Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avancerat formulär

Det avancerade formuläret är avsett för mer komplexa ansökningar. Du använder detta formulär om du vill lämna in din egen lista över varor och tjänster, registrera ett kollektivmärke, begära omvandling av ett internationellt varumärke eller lämna in flerspråkiga delar av märket på de två språken i ansökan.

Du kan kontrollera om termerna i din lista över varor och tjänster är godkända för Fast Track med hjälp av vårt verktyg för att skapa listor över varor och tjänster.

Obligatoriska fält är markerade med asterisk (*).

Du hittar det avancerade ansökningsformuläret genom att gå till avsnittet ”Varumärken> Vägen till registrering> Ansök nu” på webbplatsen. Klicka sedan på knappen ”Starta ansökan” för att öppna det avancerade ansökningsformuläret.

Starta ansökan

Du måste vara registrerad som användare för att göra en varumärkesansökan med hjälp av det här verktyget. Du måste därför registrera dig om du inte redan gjort det.

EU-varumärkesansökningar för personer som inte är bosatta inom EU
Du kan ansöka om EU-varumärke även om du är bosatt utanför Europeiska unionen, men du måste i så fall utse ett ombud.

 
 • Språk och referens

  Första språk
  Välj det språk du vill använda för din ansökan (första språk) från rullgardinsmenyn. Du kan välja ett av EU:s 23 språk.

  Andra språk
  Du måste ange ett andraspråk, som ska vara något av EUIPO:s fem officiella språk (DE, EN, ES, FR, IT). Det andra språket måste vara ett annat än det första språket. Kom ihåg att ditt varumärke kan bestridas på detta andra språk.

  Personlig referens

  Referensen kan bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a–z, A–Z, 0–9. Använd inte mellanslag. Använd den officiella EUIPO-referensen vid eventuella senare frågor om ditt varumärke.

 • Använd befintliga EU-varumärkesuppgifter som mall

  Skriv in varumärkets namn eller nummer, helt eller delvis – en lista över befintliga motsvarande varumärken visas – välj det som passar och klicka på ”Importera”. Om du klickar på länken ”Visa” kan du se varumärket i eSearch plus.

  Om du väljer att importera varumärket som mall går registreringen snabbare eftersom uppgifterna fylls i på förhand. Avsnitten kan redigeras enligt dina önskemål.

 • Begäran om prioritet

  Lägg till prioritet
  Klicka på knappen ”Lägg till prioritet” om du vill begära prioritet. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Välj ”Land för första ansökan” i rullgardinsmenyn.

  • Skriv in varumärkets namn (fältet fylls i automatiskt om uppgifter om varumärket finns i TMview) och klicka på ”Importera”, eller

  • Skriv in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa manuellt”.

  • Skriv in ansökningsdag och ansökningsnummer. Du kan välja alternativet att bifoga nödvändiga dokument samtidigt med ansökan eller vid ett senare tillfälle (tre månader från den dag då begäran om prioritet har tagits emot).

  Observera: Om den första ansökan inte gjordes på något av EU:s officiella språk bör en kopia av översättningen bifogas.

  Begär prioritet senare
  Välj kryssrutan intill knappen ”Lägg till prioritet” om du vill begära prioritet vid ett senare tillfälle (detta kan göras upp till två månader efter ansökningsdatum).

 • Begäran om företräde

  Klicka på knappen ”Lägg till företräde” om du vill begära företräde för din ansökan. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Välj den EU-medlemsstat där märket registrerades från rullgardinsmenyn.

  • Skriv in varumärkets namn eller nummer (fältet fylls i automatiskt) och klicka på ”Importera”, eller

  • Skriv in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa manuellt”.

  • Välj aktuellt alternativ i fältet ”Typ av registrering”.

  • Skriv in ansökningsdag, ansökningsnummer, registreringsdatum och registreringsnummer och välj sedan om du vill bifoga nödvändiga dokument samtidigt med ansökan eller vid ett senare tillfälle (tre månader från den dag då begäran om företräde har tagits emot).

 • Begäran om utställningsprioritet

  Begäran om utställningsprioritet i ansökan
  Klicka på knappen ”Lägg till utställning” om du vill lägga till en begäran om utställningsprioritet i din ansökan. Ett nytt avsnitt öppnas.

  1. Välj utställningens namn från rullgardinsmenyn.

  2. Ange första tillgänglighetsdagen.

  3. Välj alternativet att bifoga nödvändiga handlingar i samband med ansökan eller gör detta vid ett senare tillfälle (upp till tre månader efter ansökningsdatum).

  4. Klicka på knappen ”+ Lägg till”.

  Begär utställningsprioritet senare
  Välj kryssrutan intill knappen ”Lägg till utställning” om du vill begära utställningsprioritet vid ett senare tillfälle (upp till två månader efter ansökningsdatum).

 • Omvandling för internationell registrering

  Klicka på knappen ”Lägg till omvandling för internationell registrering” om du vill lägga till en omvandling för internationell registrering. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Skriv in det internationella varumärkesnumret (IR-numret)*.

  • Om du tidigare har gjort en omvandling för internationell registrering kan du importera den genom att lägga till det internationella varumärkesnumret eller ange dess namn i fältet ”Skriv uppgifter om internationell registrering nedan”*.

  • Du skriver in uppgifterna manuellt efter att ha klickat på knappen ”Skapa manuellt”.

  • Lägg till datum för annullering, internationell registrering och prioritet/företräde.

  • Klicka på knappen ”+ Lägg till”.

  * Observera: I det här avsnittet fylls inte fältet i automatiskt. Du måste skriva in hela varumärkesnumret.

 • Ombud

  Ombud kan läggas till på två sätt.

  Lägg till ett befintligt ombud

  Skriv in ombudets namn – en lista över befintliga ombud visas – välj och klicka sedan på ”Importera”. Ombudets uppgifter visas. Klicka på ”Lägg till” för att fortsätta.

  Lägg till ett nytt ombud
  1. För in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa ny”.

  2. Välj typ av ombud från rullgardinsmenyn.

  3. Fyll i resten av formuläret (obligatoriska fält är markerade med en asterisk *).

  4. Klicka på knappen ”Lägg till” för att fortsätta.

  Observera: Om du markerar alternativet ”Personalombud” visas kryssrutan ”Ekonomiska anknytningar”. Om du markerar denna kryssruta måste ytterligare två fält fyllas i; där du måste ange vilken typ av ekonomiska anknytningar du har till den sökande (till exempel anställd eller affärspartner osv.) och skriva in namnet på din arbets-/uppdragsgivare.

  Sammanslutningar

  Om du gör en ansökan för en sammanslutning ska du enbart ange sammanslutningens identifieringsnummer.

 • Sökande

  Sökande kan läggas till på två sätt.

  Lägg till en befintlig sökande
  Skriv in den sökandes namn – en lista över befintliga sökande visas – välj och klicka sedan på ”Importera”. Sökandens uppgifter visas. Klicka på ”Lägg till” för att fortsätta.

  Lägg till en ny sökande

  1. För in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa ny”.

  2. Välj typ av sökande från rullgardinsmenyn.

  3. Fyll i resten av formuläret (obligatoriska fält är markerade med en asterisk *).

  4. Klicka på knappen ”Lägg till” för att fortsätta.

 • Typer av varumärken

  Du måste välja vilken typ av märke du vill registrera. Nedan följer en lista över tillgängliga typer:

  • Ordmärke

  • Figurmärke

  • Figurmärke som innehåller ord

  • Tredimensionellt märke

  • Tredimensionellt märke som innehåller ord

  • Färgmärke

  • Ljudmärke

  • Annat

  Läs mer om typer av varumärken i avsnittet Definition av varumärke.

  Närmare uppgifter som måste anges
  Du kommer att bli ombedd att lämna olika uppgifter beroende på vilken typ av märke du vill skydda.

  Färger
  Om varumärket har färger kan du lägga till dem genom att skriva in färgnamn. Systemet föreslår automatiskt olika alternativ. Vi rekommenderar att du väljer en av de färger som visas eftersom det underlättar registreringen. Om du väljer alternativet ”Ange egen färg” tar processen längre tid.

  Översättningar
  Observera att alla inslag måste översättas om du vill lämna in en översättning på ditt andra valda språk, det vill säga även listan över varor och tjänster, eventuella undantag från skyddet, beskrivningen av märket samt färgangivelser.

  Återgivning av märket
  Det är viktigt att den återgivning av märket du laddar upp är en korrekt återgivning av det märke du vill registrera. När märkets återgivning har laddats upp visas följande varningstext:

   ”EUIPO kommer att publicera ditt märke på det sätt som det visas nu. Om inte detta visar exakt det du vill skydda måste du korrigera det innan du lämnar in din ansökan.”

    ”Bilden har bearbetats så att den uppfyller de tekniska kriterierna.”

  Ordelement
  Enbart de ordelement som är synliga i logotypen ska anges. Om inte ordelementen är korrekt angivna kommer EUIPO att ändra dem direkt, utan föregående meddelande.

 • Likhetsrapport

  Du har möjlighet att ladda ner en likhetsrapport. Sökningen görs i databasen TMview och kan också göras innan själva ansökningen påbörjas.

  Se resultat
  En tabell med en lista över liknande varumärken visas. Klicka på förstoringsglaset till höger om listan om du vill se mer information om resultaten. Du kommer då till verktyget TMview.

  Du kan ladda ner och spara en PDF-fil med en lista över alla uppgifter om du klickar på knappen ”Ladda ner PDF” under tabellen med resultat.

 • Tekniska krav på bilagor

  Följande standarder ska följas för bilagor som laddas upp från det avancerade ansökningsformuläret:

  JPEG
  Standardfiltyp att använda vid återgivning av det/de varumärken som din ansökan gäller. Den maximala storleken för enskilda bildfiler är 2 MB. Filerna måste också uppfylla följande krav:
  • Maximal upplösning: 2835 x 2010 pixlar
  • Utskriftsupplösning: lägst 96 och högst 300 dpi (bildpunkter per tum)
  • Färgsystem: RGB, gråskala, svartvitt eller CMYK.

  Bilder skalas automatiskt om till en upplösning på 250 x 250 pixlar. När du laddar upp en bild visas den så som den kommer att se ut i registreringsintyget.

  PDF
  PDF-filer kan endast användas för tilläggsinformation, inte för återgivning av det/de märke(n) som ansökan gäller. Den maximala storleken för enskilda filer är 2 MB. Adobe Acrobat X (version 10.0) används för att öppna filerna.

  MP3
  MP3-filer kan endast användas för tilläggsinformation vid registrering av ljudmärken. Högsta tillåtna enskilda filstorlek är 2 MB och filen ska följa de standarder som anges i avsnittet om bilagor på sidan ”Teknisk information”.

 • Varor och tjänster

  VARNING: Samtliga varor och/eller tjänster ska anges i detta avsnitt. Om du bifogar varor och/eller tjänster i ett separat dokument kan ansökan inte längre betraktas som en e-ansökan, vilket medför att den ordinarie grundavgiften tillämpas i stället för den nedsatta.

  Sökning med hjälp av förinställda värden (rekommenderas)
  Härigenom kommer varor och tjänster att väljas från databasen TMclass.

  Klicka på knappen ”Sök”.

  Ett poppuppfönster öppnas. Skriv in nyckelord för de varor och tjänster du väljer (en rullgardinsmeny med sökordsförslag visas) eller navigera genom listan över alla varor och tjänster.

  Klicka på länken ”Navigera genom alla varor och tjänster” om du vill gå tillbaka till ursprungsläget.

  Klicka på plusikonen Ikon för plus om du vill se hela innehållet i en klass när du navigerar genom alla varor och tjänster och klicka på minusikonen Ikon för minus om du vill minska listan.

  Om du vill se alla termer i den klass du valt klickar du på mappikonen Ikon för mapp. Markera kryssrutan på vänster sida om raden i tabellen Ikon för vald kryssruta om du vill lägga till en term i listan.

  Klicka på knappen ”Visa ditt val” i fönstrets övre högra hörn om du vill se vilka termer och klasser du har valt.

  Klicka på knappen ”Fortsätt” som syns på sidan ”Visa ditt val” när du har valt alla de varor och tjänster du behöver. Du dirigeras vidare till din ansökan, där ditt val visas.

  Tillhandahålla egen lista
  Klicka på länken ”Jag vill tillhandahålla min lista” om du vill lämna en egen lista över varor och tjänster.

  Ett poppuppfönster öppnas.

  Välj den klass din önskade term tillhör, skriv in termen i fältet och klicka sedan på knappen ”Utförd”.

  Du kan upprepa detta tills du har lagt in alla termer och klasser som behövs för din ansökan.

  Observera att ansökningsprocessen för varumärket kan ta längre tid om du lämnar en egen lista över varor och tjänster.

  Giltiga tecken (syntaktiska regler för varu- och tjänstetermer):

  Namn Tecken Exempel
  Bokstäver a–z A–Z Delar och komponenter för fordon
  Siffror 0–9 MP3-spelare
  Bindestreck - (ASCII-kod 045) LED-belysning
  Vinkelparenteser < > Airsoftpistoler > 0,5 joule
  Snedstreck / och/eller
  Asterisk * Kläder*
  Rundparenteser ( ) Träningshandböcker (manualer)
  Klammerparenteser { } Vevslängar {maskindelar}
  Hakparenteser [ ] Emaljer [lacker]
  Kolon : (ASCII-kod 058) Tjänster inom följande område: elektriska och elektroniska kretsar, komponenter
  Komma , Majsmjöl, maltos
  Enkelt citationstecken ' (ASCII-kod 039) Painters' brushes
  Semikolon (godtas inte i grekiska) ; (ASCII-kod 059) Kärnreaktorer; formgjutningspreparat
  Halvhög punkt (godtas endast i grekiska) · (ASCII-kod 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Observera att denna tabell ger exempel på giltiga tecken.

 • Nationell sökrapport

  Du kan beställa en nationell sökrapport mot en tilläggsavgift. Din ansökan offentliggörs inte förrän alla sökrapporter har samlats in och förmedlats till dig.

 • EU-granskningsrapport

  Att begära att få en EU-granskningsrapport kostar ingenting. I EU-granskningsrapporter listas alla äldre ansökningar om EU-varumärken som liknar eller är identiska med den aktuella ansökan, samt internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen och avser samma eller liknande varu- och tjänsteklasser.

 

Teknisk information om bilagor.

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information