sporazumnem reševanju sporov (Odločba o mediaciji).


V skladu s sporazumom o izstopu, sklenjenim med EU in Združenim kraljestvom (najnovejše novice preberite  na tej povezavi), je Združeno kraljestvo iz Evropske unije izstopilo 1. februarja 2020.

Prehodno obdobje, ki je navedeno v omenjenem sporazumu o izstopu in v katerem se je pravo EU (vključno z uredbama o blagovni znamki EU in o registriranih modelih Skupnosti ter njunih izvedbenih instrumentih) še naprej uporabljalo v Združenem kraljestvu, se je končalo 31. decembra 2020.

Za več informacij glejte:

   


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.