Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Preverjanje razpoložljivosti

 

Eden od načinov preverjanja, ali je vaša blagovna znamka ali model že registriran, je, da to preverite z brezplačnimi spletnimi orodji Urada: TMview, DesignView in/ali eSearch plus.


Urad EUIPO zagotovi poročilo o podobnosti, v katerem je seznam blagovnih znamk, ki bi lahko vplivale na vašo prijavo. Prejšnje blagovne znamke bi lahko ogrozile vašo prijavo. Na seznamu so upoštevani imena blagovnih znamk ter blago in storitve, za katere je bila vložena prijava.
Upoštevajte, da ta seznam ni izčrpen. Vašo blagovno znamko je mogoče izpodbijati, tudi če na seznamu ni nobenih zadetkov.
Poleg tega spletne podatkovne zbirke urada EUIPO, eSearch plus in TMview, omogočajo preverjanje razpoložljivosti in so brezplačno na voljo vsem uporabnikom.


Da, če je prijavitelj to zahteval v naprednem obrazcu za prijavo. Urad za vsako prijavo blagovne znamke EU in mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska unija, med postopkom preizkušanja sestavi poročilo Evropske unije o poizvedbi. V tem poročilu so navedene prejšnje enake ali podobne blagovne znamke EU, prijave blagovne znamke EU in mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija, za enake ali podobne razrede blaga in storitev. Poizvedba vključuje prejšnje znamke v zvezi z blagom in storitvami, ki spadajo v isti razred, pa tudi v druge sporne razrede, ki običajno vključujejo podobno blago in storitve.
Za več informacij glej razdelek postopek registracije.


Ne, urad EUIPO ne opravlja poizvedb za posamezno zahtevo. Zasebne družbe, ki nimajo komercialne povezave z uradom EUIPO, pa jih.
Poleg tega sta vsem uporabnikom na voljo dve orodji; eSearch plus, spletna podatkovna zbirka urada EUIPO in DesignView, s katerima lahko poizvedbe opravljajo brezplačno.
Za več informacij o podatkovnih zbirkah urada EUIPO in orodjih obiščite razdelek Podatkovne zbirke na našem spletišču.
Več informacij o postopku registracije registriranih modelov Skupnosti.


V njih so bodisi navedene prejšnje nacionalne blagovne znamke, prijave nacionalnih blagovnih znamk ali blagovne znamke, registrirane na podlagi mednarodnih sporazumov z učinkom v zadevni(-h) državi(-ah) članici(-ah), ki so bile odkrite in ki jih je v skladu s členom 8 Uredbe o blagovni znamki EU mogoče navesti kot razlog zoper registracijo blagovne znamke EU, za katero je vložena prijava, bodisi je navedeno, da s poizvedbo niso bile odkrite nobene take pravice. Za ta poročila je treba plačati ustrezno pristojbino za poizvedbo.

Imetniki mednarodnih registracij, v katerih je imenovana EU, ki želijo vložiti zahtevo za nacionalne poizvedbe, morajo v enem mesecu od datuma obvestila o mednarodni registraciji, ki ga pošlje organizacija WIPO, poslati zahtevo Uradu in mu plačati ustrezno pristojbino.

Zahteva za nacionalne poizvedbe pomeni, da bodo poizvedbo opravili vsi sodelujoči nacionalni uradi. Ta pristop na podlagi načela „vse ali nič“ pomeni, da prijavitelj ne more izbrati tistih sodelujočih uradov, za katere želi, da opravijo poizvedbo.


Poročila EU o poizvedbi so vključena v pristojbino za prijavo. Nacionalna poročila o poizvedbah so neobvezna. Obe poročili mora prijavitelj zahtevati ob vložitvi prijave blagovne znamke EU ali za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, en mesec po tem, ko organizacija WIPO pošlje spis uradu EUIPO. Pristojbina za nacionalna poročila o poizvedbi znaša 12 EUR na udeleženi urad. 
Od 1. januarja 2014 v tem neobveznem iskalnem sistemu sodeluje 5 nacionalnih uradov, ki lahko opravljajo poizvedbe v svojih nacionalnih registrih: Češka, Danska, Madžarska, Romunija in Slovaška. Skupna pristojbina, ki jo je treba plačati za nacionalna poročila o poizvedbah, tako znaša 60 EUR.

Za več informacij o tej temi glej Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 1, Postopek.


Imetniku prejšnjih blagovnih znamk EU se posredujejo nadzorna pisma ali prijave blagovne znamke EU, kjer bi pravice morebiti sovpadale. Dopis je povsem informativen in v zvezi z njim se ne sme nikoli šteti, da opredeljuje obstoj dejanskega navzkrižja oziroma dejanske enakosti ali podobnosti vpletenih znamk ali blaga in storitev. Takšno ugotovitev je mogoče sprejeti le s končnim sklepom v okviru postopka ugovora ali izbrisa, ki poteka pri uradu EUIPO.

Za več informacij o tej temi glej Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 1, Postopek.


EURid je neprofitna organizacija, ki jo imenuje Evropska komisija za upravljanje imena domene .eu. Prav tako igra aktivno vlogo pri zaščiti pravic imetnikov domen .eu pred goljufijami.
Novice o domenah .eu.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.