Poglej Pomoč - Pogoji za komuniciranje prek uporabniškega območja


Ali ste že kdaj predložili prijavo pri EUIPO?

Vrsta uporabnika

Pravni subjekt ali fizična oseba
 • Posameznik deluje v mojem imenu
 • Družbe ali podjetja in drugi pravni subjekti (združenja izdelovalcev, proizvajalcev itd.), vključno s pravnimi osebami, ki jih ureja javno pravo, se štejejo kot pravne osebe, če so po zakonu, ki ureja njihovo delovanje, sposobne v lastnem imenu imeti pravice in obveznosti vseh vrst, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter sposobne biti stranka v postopku.
  • Lastnik ali direktor/izvršni direktor
Zastopnik
 • Posameznik deluje v imenu mojega podjetja.
  • Pooblaščeni zaposleni
 • Odvetnik/pravnik deluje v imenu združenja/pravne pisarne.
 • Odvetnik/pravnik ne dela za združenje/pravno pisarno

Uvozi obstoječi stik

Iščite vaše uporabniške informacije z uporabo članske ID številke ali imena

Identifikacijska številka Organizacija Vrsta Ime Država Možnosti

Uvozi obstoječi stik

Iščite vaše uporabniške informacije z uporabo članske ID številke ali imena

Identifikacijska številka Organizacija Vrsta Ime Država Možnosti

Z izbiro te možnosti sprejemate pogoje programa za ključne uporabnike.


Ime kontaktne osebe v vaši organizaciji

Ta elektronski naslov bomo uporabili za komunikacijo z vami o programu za ključne uporabnike.

To telefonsko številko bomo uporabili za sporazumevanje z vami glede programa za ključne uporabnike.

Izberite jezik, v katerem želite prejemati sporočila za ključne uporabnike.

Opozorila za objavljene novice in razpoložljive statistične podatke boste prejeli v svoje uporabniško območje (User Area).

Vrsta uporabnika

Pravni subjekt ali fizična oseba
 • Posameznik deluje v mojem imenu
 • Družbe ali podjetja in drugi pravni subjekti (združenja izdelovalcev, proizvajalcev itd.), vključno s pravnimi osebami, ki jih ureja javno pravo, se štejejo kot pravne osebe, če so po zakonu, ki ureja njihovo delovanje, sposobne v lastnem imenu imeti pravice in obveznosti vseh vrst, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter sposobne biti stranka v postopku.
Zastopnik
 • Posameznik deluje v imenu mojega podjetja.
  • Pooblaščeni zaposleni
 • Odvetnik/pravnik deluje v imenu združenja/pravne pisarne.
 • Odvetnik/pravnik ne dela za združenje/pravno pisarno

Ustvari nov račun

PodrobnostiČe ste naslov navedli v pinjinščini, tj. po standardiziranem sistemu prečrkovanja kitajščine v latinico, preverite, ali so morda potrebni popravki. Ne pozabite, da urad EUIPO pričakuje, da so naslovi navedeni v angleščini ali katerem koli drugem uradnem jeziku EU. Vaša prijava bo šla skozi postopek preizkušanja formalnih zahtev.
Navedite ime in priimek in/ali naslov prijavitelja v angleščini ali katerem koli drugem evropskem jeziku.


person.contactDetails.field.phoneNumber.country
person.contactDetails.field.phoneNumber.country

Ustvari nov račun

Podrobnosti

person.contactDetails.field.phoneNumber.country
person.contactDetails.field.phoneNumber.country
person.contactDetails.field.phoneNumber.country
person.contactDetails.field.phoneNumber.country

Način komunikacije