Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Opredelitev blagovne znamke

Blagovne znamke so znaki, ki se uporabljajo v trgovanju za identifikacijo izdelkov.

Vaša znamka je simbol, po katerem vas prepoznajo vaše stranke. Po njej se razlikujete od konkurentov. Z registracijo lahko znamko zaščitite in nadalje razvijate.

V nekaterih državah lahko pridobite zaščito tudi, če vaša znamka ni registrirana; pomembno je le, da se uporablja. Vendar pa je vedno bolje, da jo registrirate in ste tako upravičeni do najboljše zaščite.

Edina omejitev pri registraciji znamke je, da mora ta biti opredeljena nedvoumno, sicer ne bo niti vam samim niti vašim konkurentom jasno, kaj zajema. 

Pri uradu EUIPO lahko registrirate naslednje vrste znamk:

Ikona besedne znamke je predstavljena s črko A

Besedna znamka

Besedno znamko sestavljajo izključno besede ali črke, številke, drugi standardni tipografski znaki ali njihova kombinacija, ki jih je mogoče natipkati.

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke je predstavljena z mnogokotnikom

Figurativna znamka

To je znamka, pri kateri se uporabijo nestandardni znaki, stilizacija ali razporeditev znakov ali grafična poteza ali barva, vključno z znamkami, ki jih sestavljajo izključno figurativni elementi.

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke z besednimi elementi je predstavljena z mnogokotnikom, v katerem se nahaja črka A

Figurativna znamka z besednimi elementi*

Figurativna znamka iz kombinacije besednih in figurativnih elementov.

Ogled primerov
 
Ikona tridimenzionalne znamke je predstavljena s tridimenzionalnim poliedrom

Oblikovna znamka

Oblikovna znamka je sestavljena iz tridimenzionalne oblike oziroma takšno obliko zajema. Vsebuje lahko posodo, embalažo, sam proizvod ali njegov videz.

Ogled primerov
Ikona barvne znamke je predstavljena z vzorcem barvne palete

Oblikovna znamka z besednimi elementi*

Oblikovna znamka, ki vsebuje besedne elemente.

Ogled primerov
Ikona zvočne znamke je predstavljena z zvočnikom

Pozicijska znamka

Pozicijska znamka je sestavljena iz posebnega načina, na katerega je znamka nameščena ali pritrjena na izdelek.

Ogled primerov
 
Ikona besedne znamke je predstavljena s črko A

Znamka z vzorcem

Znamka z vzorcem je sestavljena izključno iz niza elementov, ki se redno ponavljajo.

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke je predstavljena z mnogokotnikom

Barvna (enobarvna) znamka

Barvna (enobarvna) znamka je prav to – blagovna znamka, ki je sestavljena izključno iz ene barve (brez robov).

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke z besednimi elementi je predstavljena z mnogokotnikom, v katerem se nahaja črka A

Barvna znamka (iz kombinacije barv)

Znamka, ki je sestavljena izključno iz kombinacije barv (brez robov).

Ogled primerov
 
Ikona besedne znamke je predstavljena s črko A

Zvočna znamka

Zvočna znamka je sestavljena izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov.

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke je predstavljena z mnogokotnikom

Znamka gibanja

Znamka gibanja je sestavljena iz gibanja ali spremembe položaja elementov znamke ali ju zajema.

Ogled primerov
Ikona figurativne znamke z besednimi elementi je predstavljena z mnogokotnikom, v katerem se nahaja črka A

Multimedijska znamka

Znamka, ki je sestavljena iz kombinacije slike in zvoka ali ju zajema.

Ogled primerov
 
Ikona besedne znamke je predstavljena s črko A

Holografska znamka

To je nova vrsta blagovnih znamk (od 1. oktobra 2017). Sestavljajo jo elementi s holografskimi značilnostmi.

Ogled primerov

 

* Opomba: Vrste blagovnih znamk, označene z zvezdico, v skladu z izvedbeno uredbo o blagovni znamki EU niso ločene vrste. Se pa iz praktičnih in tehničnih razlogov ločujejo pri elektronski vložitvi prijave.

 

Na kratko o teoriji

Intelektualna lastnina

Koncept, na katerem temelji intelektualna lastnina, je zelo jasen in nas spremlja že dolgo. Intelektualna lastnina nas obkroža povsod, ne glede na to, kam gremo.

Samo misli ali zamisli ne štejejo, intelektualna lastnina opredeljuje in ščiti človekove inovacije in stvaritve.

  • Blagovne znamke potrošnikom sporočajo izvor izdelkov.
  • Z modelom je določen zunanji videz izdelka.
  • Avtorske pravice se nanašajo na umetniška dela, kot so knjige, glasba, slike, skulpture in filmi.
  • Patenti ščitijo tehnične inovacije na vseh tehnoloških področjih.

Intelektualna lastnina je priznanje inovatorjem in vsakomur omogoča, da črpa koristi iz svojih dosežkov.

 

Prenesi načrt – ta vam bo pomagal pri registraciji vaših pravic.


Koncept načrta podzemne železnice se uporablja za prikaz časovnice različnih postopkov v zvezi z intelektualno lastnino.

 

 

Več virov o intelektualni lastnini

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.