Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Locarnska klasifikacija (modeli)

Locarnska klasifikacija je mednarodni sistem za klasifikacijo industrijskih modelov, ki ga upravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je sestavil seznam izdelkov, tako imenovani seznam Eurolocarno, ki temelji na Locarnski klasifikaciji in v katerem je razvrščeno blago iz registriranih modelov Skupnosti in prijav zanje.

Pri naštevanju blaga v prijavi za modele prijaviteljem toplo priporočamo, da uporabljajo izraze iz Locarnske klasifikacije ali klasifikacije EuroLocarno, da bi se izognili zamudam pri postopkih registracije, saj bi bilo treba vložene izraze v nasprotnem primeru prevesti. Z uporabo teh splošnih izrazov bodo rezultati iskanja po zbirkah podatkov o modelih Skupnosti boljši, s čimer bo tudi preglednost večja.

Iskanje po Locarnski klasifikaciji je možno z iskalnikom EuroLocarno, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije (EU).

 • Iskalna merila
  Vnesite besedo v iskalno polje ali v spustnem meniju izberite razred (nato po potrebi še podrazred). Za še večjo natančnost iskanja se lahko vnosi v polje za vnos besedila dopolnijo z izbiro razreda (in podrazreda).

  V iskalno polje vnesite iskano besedo in kliknite na gumb za iskanje. Iskalno polje ima funkcijo za samodejno dopolnjevanje besede, ki jo vnašate.

  Da bi bilo vaše iskanje natančnejše, v spustnem meniju izberite razred, ki bi ga radi preiskali. Podrazred lahko izberete šele po tem, ko boste izbrali razred.

  Jezik iskanja lahko izberete v spustnem meniju, ki je nad gumbom za iskanje.

  Opomba: Iskalnik bo iskal samo besede v izbranem jeziku.
   
 • Možnosti besedilnega iskanja
  Za polje za besedilno iskanje veljajo naslednja pravila:
  • Za „besedilo“ velja kateri koli alfanumerični znak. V polje za vnos besedila lahko vpišete kateri koli znak, vendar so zvezdica (*), vprašaj (?) in dvojne navednice („ “) znaki s posebnimi funkcijami. Več o tem si preberite v razdelku o znakih s posebnimi funkcijami.
  • V polju za vnos besedila se ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Iste rezultate boste dobili, če na primer vtipkate „kola“ ali „Kola“.
  • Iskalnik prav tako ne razlikuje med posebnimi črkami, tako da boste dobili iste rezultate, če vtipkate „Müller“ ali „Muller“.
  • Znaka s posebnimi funkcijami (*) in (?) lahko nadomestita enega ali več znakov v iskalnem nizu, uporabite pa ju lahko tudi, ko enega ali več znakov ne poznate.
    
 • Nadomestni znaki s posebnimi funkcijami
  • Znak s posebnimi funkcijami lahko nadomesti drug znak ali vrsto znakov oziroma črk.
  • Vprašaj (?)
   Nadomešča en sam neznani znak.
   Če na primer vtipkate „ž?ga“, bodo rezultati iskanja vključevali besedi „žoga“ in „žaga“.
   V iskalno polje lahko vnesete enega ali več vprašajev.
   Opomba: Vprašaj ne nadomešča presledka (za razliko od zvezdice).
  • Zvezdica (*)
   Zamenjuje enega ali več neznanih znakov (tudi presledke).
   Če na primer vtipkate „za*let“, bodo rezultati iskanja zajeli „zaplet“ in „zaključni izlet“.
   V iskalnem nizu lahko hkrati uporabljate zvezdico in vprašaj.
   Če recimo vtipkate „*1?3“, bodo rezultati zajemali „123“ in „Farmacija +123“.
  • Niz dvojnih navednic („“)
   Če besedo ali besedno zvezo zapišete znotraj dvojnih navednic, boste iskanje omejili samo na znake znotraj navednic.
   Na primer: rezultat za iskanje „Živijo“ bo „Živijo“.
    
 • Rezultati iskanja
  Rezultati iskanja so prikazani v preglednici s tremi stolpci z naslovi: Razred, Naziv izdelka in Prevod.

  Kode za razred in podrazred so prikazane v stolpcu „Razred“.

  Stolpec „Naziv izdelka“ lahko vidite v drugih jezikih EU tako, da v stolpcu „Prevod“ kliknete na ikono puščice.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.