Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Postopek registracije

Pravkar ste vložili prijavo za blagovno znamko. Kaj sledi?

Po vložitvi prijave pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) bomo proučili vašo blagovno znamko, da preverimo, ali jo je mogoče registrirati. Ta postopek vključuje več korakov.

Postopek sestavljajo „obdobje preizkušanja", „obdobje za ugovor" in registracija. Obdobje preizkušanja se začne s prejemom prijave in konča z objavo prijave. Obdobje za ugovor se začne z objavo prijave in konča s koncem obdobja za ugovor. Temu sledi registracija. Registrirana blagovna znamka se nato objavi.

Obdobje preizkušanja

Obdobje za ugovor

Registracija

  • Prejem prijave

  • Objava prijave

  • Konec obdobja za ugovor

  • Objava registrirane znamke

 

Kaj se dogaja med obdobjem preizkušanja?

Naslednji potek postopkov vam ponuja pregled dejanj, ki jih urad EUIPO izvede med obdobjem preizkušanja. Izvajajo se skoraj istočasno. Status vaše prijave lahko spremljate na spletu prek orodja eSearch ali v svojem uporabniškem območju User Area.

Spodaj opisani postopek se uporablja pri prijavah, ki so bile vložene neposredno pri uradu EUIPO. Več o poti do registracije za mednarodne prijave, v katerih je imenovana Evropska unija (EU).

V postopku si sledijo naslednje stopnje: „datum vložitve prijave", „klasifikacija", „formalnosti", „absolutni razlogi", „prevod" in „iskanje". S klikom na vsakega od teh korakov boste dobili več informacij. Po dokončanju vseh korakov se blagovna znamka objavi.

Obdobje za ugovor

 
 

Če odkrijemo napako ali vas moramo obvestiti o ugovoru, bomo poslali uradno obvestilo v vaše uporabniško območje User Area, v katerem bomo navedli, kaj smo ugotovili. Na voljo imate dva meseca, da odpravite pomanjkljivosti in odgovorite na obvestilo. Zaprosite lahko za prvo dvomesečno podaljšanje roka, da pripravite odgovor. Prvo podaljšanje se običajno odobri samodejno, za drugo podaljšanje pa boste morali imeti utemeljen razlog.

Pri nekaterih postopkih bodo prijavitelje (ali njihove zastopnike) po telefonu poklicali naši preizkuševalci, da bi razrešili preproste ugovore.

Če menimo, da vaš odgovor v celoti ne odpravi naših pomislekov ali če ne odgovorite, bomo izdali končno odločitev, v kateri bomo delno ali v celoti zavrnili vašo prijavo ali zahtevo v vaši prijavi (kot je na primer zahteva za priznanje prednostne pravice). Lahko pa tudi spremenimo podrobnosti v vaši prijavi, če je to ustrezno (na primer tako, da izbrišemo opis ali dodamo zahtevano barvo). Opozarjamo, da imate pravico do pritožbe, če niste zadovoljni z rezultatom ali če menite, da je prišlo do napake.

Če se vaša prijava zavrne, je vašo prijavo za blagovno znamko EU še vedno mogoče pretvoriti (Most za intelektualno lastnino) v nacionalne registracije, če si blagovna znamka ne nasprotuje z drugimi blagovnimi znamkami.

Če ni bil podan noben ugovor, bomo vašo blagovno znamko objavili v 23 uradnih jezikih EU. To pomeni, da bomo javno objavili dejstvo, da ste vložili prijavo za to blagovno znamko za navedeno blago in/ali storitve.

Kaj se dogaja med obdobjem za ugovor?

Od datuma prijave imajo tretje strani, ki menijo, da vaša blagovna znamka ne bi smela biti registrirana, tri mesece časa za ugovor.

Razloga za ugovor sta običajno dva:

Tretja stran ima prejšnjo pravico (ali pravice) in meni, da ji bo vaša blagovna znamka, če bo registrirana, nasprotovala.

Da bi preprečila registracijo vaše blagovne znamke, ji mora ugovarjati, tako da izpolni obrazec in plača pristojbino v višini 320 EUR. Če je podana vloga za ugovor, bo vaša blagovna znamka predmet postopka ugovora, ki ga mora uspešno prestati. Ugovor je mogoče vložiti v treh mesecih od objave blagovne znamke.
 

Postopek ugovora:

Eni od petih prijav blagovne znamke EU ugovarjajo imetniki blagovnih znamk, ki so že na trgu. O teh sporih odločamo po tem, ko obe strani, prijavitelj in vložnik ugovora, predložita dokazila in utemeljitve. Prijavitelj lahko tveganje ugovora zmanjša z iskanjem morebitnih nasprotovanj pred vložitvijo prijave.
 

Naslednji diagram poteka vam ponuja pregled različnih korakov v postopku ugovora:

Časovni razpored se začne z objavo prijave in konča z objavo registrirane blagovne znamke, sestavljajo pa jo naslednji koraki: „vložitev ugovora", „preverjanje utemeljenosti", „obdobje za razmislek", „kontradiktorni postopek" in „konec postopka". S klikom na vsakega od teh korakov boste dobili več informacij.

Obdobje za pobotanje

Obdobje preizkušanja

Registracija


 

Vse odločitve o ugovoru se objavijo na spletu, vse strani, na katere odločitev negativno vpliva, pa imajo pravico do ugovora.

Če je bil ugovor uspešen, je vašo blagovno znamko EU še vedno mogoče pretvoriti (Most za intelektualno lastnino) v nacionalne registracije, če si blagovna znamka ne nasprotuje z drugimi blagovnimi znamkami.

Tretja stran meni, da vaša blagovna znamka ne bi smela biti sprejeta.

Sklicuje se lahko na kateri koli „absoluten razlog", za katerega meni, da je ustrezen. Absolutni razlogi so zahteve, ki jih mora izpolnjevati vaša blagovna znamka, na primer imeti mora razlikovalni učinek, ne sme opisovati posla, s katerim se ukvarjate, in mora biti razvidno predstavljena. Kdor želi ugovarjati vaši blagovni znamki, mora uradu EUIPO poslati ustrezni dopis in v njem navesti, zakaj po njegovem blagovne znamke ne bi smeli registrirati. To imenujemo „mnenje tretjih oseb" in je brezplačno. Vendar pa se to sredstvo lahko uporabi samo v primerih, v katerih obstaja resen razlog za izpodbijanje blagovne znamke.

Po prejetju mnenja bo urad EUIPO izdal potrdilo osebi, ki je podala mnenje (vložnik mnenja"), mnenja pa bodo sporočena prijavitelju. Po tem vložnik mnenja ne bo prejemal nobenih drugih obvestil urada EUIPO. Vložnik mnenja še posebej ne bo obveščen o izidu morebitnega vnovičnega preizkusa prijave. Kljub temu pa bodo vložniki mnenj, ki bodo želeli biti obveščeni o nadaljnji usodi zadevne prijave blagovne znamke EU, lahko dostopali do informacij v zvezi z njenim statusom v orodju eSearch.

Dokaz o registraciji

Če nihče ne vloži ugovora ali mnenja tretjih oseb, se vaša blagovna znamka registrira, registracija pa se objavi. To se naredi tako, da drugi imetniki blagovnih znamk in splošna javnost vedo, da je ta določena blagovna znamka vaša.

Objava registracije je brezplačna, izda pa se tudi potrdilo o registraciji.

Potrdilo si lahko prenesete s spleta dva dni po objavi. Potrdilo o registraciji ne bo izdano v papirni obliki. Kljub temu pa lahko zahtevate overjene ali neoverjene kopije potrdila o registraciji. To je lahko potrebno, če želite zahtevati prednostno pravico vaše blagovne znamke EU. V nekaterih sodnih pristojnostih se bo sprejelo sklicevanje na našo podatkovno zbirko (eSearch), v drugih pa se zahteva bolj uraden dokument, ki ga lahko pridobite z zahtevo za pregled spisa.

Kako izpodbijati odločitev urada EUIPO?

Strani, na katere končna odločitev negativno vpliva, se lahko pritožijo. Orodje eAppeal omogoča enotno aplikacijo za elektronsko vložitev pritožbe. Vložitev je zdaj hitrejša in enostavnejša kot kdaj koli prej. Do orodja eAppeal lahko dostopate neposredno s svojega uporabniškega območja prek našega razdelka Obrazci in vloge in prek razdelka Dejanja in sporočila po dostopu do datoteke v podatkovni zbirki eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.