Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Banköverföringar

De flesta banker använder en tredjepartsbank för utlandsbetalningar och överför inte alltid alla relevanta uppgifter till tredjepartsbanken. Var därför noga med att instruera din bank om att inkludera dessa uppgifter i överföringen.

Fråga din bank om den (eller någon tredjepartsbank den använder) tar ut någon överföringsavgift. Om så är fallet: försäkra dig om att hela beloppet överförs till vårt konto. Vi har instruerat våra banker att inte ta ut några avgifter.

Se slutligen till att betala i tid. De flesta avgifter måste betalas inom en viss tidsfrist. Vi rekommenderar att du begär att betalningen ska göras minst 10 dagar innan tidsfristen löper ut för att betalningen med säkerhet ska komma fram i tid. Om den inte kommer fram i tid riskerar du din rättighet.

 

Grundavgift för ansökan om registrering av varumärke

Ansökningsdatumet visar när ditt varumärke skapas. Ju tidigare du ansöker, desto bättre. Om du vill att datumet för inlämning av ansökan ska registreras som ansökningsdatum måste dock grundavgiften på 850 euro (som omfattar en klass) ha satts in på något av våra bankkonton inom en månad räknat från inlämningsdatumet. Om vi får betalningen senare än så anges det datum då pengarna kommer in på vårt konto som ansökningsdatum (förutsatt att alla villkor för att få ett ansökningsdatum uppfylls). Observera att vi inte skickar ut någon begäran om betalning. Du ansvarar för att vi får pengarna i tid.

 

Invändningsavgiften

Avgiftsbeloppet på 320 euro måste ha satts in på ett av våra bankkonton inom invändningsperioden, dvs. inom tre månader räknat från datumet för offentliggörande av det varumärke som du vill invända emot. I annat fall avvisas din invändning.

För en närmare förklaring, se EUIPO:s rekommendationer om betalningar genom banköverföring.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.