Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Kako izvesti napredno iskanje

Napredno iskanje se uporablja za iskanje informacij o objavljenih blagovnih znamkah, modelih, imetnikih, zastopnikih in odločbah urada EUIPO v njegovih podatkovnih zbirkah. V razdelku za napredno iskanje si lahko prenesete tudi dnevne publikacije (biltene).

Funkcijo napredno iskanje uporabljajte za podrobnejša iskanja in hitrejšo pridobitev rezultatov za:

 • znamke,
 • modele,
 • informacije o lastniku,
 • informacije o zastopniku.

Z naprednim iskanjem lahko natančno preiščete posamezne skupine (znamke, modeli itd.) z uporabo številnih meril. To funkcijo uporabljajte za pridobitev podrobnejših rezultatov iskanja. Svoje iskanje lahko prilagodite iskanju določenih izrazov, besed ali besednih zvez z določenimi nizi znakov, stavkov, ki vključujejo nekatere besede, vendar ne zajemajo drugih besed, besednih zvez s posebnimi funkcijami itd.


 • Merila za napredno iskanje

  Z naprednim iskanjem je lahko vaše iskanje natančnejše.

  Privzeta merila za napredno iskanje so navedena v sivem polju na desni strani vmesnika. Na levi strani je seznam dodatnih iskalnih meril, ki jih lahko dodate svoji izbiri iskanja.

  Dodajanje iskalnih meril
  Svoji iskalni zahtevi lahko s klikom na dodatne možnosti, ki so na levi strani zaslona, dodate nova iskalna merila. Nova merila se bodo prikazala na dnu seznama iskalnih meril.

  Odstranjevanje iskalnih meril
  Za odstranitev meril s seznama kliknite na ikono križa poleg meril, ki jih želite odstraniti.

  Odstranjevanje iskalnih meril

  Da bi počistili vnesene podatke v poljih in ponastavili pogojne iskalne operatorje, kliknite na gumb „Počisti kriterije", ki je na dnu strani.

  Da bi ponastavili privzeta iskalna merila, kliknite na gumb „Ponastavi na privzeto", ki je na dnu seznama iskalnih meril.

 • Pogojni iskalni operatorji

  S pogojnimi iskalnimi operatorji (in, ali, ne) lahko opravite natančnejše iskanje na podlagi več polj. Organizirani so, kot sledi:

  • in – uporablja se, ko želite v iskanje vključiti dodatne izraze;
  • ali – uporablja se za dodajanje alternativnih izrazov za iskanje;
  • ne – uporablja se za izključitev posameznih izrazov pri iskanju.

  Pogojni iskalni operatorji veljajo samo za iskalna merila, ki so v isti vrstici kot iskalni operatorji.

 • Iskanje z nizi s spustnega seznama

  Za zmanjšanje števila rezultatov iskanja vsako iskalno polje, ki ga izpolnite (iskalni niz), dopolnite z nizom, ki ga lahko izberete s spustnih seznamov (vsebuje, je, začne se z/s, konča se z/s).

  Iskanje z nizi s spustnega seznama

  Izberite iskalni niz, ki je najprimernejši za vaše iskanje. Če na primer izberete niz „bor", se bodo prikazani rezultati spreminjali glede na uporabljeni iskalni niz:

  • je – prikazali se bodo samo popolnoma enaki zadetki za besedo „bor";
  • vsebuje – prikazali se bodo vsi rezultati, ki vsebujejo niz „bor", ne glede na njegovo mesto v besedi, na primer „pribor";
  • začne se z/s – prikazali se bodo vsi rezultati, ki vsebujejo besedilo, ki se začne z nizom „bor", na primer „borov";
  • konča se z/s – prikazali se bodo vsi rezultati, ki vsebujejo besedilo, ki se konča z nizom „bor", na primer „tabor".

  Polje za vnos besedila iz Dunajske klasifikacije
  To polje je možnost, ki vam je na voljo pod zavihkoma Blagovne znamke in Modeli.

  Pri izpolnjevanju tega polja boste lahko s funkcijo za samodokončanje polja s prikazom predlogov poiskali ustrezen razred ali podrazred Dunajske klasifikacije za figurativne elemente.

  S klikom na zvezdico (*) se odpre priročnik urada EUIPO za klasifikacijo figurativnih elementov v obliki PDF.

  Opomba: Dunajska klasifikacija je za registrirane modele Skupnosti vnesena v naslednjih razredih Locarnske klasifikacije: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 in 32.00. Razred 99.00 se za prijave od 1. 1. 2009 dalje (od začetka veljavnosti devete izdaje Locarnske klasifikacije) ne uporablja več, vendar še vedno velja za prijave pred navedenim datumom.

  Polje za vnos besedila iz Locarnske klasifikacije
  To polje je možnost, ki vam je na voljo pod zavihkom Modeli.

  Pri izpolnjevanju tega polja boste lahko s funkcijo za samodokončanje polja s prikazom predlogov poiskali ustrezen razred Locarnske klasifikacije za zadevno blago.

  S klikom na zvezdico (*) se odpre iskalnik DesignClass, ki vsebuje razširjeni seznam navedb izdelkov, ki so ga sprejeli vsi uradi za intelektualno lastnino v Evropski uniji.

  Več informacij o Locarnski klasifikaciji

 • Možnosti besedilnega iskanja

  Za polje za besedilno iskanje veljajo naslednja pravila:

  • Za „besedilo" velja kateri koli alfanumerični znak. V polje za vnos besedila lahko vpišete kateri koli znak, vendar so zvezdica (*), vprašaj (?) in dvojni narekovaji („ ") znaki s posebnimi funkcijami. Več o tem si preberite v razdelku o znakih s posebnimi funkcijami.
  • V polju za vnos besedila se ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Iste rezultate boste dobili, če na primer vtipkate „kola" ali „Kola".
  • Iskalnik prav tako ne razlikuje med posebnimi črkami, tako da boste dobili iste rezultate, če vtipkate „Müller" ali „Muller".
  • Znaka s posebnimi funkcijami (*) ali (?) se lahko uporabita kjer koli v iskalnem nizu, uporabite pa ju lahko tudi, če ne poznate enega ali več znakov.
 • Znaki s posebnimi funkcijami

  Znak s posebnimi funkcijami se lahko uporabi kot zamenjava za drugi znak ali vrsto znakov ali črk.

  Vprašaj (?)
  Nadomešča en sam neznani znak.

  Če na primer vtipkate „kompl?ment", bodo rezultati iskanja zajeli „komplement" in „kompliment".

  V iskalni niz lahko vnesete več vprašajev.

  Opomba: Vprašaj ne nadomešča presledka (za razliko od zvezdice).

  Zvezdica (*)
  Nadomešča enega ali več neznanih znakov (tudi presledke).

  Če na primer vtipkate „kompl*ment", bodo rezultati iskanja zajeli „komplement" in „kompletni management".

  V iskalnem nizu lahko hkrati uporabljate zvezdico in vprašaj.

  Na primer, vnos *1?3 bo ponudil rezultata 123 in Farmacia +123.

  Dvojni narekovaji („ ")
  Če besedo ali besedno zvezo zapišete znotraj dvojnih narekovajev, boste iskanje omejili samo na znake v narekovajih.

  Na primer: rezultat za iskanje "Živijo" bo Živijo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.