Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pregled spisa

Zahtevek za pregled spisa lahko vloži prijavitelj/imetnik blagovne znamke Evropske unije, prijavitelj/imetnik registriranega modela Skupnosti ali zastopnik katere koli teh strank kadar koli med postopkom registracije ali po njem.

Za več informacij si oglejte naše smernice o znamkah in modelih.

Zahtevek za pregled spisa lahko vloži katera koli tretja oseba, če:

  • se dokumenti iz spisov, za katere se zaprosi za pregled, ne nanašajo na izključitev zaposlene osebe v uradu EUIPO ali ugovor glede njenega sodelovanja v postopku;
  • dokumenti iz spisov, za katere se zaprosi za pregled, niso dokumenti, uporabljeni za pripravo sklepov, odločb in mnenj;
  • dokumenti iz spisov, za katere se zaprosi za pregled, niso označeni kot zaupni. Če so zaupne narave, mora vložnik zahtevka za pregled spisa dokazati, da ima zakonit in prevladujoč interes za pregled;
  • je bila prijava blagovne znamke EU objavljena v delu A Biltena o blagovnih znamkah EU ali če registrirani model Skupnosti ne čaka na odloženo objavo. Če prijava blagovne znamke EU še čaka na objavo ali če je bila objava registriranega modela Skupnosti odložena, se vložniku zahtevka za pregled spisa vseeno lahko odobri pregled, če predloži dokazila, da:
    1. je prijavitelj blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti privolil v pregled spisa;
    2. je prijavitelj blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti izjavil, da se bo po registraciji znamke ali modela skliceval na pripadajoče pravice proti stranki, ki zahteva pregled spisa.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.