Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pristojbine in njihovo plačilo

 

Sistem pristojbin si lahko ogledate na našem spletišču v razdelku o pristojbinah in plačilih. Na isti strani je tudi orodje za izračun pristojbin, s katerim lahko izračunate skupno višino pristojbin glede na število modelov in morebitno zahtevo za odlog objave.

Za več informacij o pristojbinah in plačilih glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 3, Plačilo pristojbin, stroškov in taks.


Pristojbine za registrirane modele Skupnosti lahko plačate tudi z bančnim nakazilom ali plačilom na transakcijski račun. Poleg tega lahko ob spletni prijavi plačate s kreditno ali debetno kartico.

Za več informacij glej razdelek o pristojbinah in plačilih.


Pristojbini za registracijo in objavo je treba plačati sočasno, ob vložitvi prijave.
Če vlagate zahtevo za odlog objave, se namesto pristojbine za objavo plača pristojbina za odlog. To pristojbino morate plačati ob koncu obdobja odloga ali prej, če je imetnik zahteval zgodnjo objavo.

Urad EUIPO namreč ne pošilja zahtevkov za plačilo. Če potrebujete potrdilo o plačilu, ga zahtevajte po e-pošti na naslovu information@euipo.europa.eu

Če je bil datum vložitve prijave potrjen, se pristojbine ne povrnejo, razen če znesek pristojbin, ki ga je plačal prijavitelj, ne zadošča za kritje pristojbin za registracijo in objavo (ali odlog, če je to ustrezno) modela ali vsaj enega modela iz združene prijave.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.