Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Ugovori

Spletna vložitev ugovora vam omogoča vložitev ugovora zoper blagovno znamko Evropske unije ali mednarodno registracijo, pošiljanje povezanih prilog in navedbo potrebnih podatkov za plačilo prek spletišča urada EUIPO.

Ko boste predložili spletni obrazec, bo vaši zahtevi dodeljena številka ugovora.

Sistem bo samodejno izvedel predhodno preverjanje vašega ugovora kot del preverjanja dopustnosti, da bi ugotovil morebitne pomanjkljivosti pri vložitvi obrazca. Preizkuševalci urada EUIPO pa bodo v celoti preverili ugovore, za katere ni mogoče izvesti samodejnega preverjanja dopustnosti.

Za več informacij o preverjanju dopustnosti glej Smernice

 

Koraki pri izpolnjevanju obrazca za ugovor inter partes:

 • Splošne informacije

  Spletna različica ugovora vključuje naslednje razdelke:

  • Referenčna oznaka
  • Vrsta postopka
  • Vložnik(-i) ugovora
  • Zastopniki
  • Izpodbijani subjekt
  • Razlogi in podlaga za ugovor
  • Trditve in dokazi
  • Plačilo pristojbine
  • Podpis

  Sistem vam bo dovolil predložiti ugovor samo, če boste izpolnili obvezna polja. Obvezna polja so označena z zvezdico (*).

  Vnesite referenčno oznako

  Ta razdelek ni obvezen.

  Vložnik ugovora ali zastopnik, ki deluje v njegovem imenu, si lahko ustvari svojo referenčno številko, ki ne sme imeti več kot 30 znakov in lahko vključuje kakršno koli kombinacijo črk, številk in/ali simbolov. Ne sme pa vključevati presledkov.

  Izberite vrsto postopka

 • Vložnik ugovora

  Ta razdelek je obvezen. Navesti morate podatke o vsaj enem vložniku ugovora.

  Če je vložnik ugovora pri uradu EUIPO že vložil prijavo blagovne znamke ali modela Evropske unije ali ugovor, potem že ima identifikacijsko številko urada EUIPO. Če jo poznate, jo vnesite v besedilno polje oziroma jo izberite na seznamu za samodokončanje ter kliknite gumb „Uvozi“, pri čemer bodo preostala polja samodejno izpolnjena.

  Če vložnik ugovora nima identifikacijske številke urada EUIPO, boste morali navesti vse potrebne podatke o njem, tako da boste najprej s spustnega seznama v rubriki „Ustvari novega vložnika ugovora“ (Create new opponent) izbrali vrsto vložnika ugovora. Vložnik ugovora je lahko pravna ali fizična oseba. Izpolniti bo treba naslednja obvezna polja:

  Za fizične osebe (vrsta vložnika je posameznik)

  • Ime
  • Priimek
  • Državljanstvo
  • Država
  • Ulica in številka
  • Kraj/mesto

  Za pravne osebe (vrsta vložnika je podjetje)

  • Uradno ime
  • Pravna oblika
  • Država registracije
  • Država
  • Ulica in številka
  • Kraj/mesto

  Pravna oseba
  Če je vložnik ugovora pravna oseba, morate navesti njen uradni naziv, vključno s pravno obliko, na primer „Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ itn. Pravno obliko lahko zapišete z običajnimi kraticami ali okrajšavami, na primer „Inc.“, „S.A.“, „AG“ itn. Navesti morate tudi državo, v kateri ima pravna oseba svoj sedež.

  Fizična oseba
  Če je vložnik ugovora fizična oseba, morate navesti njen priimek, ime in državljanstvo.

  Zelo priporočljivo je, da navedete čim več kontaktnih podatkov (poštno številko, telefonske številke).

  Če pri ugovoru sodeluje več kot en vložnik, je mogoče dodatne vložnike ugovora dodati tako, da na istem spustnem seznamu izberete vrsto vložnika ugovora. Ko so vložniki ugovora ustvarjeni, si jih lahko ogledate, urejate ali brišete, tako da kliknete na ustrezne gumbe v preglednici vložnikov ugovora.

  Ne pozabite klikniti gumba „+Dodaj“ (+Add), da v svoj obrazec vstavite izbrane ali novoustanovljene vložnike ugovora.

 • Zastopnik

  Če vložnik ugovora nima stalnega prebivališča ali resnega in dejanskega sedeža ali podružnice v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ga mora v vseh postopkih pred uradom EUIPO zastopati poklicni zastopnik.

  Seznam zastopnikov lahko najdete na spletišču urada EUIPO.

  Vložnik ugovora lahko zastopnika izbere tudi, če ima stalno prebivališče ali resni in dejanski sedež ali podružnico podjetja v Evropskem gospodarskem prostoru.

  Če je bila zastopniku pred tem že dodeljena identifikacijska številka urada EUIPO, jo vnesite v besedilno polje oziroma jo izberite na seznamu za samodokončanje in kliknite „Uvozi“ (Import), pri čemer bodo preostala polja samodejno izpolnjena.

  Če zastopnik nima identifikacijske številke, je treba vsa polja izpolniti ročno. Da bi ustvarili novega zastopnika, morate izbrati vrsto zastopnika s spustnega seznama v rubriki „Ustvari novega zastopnika“ (Create new). Novi zastopnik je lahko odvetnik ali zaposleni v vlogi zastopnika.

  Odvetnik
  Če je zastopnik odvetnik, morate navesti njegov priimek in ime. Odvetnik je lahko povezan tudi z obstoječim združenjem zastopnikov. Če že poznate identifikacijsko številko združenja, jo vnesite v besedilno polje oziroma jo izberite na seznamu za samodokončanje in kliknite gumb „+Dodaj“ (+Add). V obrazec se bo naložilo ime združenja. Besedilno polje „Ime združenja“ (Name of association) pa lahko izpolnite tudi ročno. Identifikacijsko številko združenja lahko poiščete tudi s klikom na povezavo „Išči z iskalnikom eSearch plus“ (Consult eSearch plus).

  Zaposleni v vlogi zastopnika
  Če je zastopnik neposredno zaposlen pri vložniku ugovora, zadostuje navedba njegovega imena in priimka. Če zaposleni v vlogi zastopnika dela v podjetju (z resno in dejansko podružnico v Evropskem gospodarskem prostoru), ki ima ekonomske povezave z vložnikom ugovora, je treba navesti ime podjetja in naravo teh povezav.

  Zelo priporočljivo je, da navedete zadostne kontaktne podatke, vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko in e-poštnim naslovom.

  Ustvarite lahko tudi zastopnika pri uradu EUIPO, pri čemer boste, preden boste zastopnika dodali na seznam poklicnih zastopnikov urada, obveščeni o tem, kako bo urad opravil nadaljnje preverjanje.

  Ko končate vnašanje informacij o zastopniku, kliknite gumb „+Dodaj“ (+Add), da ga dodate v svoji prijavi.

 • Izpodbijani subjekt

  Navesti morate, ali boste ugovor vložili zoper prijavo blagovne znamke Evropske unije ali mednarodno registracijo.

  Navedite številko prijave blagovne znamke EU ali mednarodne registracije, zoper katero vlagate ugovor, in kliknite gumb „Uvozi subjekt“; če je mogoče zoper prijavo blagovne znamke EU ali mednarodno registracijo vložiti ugovor, bodo podrobnosti samodejno izpolnjene. Če pa zoper prijavo blagovne znamke EU ali mednarodno registracijo ni mogoče vložiti ugovora, se bo prikazalo sporočilo z obrazložitvijo, zakaj ugovora ni mogoče ustvariti.

  Jezik postopka ugovora je treba izbrati v skladu s členom 146 uredbe o blagovni znamki Evropske unije. Ta mora biti eden od dveh jezikov izpodbijane prijave, če je to eden od petih uradno priznanih jezikov urada EUIPO. Ko izberete prijavo blagovne znamke EU, se bodo prikazali ustrezni jeziki ugovora (če prvi jezik ni eden od petih uradno priznanih jezikov urada EUIPO, ne bo prikazan na seznamu).

  Polje „Obseg ugovora“ se nanaša na blago in storitve, zoper katere se vlaga ugovor. Privzeta možnost je „Za vse blago in storitve“.

  Če se ugovor vlaga samo zoper določeno blago in storitve v prijavi blagovne znamke EU ali mednarodni registraciji, izberite drugo možnost „Za del blaga in storitev v prijavi, in sicer:“ ter navedite, zoper katere vrste blaga in storitev se vlaga ugovor. Iz posameznega razreda lahko odstranite celotne razrede in/ali izraze. Če želite izbrisati celoten razred, kliknite križec (x) v razredu levo zgoraj. Če želite izbrisati del razreda, s klikom izberite postavke, ki jih želite izbrisati, ali uporabite možnost povleci in spusti; pri tem se bo prikazal nov gumb „Odstrani izbrane izraze“ (Remove selected words), ki ga lahko kliknete za izbris izbranega iz razreda. Če želite obnoviti prvotno različico, kliknite „Obnovi“ (Reset).

 • Razlogi za ugovor

  Ko izberete člen, na podlagi katerega boste dodali razloge, se prikaže možnost za dodajanje podlage za ugovor.

  Ugovor mora vključevati vsaj eno „podlago za ugovor“.

  V spodnji preglednici so navedeni razlogi, ki se lahko uporabijo za podlago za ugovor:

  Razlog

  Podlaga za ugovor

  Člen 8(1)(a)
  Člen 8(1)(b)

  Prijava blagovne znamke EU, nacionalna registracija/prijava blagovne znamke, mednarodna registracija, mednarodna prijava, znana blagovna znamka (člen 6a Pariške konvencije)

  Člen 8(5)

  Prijava blagovne znamke EU, nacionalna registracija /prijava blagovne znamke, mednarodna registracija, mednarodna prijava

  Člen 8(3)

  Prijava blagovne znamke EU, nacionalna registracija/prijava blagovne znamke, nacionalna registracija/prijava blagovne znamke zunaj EU, mednarodna registracija, mednarodna prijava, znana blagovna znamka (člen 6a Pariške konvencije), neregistrirana blagovna znamka

  Člen 8(4)

  Neregistrirana blagovna znamka, drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu

  Razlog

  Vrsta zastopanja

  Člen 8(6)

  Besedna

  Ko ste izbrali ustrezno podlago za ugovor, morate izpolniti vsa navedena obvezna polja in klikniti „+Shrani“ (+Save).

  Vstavljena informacija se bo nato izpisala v preglednici, kot je prikazano spodaj. Podlago za ugovor lahko izbrišete s klikom na križec (x) s funkcijo „Izbriši“ v preglednici poleg elementa, ki ga želite odstraniti. V isti ugovor je lahko vključenih več podlag za ugovor, kar storite s klikom na gumb „+“ v preglednici poleg elementa, ki mu želite dodati dodatno podlago.

 • Trditve in dokazi

  .

 • Podpis

  Ta razdelek je obvezen.

  Elektronski ugovor morate pred končno oddajo „podpisati“, tako da v ustreznih poljih elektronskega obrazca navedete svoje ime, priimek in poslovno sposobnost.

  Dodate lahko drugega podpisnika, tako da izberete možnost „Dodaj drugega podpisnika“ (Add second signatory). Dovoljena sta največ dva podpisa. Z izpolnitvijo polja s podpisom potrjujete, da ste preverili podatke in da želite podpisati in predložiti obrazec.

 • Plačilo pristojbine

  Ta razdelek je obvezen.

  Urad EUIPO mora pristojbino za ugovor prejeti v roku za ugovor.

  Če jo prejme po izteku roka za ugovor, vendar je bil plačilni nalog pri banki plačan v zadnjih desetih dneh pred iztekom tega roka, je mogoče v skladu s pogoji iz člena 8 uredbe o pristojbinah za znamke Skupnosti ugovor še vedno vložiti, če:

  • vložnik ugovora predloži dokaze o plačilu plačilnega naloga v zadnjih desetih dneh pred iztekom roka za ugovor IN
  • vložnik ugovora plača doplačilo v višini 10 % pristojbine za ugovor (dvojni pogoj).

  Vendar tega doplačila ni treba plačati, če lahko oseba dokaže, da je bil plačilni nalog pri banki plačan več kot deset dni pred iztekom roka za plačilo. Če pristojbina ni nakazana v roku za ugovor ali če zgoraj navedena določba ne velja, se šteje, da ugovor ni bil vložen.

  Urad EUIPO ne pošilja zahtevkov za plačilo.

  Upoštevajte, da mora biti plačilo pristojbin izvedeno v eurih.

  Več informacij o pristojbinah in plačilih pri uradu EUIPO v zvezi z blagovnimi znamkami.

 • Predložitev obrazca

  Sistem bo preveril, ali vaš obrazec za ugovor vsebuje kakršne koli nepravilnosti oziroma ali manjkajo kakršne koli informacije; če se pojavijo težave, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

  Ko so informacije na obrazcu veljavne, vas sistem preusmeri na potrditveno stran, ki vsebuje vse podrobnosti o vlogi, ki jo želite predložiti. Podatke lahko pred oddajo še vedno spremenite.

   

 • Shrani, natisni in ponastavi

  Obrazec ugovora lahko shranite v svojem uporabniškem območju „User Area“. Med izpolnjevanjem obrazca lahko opravljeno delo kadar koli shranite kot osnutek. Kliknite „Shrani osnutek“ v stolpcu na desni strani obrazca. Do osnutka lahko dostopate iz razdelka „Osnutki“ v svojem uporabniškem območju „User Area“.

  Ukaz „Shrani podatke na obrazcu v obliki XML“ vam omogoča, da informacije izvozite v obliki XML in jih pozneje ponovno uporabite z izbiro možnosti „Uvozi podatke iz datoteke XML“.

  Med postopkom predložitve vloge lahko svoj obrazec kadar koli natisnete. Zelo priporočljivo je, da ugovor pred predložitvijo še pregledate. Upoštevajte, da v tej fazi ugovora še niste predložili. Natisnjeni izvod se torej ne bo štel za dokaz predložitve.

  Če želite postopek ugovora začeti znova, kliknite „Ponastavi obrazec“, s čimer bodo vsa predhodno izpolnjena polja počiščena, informacije pa izbrisane.

  Da bi dokončno predložili obrazec za ugovor, kliknite gumb „Naprej“ (Next). Sistem vas bo preusmeril na platformo za plačilo, kjer boste po vnosu podrobnosti o plačilu prejeli potrditev, da je bil postopek uspešno dokončan. Prikazali se bodo številka ugovora, ki jo boste morali uporabljati kot referenčno številko za vso nadaljnjo korespondenco z uradom EUIPO, ter datum in ura (po srednjeevropskem času) predložitve. Prikazal se bo tudi gumb „Prenesi potrdilo“ (Download receipt), s katerim lahko ustvarite datoteke PDF za potrdilo o vlogi, morebitna navodila za plačilo in sam ugovor.

  Zelo priporočljivo je, da si potrdilo o predložitvi vloge natisnete ali shranite, saj urad EUIPO ne bo izdal dodatnih kopij tega potrdila. Samo uporabniki storitve eSporočila bodo prejeli kopijo v svoj poštni predal v uporabniškem območju „User Area“.

  Prav tako vam priporočamo, da preverite, ali se število priloženih datotek ujema s številom datotek, ki ste jih naložili.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.