Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Kaj je lahko blagovna znamka EU

Blagovna znamka EU je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti besed (vključno z osebnimi imeni), ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali embalaže blaga ali zvokov.

Z Uredbo o spremembi (EU) 2015/2424 je bila 1. oktobra 2017 umaknjena „zahteva za grafični prikaz videza“.

V praksi to pomeni, da lahko za vašo blagovno znamko, če spada v eno od kategorij blagovnih znamk, ki jih Urad sprejema in se jo da predstaviti v sprejemljivih oblikah, vložite prijavo, ne da bi jo morali prikazati tudi grafično.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kakšne vrste blagovno znamko bi radi zaščitili?

Glede na to, kaj želite zaščititi (besedo, lik, barvo itd.), so vam na voljo različne možnosti blagovnih znamk. Oglejte si možnosti.

Znaki, ki sestavljajo blagovno znamko, morajo biti takšni, da ločujejo blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugega podjetja.

Blagovno znamko je mogoče registrirati, če ima razlikovalni učinek, poleg tega pa ne sme opisovati, kaj prodajate.

 
 

Vaša blagovna znamka mora imeti razlikovalni učinek.

Potrošniki morajo biti sposobni prepoznati znak vaše znamke, npr. kot označbo porekla. Po njem bi se morali razlikovati od drugih podjetij na trgu, da lahko zaščitite in gradite podobo blagovne znamke in njeno vrednost.

Vaša blagovna znamka ne sme opisovati, kaj prodajate.

Vaše znamke ne bi smel predstavljati le znak, ki samo ponazarja blago in/ali storitve, ki jih ponujate. Taki znaki naj ostanejo na voljo vsem: vam in vašim konkurentom.

 

Še vedno ne razumete popolnoma? Naslednji primer bo pomagal odpraviti vse preostale nejasnosti.

Ne razlikovalno
Potrošnik steklenice, kakor je predstavljena tukaj, ne bo zaznal kot razlikovalen znak, ki

Vino

Preveč opisno
Potrošniki v tem primeru steklenice ne bodo prepoznali kot razlikovalne sestavine, beseda „vino“ pa samo opisuje vsebino steklenice. Razumeli jo bodo le kot opis proizvoda.

Primeri ustreznih blagovnih znamk, ki so razlikovalne, a ne preveč opisne.

Joe
Bloggs

Blagovna znamka, primerna za registracijo
Čeprav v tem primeru steklenica sama nima razlikovalnega učinka, pa potrošniki zaradi dodane nalepke z razlikovalnim imenom na njej prepoznajo blagovno znamko, ki označuje točno določeno znamko.

 

Urad EUIPO bo zavrnil vašo prijavo znamke, če bo menil, da ne izpolnjuje teh in nekaterih drugih zahtev. Če želite, si lahko ogledate tudi druge razloge za zavrnitev blagovne znamke (ki se imenujejo tudi absolutni razlogi).

Če imate pomisleke, poiščite nasvet strokovnjaka. Mi takega svetovanja ne moremo zagotoviti.

 

Katere vrste blagovnih znamk je mogoče registrirati?

Registrirati je mogoče tri   vrste znamk: posamezne znamke, certifikacijske znamke in kolektivne znamke.

Na podlagi posamezne znamke se blago in storitve enega podjetja ločijo od blaga in storitev drugega podjetja.

Vendar to ne pomeni, da mora biti posamezna znamka v lasti ene same osebe: posamezne znamke so lahko v lasti ene ali več pravnih ali fizičnih oseb. To pomeni, da je prijaviteljev več.

Osnovna pristojbina za prijavo za posamezno blagovno znamko znaša od 850 EUR (prek elektronskih sredstev).

Na podlagi kolektivnih znamk se blago in storitve skupine podjetij ali članov združenja ločijo od blaga in storitev konkurentov. S kolektivnimi znamkami je mogoče krepiti zaupanje potrošnikov v proizvode in storitve, ki se ponujajo na podlagi kolektivne znamke. Zelo pogosto se uporabljajo za prepoznavanje izdelkov, ki imajo neko skupno značilnost.

Prijavo kolektivne znamke lahko vložijo samo združenja izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev ter pravne osebe, za katere velja javno pravo.

Pristojbina za prijavo kolektivne znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev)

Certifikacijske znamke je urad EUIPO uvedel 1. oktobra 2017. Na ravni EU je to nova vrsta blagovne znamke, čeprav na nacionalnih ravneh obstajajo že mnogo let. Uporabljajo se kot navedba, da blago in storitve ustrezajo certifikacijskim zahtevam institucije ali organizacije za potrjevanje. So znak nadzorovane kakovosti.

Vsaka fizična ali pravna oseba, tudi ustanove, telesa in organi javnega prava, lahko prijavi certifikacijsko znamko EU, če ne opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani.

Pristojbina za prijavo ceritifikacijske znamke znaša 1 500 EUR (prek elektronskih sredstev).

Celoten seznam pristojbin za znamko 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.