Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ansök om en formgivning

Tillsammans med ansökan om formgivning kan du ladda upp statiska bilder och 3D-bilder med hjälp av en drag- och släppfunktion. Du kan välja mellan ett av två elektroniska format – antingen vårt formulär i fyra steg med inbyggd vägledning för snabb registrering (Fast Track), eller vårt avancerade formulär för mer komplicerade ansökningar.

Innan du lämnar in din ansökan kan du också ta del av våra tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis för att undvika att det blir fel i ansökan.


Ämnen

 

Förklaring till våra formulär

För att hjälpa dig att bestämma vilket format som bäst passar dina behov, se innehållet i respektive process nedan:

 
Formulär för ansökan i fyra steg Avancerat formulär
Fast Track-ansökan – du kan registrera din formgivning inom två dagar x
Du kan söka efter liknande formgivningar i DesignView x
Produktangivelse från vår Locarnodatabas Produktangivelse från vår Locarnodatabas eller ange din egen
Betala med kreditkort eller via ditt konto Betala med kreditkort, via ditt konto eller genom banköverföring
x Du kan använda andra formgivningar som mall
x Du kan specificera information om utställningsprioritet
x Du kan markera att prioritet åberopas i ett senare stadium ("åberopa prioritet senare")
Om prioritet åberopas måste den åtföljas av stödjande dokument Du kan åberopa prioritet utan att bifoga några dokument ("skicka dokument senare")
x Importera och/eller skapa ett ombud när du är inloggad som sökande
Importera och/eller skapa sökande och importera ytterligare ombud när du är inloggad som ombud Importera och/eller skapa sökande och även skapa ytterligare ombud när du är inloggad som ombud
 

För information om hur vi granskar ansökningar om formgivning, se våra riktlinjer

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.