Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Obrazec za prijavo v štirih korakih

Z našim obrazcem za prijavo v štirih korakih lahko enostavno vložite prijavo za registrirani model Skupnosti, in sicer v katerem koli od 23 jezikov EU. Obrazec, ki je namenjen prijavi po postopku „Fast Track", ima vključena navodila in možnost za samodokončanje, da lahko svoj model registrirate v dveh dneh ali prej.

Za dostop do obrazca za prijavo v štirih korakih se premikajte med zavihki na spletišču in sledite eni od naslednjih možnosti:

 1. „Modeli" > „Registrirajte svoj model – hitro in preprosto" > „Vložite prijavo na spletu", nato izberite obrazec za prijavo v štirih korakih in kliknite modri gumb „Začni postopek prijave".
 2. „Modeli" > „Pot do registracije" > „Vložite prijavo", nato izberite obrazec za prijavo v štirih korakih in kliknite modri gumb „Začni postopek prijave".
 3. „Domov" > „Spletne storitve" > „Vložite prijavo za model – Obrazec za prijavo v štirih korakih" in kliknite na modri gumb „Začni postopek prijave".

Za informacije o tem, kako preverjamo prijave modela, preberite naše Smernice.


Korak 1: Podrobnosti o modelu

 • Jeziki in sklic prijavitelja

  Prvi jezik
  Prvi jezik, ki ga izberete na strani „Vložite prijavo", je lahko kateri koli od 23 jezikov EU.

  Drugi jezik
  Za drugi jezik morate izbrati enega od petih delovnih jezikov urada (ES, DE, EN, FR in IT). Drugi jezik mora biti drugačen od prvega izbranega jezika. Upoštevajte, da se lahko vaš model izpodbija v tem jeziku. Če želite prejemati uradna sporočila v drugem jeziku, izberite ustrezno potrditveno polje.

  Opomba: Če ste za prvi jezik izbrali katerega od petih uradnih jezikov urada, ne morete izbrati možnosti prejemanja uradnih sporočil v drugem jeziku. Potrditveno polje zato ne bo prikazano.

  Sklic prijavitelja
  Vaš sklic lahko vsebuje največ 30 alfanumeričnih znakov, uporablja se latinica: črke a–z, A–Z, števke 0–9 in simboli. Ne uporabljajte presledkov.

  Če boste v prihodnje imeli kakršna koli vprašanja o svojem modelu, navedite številko prijave za registrirani model Skupnosti, ki jo dodeli urad.

 • Informacije o modelu(-ih)

  Poglede modela lahko dodate na dva načina:

  • dodajte slike (oblika JPEG),
  • dodajte tridimenzionalni dinamični pogled in iz njega pridobljene statične poglede.

  Slike
  Za nalaganje slik modela uporabite funkcijo „povleci in spusti" ali pobrskajte na svojem računalniku in jih naložite. Naložite lahko največ sedem zaščitenih slik in tri nezaščitene.

  Šele ko naložite sedem zaščitenih pogledov, lahko naložite še nezaščitene poglede.

  Zahteve v zvezi s pogledi:

  • 2 MB na sliko;
  • oblika JPEG;
  • barvni model RGB, barvni model CMYK (ki bo pretvorjen v barvni model RGB, kar bo morda vplivalo na barve), lestvica sivine, črno-beli ali barvni modeli. Da bi se izognili samodejni pretvorbi barv in ohranili njihovo zanesljivost na zaslonu, se priporoča uporaba slik RGB namesto CMYK. Nalaganje 3D-dinamičnih pogledov IN drugih statičnih pogledov je omejeno;
  • ločljivost tiskanja: najmanj 72 in največ 300 dpi;
  • največja velikost slike: 5 000 x 5 000 slikovnih pik;
  • slike v obliki Progressive JPEG bodo pretvorjene v obliko baseline.

  Zahteve v zvezi s prilogami (pri zahtevah za priznanje prednostne pravice, zahtevah za priznanje razstavnih prednostnih pravic, splošnih pooblastilih za zaposlene v vlogi zastopnikov):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikacije
  Pogled mora biti prikazan na nevtralnem ozadju in mora biti takšne kakovosti, da so vse podrobnosti, ki so pomembne za zaščito modela, jasno razvidne, poleg tega pa mora omogočati, da se lahko za vpis v register in neposredno objavo v Biltenu modelov Skupnosti zmanjša ali poveča na ustrezno velikost.

  Prikaz videza modela ne sme vsebovati razlag, besedila ali simbolov in ne sme biti oštevilčen.

  Ponavljajoči se površinski vzorci: Če se prijava za registrirani model Skupnosti nanaša na ponavljajoč se površinski vzorec, mora prikaz videza modela vsebovati celoten vzorec in zadosten del ponavljajoče se površine.

  Tipografska pisava: Če se prijava za registrirani model Skupnosti nanaša na videz izdelka, ki je tipografska pisava, mora prikaz videza modela zajemati niz vseh malih in velikih črk v abecedi in vseh arabskih številk, skupaj s petvrstičnim besedilom, pri katerem je uporabljena ta pisava, pri čemer morajo biti črke in številke velikosti pisave 16.

  Priporočljivo je, da obrazloženim specifikacijam namenite posebno pozornost. Praksa je pokazala, da je neupoštevanje teh specifikacij eden od najpogostejših razlogov, zaradi katerih urad EUIPO opozori na pomanjkljivost prijave, kar neizogibno vodi do dodatnega dela in izgube časa za uporabnike.

  Uporaba drugih elementov v pomoč pri prepoznavanju značilnosti modela
  Prikaz videza modela mora biti omejen na značilnosti modela, za katerega se zahteva varstvo. Vendar lahko vsebuje tudi druge elemente, ki pomagajo pri prepoznavanju značilnosti modela, za katerega se zahteva varstvo. Prijavitelj se mora pri tem zavedati svoje odgovornosti, da na primer črtkane in razmejitvene črte uporablja tako, da jasno opredeli, katere značilnosti modela želi zaščititi.

  Kadar želite posebej poudariti določen del modela, da bi tako pokazali, da zahtevate varstvo le za ta del oziroma da tega dela izrecno ne želite zaščititi, imate na voljo naslednje možnosti:

  • črtkane črte za označevanje elementov, za katere se varstvo ne zahteva;

  • razmejitvene črte za označevanje značilnosti modela, za katere se zahteva varstvo;

  • barvno senčenje in zamegljevanje za izključitev določenih značilnosti modela iz obsega varstva;

  • prekinitve za označevanje, da se varstvo ne zahteva za natančno določeno dolžino modela.

  Na pogledih prikaza videza ne sme biti nobenega razlagalnega besedila, izraza ali znaka.

  Katere so ključne koristi dodajanja nezaščitenih slik?

  • Šteje se, da so bile slike vložene skupaj s prijavnim obrazcem, zato so lahko del zahteve za priznanje prednostne pravice v poznejši prijavi.
  • Uporabiti jih je mogoče za pojasnitev modela, kar lahko preizkuševalcu pomaga pri ocenjevanju zaščitenih slik.
  • Ko prijavitelj naloži slike, jih lahko pregleda in nezaščiteni pogled spremeni v zaščitenega in obratno.

  Opomba: Nezaščiteni pogledi bodo v orodju eSearch plus na voljo le imetnikom modela.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi
  Elektronska prijava registriranega modela Skupnosti sprejema novo vrsto prikaza pogledov, ki se uporablja kot orodje za pridobitev pogledov v prijavi: tridimenzionalne dinamične poglede. Če s svojega računalnika naložite tridimenzionalni dinamični pogled v obliki OBJ, STL ali X3D, lahko pridobite statične poglede zaščitenih ali nezaščitenih slik modelov.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi simulirajo tridimenzionalne perspektive v dvodimenzionalnem okolju (zaslon), saj lahko spreminjate pogled (tako da ga premikate oziroma povečate ali pomanjšate), da vidite različne perspektive. Pogledov, zajetih iz tridimenzionalnega pogleda, ni mogoče spreminjati (statični pogledi), prijavnemu obrazcu pa bodo dodani kot pogledi za ustrezni model.

  Tridimenzionalne dinamične poglede modela naložite tako, da uporabite funkcijo „povleci in spusti" ali pobrskate po datotekah na svojem računalniku.

  Tridimenzionalni dinamični pogledi – tehnične specifikacije
  Ko tridimenzionalni dinamični pogled naložite v obrazec za prijavo registriranega modela Skupnosti, bo prikazan z naslednjimi tehničnimi značilnostmi:

  • sivo prelivajoče ozadje;
  • sam tridimenzionalni dinamični pogled je prikazan v beli barvi;
  • tridimenzionalne dinamične poglede je mogoče naložiti v kateri koli od naslednjih treh oblik: OBJ, STL ali X3D;
  • največja velikost na priponko za tridimenzionalne modele v obliki OBJ, STL ali X3D (za poglede modela): 20 MB;
  • statični pogledi, pridobljeni iz tridimenzionalnega dinamičnega pogleda, bodo enobarvni (prikazani samo v črni in beli barvi);
  • senčenje: označevanje tridimenzionalnega dinamičnega pogleda z virom svetlobe s perspektive uporabnika;
  • velikost v slikovnih pikah je 490 x 315 in je nespremenljiva. Uporabniki lahko v okviru vidijo, da prostor, ki je na voljo za tridimenzionalni dinamični pogled, ostane nespremenjen, če brskalnik povečajo ali zmanjšajo;
  • kadar uporabljate tridimenzionalni dinamični pogled, je treba vse statične poglede pridobiti iz tridimenzionalnega pogleda.

  Opomba: Internet Explorer 10 in njegove starejše različice ne podpirajo datotek vrste X3D.

  Opomba: Modele, ki so sestavljeni iz površinskih ornamentov ali jih vključujejo, je treba predložiti brez tridimenzionalnih dinamičnih pogledov.

  Opomba: Binarna oblika STL ni podprta. Binarno obliko STL lahko s pomočjo orodij pretvorite v standardno obliko STL.

  Katere so ključne koristi uporabe tridimenzionalnih dinamičnih pogledov?

  • Ko bo model objavljen, bo viden v orodju eSearch plus in bo na voljo ne le preizkuševalcem, temveč tudi vsem zainteresiranim stranem, kot so tretje osebe in sodniki.
  • Jasno bo, da statične slike izhajajo iz enega modela.
  • To bo pripomoglo k razumevanju medsebojne povezave različnih statičnih pogledov.
  • Zelo malo verjetno je, da bo prikaz videza modela pomanjkljiv, kar je dobro za prijavitelje in urad.

  Kako premikati tridimenzionalni dinamični pogled?
  S tridimenzionalnim dinamičnim pogledom lahko svoj model predstavite iz različnih zornih kotov kamere.

  Premikanje tridimenzionalnega dinamičnega pogleda
  Uporabite puščice (levo, desno, navzgor, navzdol) na tipkovnici in/ali tipko za povečanje ali pomanjšanje polja.

  Kontrolne tipke na tipkovnici

  Ali uporabite miško in kliknite na pogled.

  Dinamični pogled tridimenzionalnega modela

  Da boste lažje spreminjali zorne kote kamere, uporabite možnost „Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici" in izberite enega od pogledov.

  Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici

  Kako ustvarite slike želenega pogleda?
  To lahko naredite na dva načina:

  Ustvari pogled iz tega zornega kota
  Zorni kot Ustvari vnaprej opredeljene poglede
  Vnaprej opredeljeni pogledi
  • Ko izberete pogled iz svojega tridimenzionalnega dinamičnega pogleda, kliknite gumb „Ustvari pogled iz tega zornega kota". Nato se bo prikazala spodnja slika.


  • Kliknite gumb „Ustvari vnaprej opredeljene poglede", da se bodo samodejno ustvarilo vseh sedem pogledov, ki so prikazani na osnovnih kontrolnih tipkah na tipkovnici. Nato se bodo prikazale spodnje slike.


  Ustvarite lahko največ sedem zaščitenih slik, funkcijo pa lahko uporabite tudi, da ustvarite tri dodatne nezaščitene slike.

  Premakni, izbriši in odpri sliko
  Kliknite ikono „Premakni" Ikona Premakni na sliki, da spremenite vrstni red pogledov modela in nezaščitene slike spremenite v zaščitene.

  Kliknite ikono „Izbriši" Ikona Izbriši na sliki, da izbrišete pogled modela.

  Kliknite naloženo sliko in jo odprite v naravni velikosti.

 • Navedba(-e) izdelka(-ov)/Locarnska klasifikacija

  Navedba izdelka
  Dodati boste morali navedbo izdelka. Ta ne vpliva na obseg varstva registriranega modela Skupnosti, temveč se zahteva iz pravnih razlogov. Navedbo izdelka morate poiskati na seznamu izdelkov EuroLocarno. Za vsak model, ki ga prijavljate, morate vnesti navedbo izdelka.

  Klasifikacija
  Če uporabite seznam EuroLocarno, bo samodejno prikazan tudi razred Locarnske klasifikacije, v katerega spada vaš izdelek.

 • Kako lahko dodam navedbo izdelka?

  Preden vam pojasnimo, kako dodate navedbo izdelka, je treba vedeti, da:

  • lahko en model vsebuje največ pet izrazov;
  • morajo v združeni prijavi vsi izrazi spadati v isti razred, izjema so izrazi iz razreda 32, ki jih je mogoče vnesti dodatno (ker ornamenti spadajo v razred 32).

  Navedba izdelka in razvrstitev po Locarnski klasifikaciji se lahko dodata na dva načina:

  1. z vnosom izdelka, ki ga model predstavlja, in klikom gumba „Dodaj" se bo izraz samodejno dokončal in preveril v skladu s seznamom izdelkov EuroLocarno.

   Locarnska klasifikacija

   Če se navedba izdelka pojavi v zelenem oknu, to pomeni, da so bili izrazi ustrezno potrjeni. Številki razreda in podrazreda se bosta samodejno pojavili v stolpcu „Locarnska klasifikacija" na levi strani, kot je prikazano spodaj:

   Izrazi iz Locarnske klasifikacije
    
  2. Če kliknete povezavo „Brskaj", se bo v pomožnem oknu prikazal celoten seznam navedb izdelkov EuroLocarno.

   Brskaj

   Izberite svojo navedbo izdelka

   To orodje vam pomaga izbrati pravilne navedbe izdelkov, vključno z razredi in podrazredi. Navedbo izdelka boste morali vnesti v vrstico za iskanje in klikniti gumb „Išči" oziroma iskati po razredu/podrazredu.

   Išči navedbo izdelka

   Nato se bodo prikazali vsi rezultati iskanja skupaj z opredelitvijo razreda in podrazreda. Odkljukajte okence na levi strani seznama rezultatov in izberite pravilno navedbo izdelka. Ko izberete navedbe, lahko pregledate celoten seznam s klikom na gumb „Ogled moje izbire" ali gumb „Naprej". Nato kliknite gumb „Nadaljuj" in izraze dodajte svoji prijavi modela.

   Če je bil izraz pravilno potrjen, se bo v zelenih pikčastih okencih pojavila pravilna navedba izdelka, v stolpcu „Locarnska klasifikacija" na levi strani pa se bosta samodejno prikazali številki razreda in podrazreda.

   Seznam potrjenih izrazov
 • Odlog objave in opis

  Odlog objave
  Ob vložitvi prijave za registrirani model Skupnosti lahko zahtevate, da se objava modela odloži za največ 30 mesecev. Izdelek lahko tako ostane zaupen, dokler ga niste pripravljeni razkriti. Če se odločite, da registriranega modela Skupnosti sploh ne boste objavili, bo registracija po 30‑mesečnem odlogu potekla.

  Po izteku obdobja za odlog boste morali za objavo modela plačati ustrezne pristojbine.

  Opomba: Pristojbino za objavo lahko poravnate skupaj s pristojbino za odlog objave ob predložitvi prijave. Vendar se vam pristojbina za objavo ne povrne, če se pozneje odločite, da modela ne želite objaviti.

  Opis
  Če želite, lahko dodate opis modela, vendar je to neobvezno.

  V členu 1(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti je navedeno, da lahko prijava vsebuje en opis videza izdelka, ki ne presega 100 besed in ki razlaga prikaz videza izdelka ali primerek; opis se mora nanašati samo na značilnosti, ki so razvidne iz reprodukcije videza izdelka ali primerka; ne sme vsebovati navedb o domnevni novosti ali individualni naravi videza izdelka ali njegovi tehnični vrednosti.

  Vendar če opis ni v skladu z uredbo, se ugovor ne vloži. Opis se ne prouči, vendar ga lahko preizkuševalec uporabi za odpravo kakršnega koli dvoma. Če sta na primer predloženi dve sliki, ki prikazujeta različni karti, mora preizkuševalec vložiti ugovor, če pa je v opisu navedeno, da sta prikazani različni strani iste karte, ugovora ni treba vložiti.

  Opomba: Opisi, predloženi po datumu vložitve prijave, ne bodo sprejeti.

  Odlog objave
 • Informacije o oblikovalcu(-ih)

  Namen tega neobveznega razdelka je povezati oblikovalca z ustreznim modelom. Če izberete možnost „Ustvari novo", morate predložiti naslednje podatke o oblikovalcu(-ih):

  • ime in priimek, če gre za samostojnega oblikovalca, ali
  • ime skupine oblikovalcev, kadar je to ustrezno.
  Podrobnosti o oblikovalcu

  Dodaj oblikovalca

  Če je urad oblikovalcu predhodno dodelil identifikacijsko številko, jo boste morali vnesti, podatki pa se bodo nato uvozili iz podatkovne zbirke.

  Če se je oblikovalec odrekel pravici do navedbe, odkljukajte polje „Odpoved".

  Odpoved
 • Vložiti želim zahtevo za priznanje prednostne pravice

  Če ste v zadnjih šestih mesecih vložili prijavo za isti model, lahko s klikom na gumb „Dodaj prednostno pravico" vložite zahtevo za priznanje prednostne pravice.

  Vtipkaj številko prednostne pravice ali identifikacijsko številko modela Dodaj zahtevo za priznanje prednostne pravice
  • S spustnega seznama izberite „državo prve vložitve prijave".
  • Vpišite številko prednostne pravice ali identifikacijsko številko modela (polje se bo samodejno dokončalo, če so podrobnosti o modelu na voljo v orodju DesignView) in kliknite „Uvozi".
  • Lahko pa podatke vnesete ročno s klikom na gumb „Ustvari ročno".
  • Dodajte datum vložitve prijave in številko vložitve. Zahtevane dokumente morate priložiti ob vložitvi prijave, razen če je država prve vložitve urad EUIPO.

  Opomba: Če prva prijava ni bila opravljena v enem od uradnih jezikov EU, je treba priložiti izvod prevoda.

 • Shrani model in kopiraj iz modela

  Ko vnesete vse zahtevane podatke o modelu, ga shranite. Nato si lahko ogledate povzetek podatkov o svojem modelu in jih uredite.

  Informacije o modelu(-ih)

  Če želite dodati nov model, kliknite gumb „Dodaj nov" ali kopirajte informacije iz modela, ki ste ga že dodali, s klikom na gumb „Kopiraj iz modela". Če ste že predložili več modelov, lahko izberete številko tistega modela, katerega informacije želite kopirati.

  Kopiraj iz modela

Korak 2: Podobni modeli

 • Kaj je orodje DesignView?

  DesignView je večjezično in za uporabo preprosto spletno orodje za preverjanje podatkov o modelih. Vsem spletnim uporabnikom omogoča brezplačno iskanje modelov vseh sodelujočih uradov, vključno z uradom EUIPO in sodelujočimi nacionalnimi uradi.

  Zagotavlja dostop do prijav in registracij modelov, ki jih sodelujoči uradi zagotovijo prek enotne in edinstvene platforme. Vsak urad je lastnik vsebin, ki jih ponuja, in je odgovoren za njihovo vsakodnevno posodabljanje.

 • Kaj omogoča orodje DesignView?
  1. Brezplačno preverjanje obstoječih modelov in tržnih gibanj po vsej Evropi.
  2. Pridobitev enostavnega dostopa do storitev po registraciji modela.
  3. Pomoč pri preverjanju novosti modela.
  4. Zagotavljanje pomoči carinskim organom v njihovih postopkih ali sodnikom, na primer v primerih spora med strankami v pravno‑upravnih in pravnih postopkih.
  5. Pomoč uradom, na primer pri izvajanju podrobnih preizkusov, ali pomoč preizkuševalcem pri preverjanju prejšnjih prednostnih pravic.

Korak 3: Ustvari račun/Prijava

 • Ustvari račun/Prijava

  Na tej točki imate na voljo dve možnosti:

  • če nimate računa pri uradu, kliknite gumb „Ustvari račun";
  • če ste imetnik računa pri uradu, vnesite svoje podatke in kliknite gumb „Prijava".

  Vaši podatki se bodo nato uvozili v prijavni obrazec.

  Prijave za registrirani model Skupnosti za nerezidente EU/podjetja s sedežem zunaj EU
  Če živite zunaj Evropske unije (EU), lahko prijavite registrirani model Skupnosti, vendar boste morali uporabiti obrazec za naprednejše uporabnike in imenovati zastopnika.

 • Prijavitelji in zastopniki

  Prijavitelja in/ali zastopnika je mogoče vključiti na dva načina.

  Dodajanje obstoječega prijavitelja/zastopnika
  Vnesite prijaviteljevo/zastopnikovo ime. Prikazal se bo seznam obstoječih vnosov – izberite ustreznega in kliknite gumb „Uvozi". Prikazali se bodo prijaviteljevi/zastopnikovi podatki; za nadaljevanje boste morali klikniti gumb „Dodaj". Ta način lahko uporabite, če so bili podatki že kadar koli prej vneseni.

  Opomba: Obstoječega zastopnika lahko dodate le, če ste prijavljeni kot zastopnik.

  Dodajanje novega prijavitelja

  1. Kliknite gumb „Ustvari novo" in vpišite podatke.
  2. Izberite vrsto prijavitelja s spustnega seznama.
  3. Izpolnite preostali del obrazca (obvezna polja so označena z zvezdico*).
  4. Za nadaljevanje kliknite gumb „Dodaj".

  Opomba: Novih zastopnikov ne morete dodati, če uporabljate obrazec za prijavo v štirih korakih po postopku „Fast Track".

  Združenja
  Pri izpolnjevanju prijave v imenu združenja vnesite samo identifikacijsko številko združenja.

 • Osnutki (shrani mojo prijavo kot osnutek)
  Med izpolnjevanjem prijavnega obrazca lahko kadar koli shranite že opravljeno delo, tako da prijavo shranite kot osnutek. Kliknite gumb „Shrani prijavo" v stolpcu na desni strani prijavnega obrazca, ki je označen s to ikono Ikona Shrani. Do osnutka lahko dostopate iz razdelka „Osnutki" v svojem uporabniškem območju User Area.
 • Ponastavi prijavni obrazec

  Če želite prijavni postopek začeti znova, kliknite gumb „Ponastavi prijavo" in vsa predhodno izpolnjena polja bodo počiščena, podatki pa izbrisani.

 • Natisni mojo prijavo

  Prijavni obrazec lahko natisnete kadar koli med postopkom prijave.


Korak 4: Potrdi in plačaj

 • Potrditev

  Preglejte podatkov o sebi in svojem modelu
  Na tej stopnji lahko vidite podatke o prijavi, ki jo nameravate predložili; pred predložitvijo prijave jih lahko še vedno spremenite v polju „Podrobnosti o modelu".

 • Podpis

  Z izpolnitvijo polj „Podrobnosti o modelu" in „Funkcija podpisnika" potrjujete, da ste preverili podatke in da želite predložiti prijavo modela.

  Podpis

  Kot dodatnega podpisnika lahko dodate eno osebo.

  Opomba: Upoštevajte, da se lahko na prijavni obrazec podpišejo samo fizične osebe.

  Ko pregledate svojo prijavo, kliknite gumb „Potrdi in plačaj".

  Potrdi in plačaj

  V oknu za plačila morate izbrati način plačila, ki ga želite uporabiti.

  Opomba: Možnost plačila z bančnim nakazilom ni na voljo za prijavni obrazec za prijavo v štirih korakih po postopku „Fast Track".

  Ko kliknete gumb „Potrdi plačilo" in „Nadaljuj" v naslednjem oknu, bo vaša prijava predložena.

  Potrdi in plačaj Potrdi in plačaj
 • Kaj se zgodi, ko predložim prijavni obrazec?

  Po končanem postopku predložitve prijave boste prejeli potrditev, da je bila vaša prijava pravilno vložena, in uradno številko prijave. Poleg tega boste morali prenesti uradno potrdilo in potrditev v eni sami datoteki PDF. Upoštevajte, da urad EUIPO ne izdaja kopij potrdil.

  Potrditev, da je bila prijava pravilno predložena
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.