Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Nicejska klasifikacija (blagovne znamke)

Nicejska klasifikacija je sistem razvrščanja blaga in storitev v prijavah blagovne znamke Evropske unije (EU). Obsega 45 razredov.

Nicejska klasifikacija razvršča blago v razrede od 1 do 34 in storitve v razrede od 35 do 45. Vsak razred je opredeljen z naslovom, ki podaja splošne informacije o tem, kakšne vrste blaga in storitev zajema. Naslov razreda 25 je na primer „Oblačila, obutev, pokrivala", razreda 15 pa „Glasbeni instrumenti".

Vsak razred vsebuje seznam izrazov, ki podrobneje opredeljujejo blago ali storitve za zaščito s prijavo blagovne znamke EU. Prijaviteljem priporočamo, da pri naštevanju blaga in storitev v prijavi blagovne znamke EU uporabljajo izraze iz Nicejske klasifikacije, da bi se tako izognili zamudam v postopku registracije, saj bi bilo treba predložene izraze v nasprotnem primeru prevesti. Uporaba teh splošnih izrazov bo prav tako izboljšala rezultate iskanja po zbirkah podatkov o blagovnih znamkah EU in tako prispevala k večji preglednosti.

Po Nicejski klasifikaciji lahko brskate s pomočjo orodja TMclass, interaktivnega brskalnika, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU ter kitajščini, japonščini, korejščini, ruščini in turščini.

Poudariti je treba, da se lahko izvirni seznam blaga in storitev, vključen v prijavo blagovne znamke EU, zgolj omeji, ne more pa se razširiti. Povedano drugače, v že vloženo izvirno prijavo ne morete dodajati blaga, storitev ali razredov.

Ob vložitvi prijave lahko navedete poljubno število razredov, vendar vedite, da pristojbina za prijavo (850 EUR) zajema samo en razred. Če jih izberete več, morate za vsak dodatni razred poravnati ustrezno pristojbino.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.