Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Novi spletni obrazci zahtevkov za ničnost in izbris?

Poskusite nove obrazce, s katerimi so vložitve zahtevkov hitrejše in učinkovitejše.

Vložite zahtevek zdaj

Obrazci in vloge

Vložitev prijave za blagovno znamko EU

(pristojbine znašajo od 850 EUR naprej)

Vložitev prijave za model Skupnosti

(pristojbine znašajo od 350 EUR naprej)

Podaljšanje, vpis, konverzija, pregled in sprememba zastopnika

(morda bo treba plačati pristojbino)

Vložitev ugovora

(morda bo treba plačati pristojbino)

Sprememba podatkov o imetniku

Vložite zahtevek za razglasitev ničnosti blagovne znamke EU/mednarodne registracije

Vložite zahtevek za razveljavitev blagovne znamke EU/mednarodne registracije

Vložite zahtevek za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti/mednarodne registracije

Vloga za vpis na seznam poklicnih zastopnikov za zadeve v zvezi z blagovnimi znamkami ali modeli

Poklicni zastopniki: zahteva za izjemo

Vloga za odprtje tekočega računa in obrazec za predložitev izjave

Obrazec za vložitev zahteve za zaprtje tekočega računa

Pooblastilo za zastopanje pred uradom EUIPO

Vložitev prijave za mednarodno blagovno znamko, ki temelji na blagovni(-h) znamki(-ah) EU/prijavi(-ah) blagovne znamke EU

Več informacij o obrazcih za mednarodno prijavo

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.